KOTKAS
– keskkonnaotsuste infosüsteem

on infosüsteem, mille eesmärgiks on koondada keskkonnalubade taotlemine ja menetlemine ühisesse keskkonda, mis võimaldab sh tutvuda ja analüüsida kehtivate keskkonnalubade alusel toimuvat keskkonnakasutust.

KOTKAS-e avalik teenus võimaldab tutvuda:
  • keskkonnalubade taotlustega;
  • väljastatud keskkonnalubadega;
  • keskkonnakasutusega seotud avalike dokumentidega.
KOTKAS infosüsteemi sisse loginud kasutaja saab:
  • koostada ja esitada keskkonnaloa taotluse;
  • osaleda keskkonnaloa menetlusprotsessis;
  • deklareerida keskkonnatasu;
  • esitada aastaaruandeid.

KOTKAS Infosüsteemi haldajaks on Keskkonnaministeerium, tehnilise toimimise tagab Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnoloogiakeskus.

Süsteemi kasutamine toimub mistahes kaasaegse internetisirvija (Google Chrome, Internet Explorer, Firefox) kaudu.