Ekspert Tanel Esperk
Tanel Esperk
EKSP00100
KMH juhtekspert
Litsentsid
Jrk Number Kehtib alates Kehtib kuni
1. KMH0157 18.07.2018 18.07.2025

Eksperdiga seotud KMH-d

Nimetus Tegevusvaldkond Piirkond Algatamise kpv Algatamise põhjus Menetluse seis
Nepste V ja VI liivakarjääri kaevandamise loa taotluse keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Pärnu maakond
10.10.2022 Kaalutletud Pooleli
Kobra dolokivikarjääri kaevandamise loa taotluse keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Pärnu maakond
31.10.2017 Kaalutletud Lõpetatud
Sopimetsa IV lubjakivikarjääri keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Jõgeva maakond
18.08.2022 Kohustuslik Pooleli
Kaopalu III kruusakarjääri maavara kaevandamise loa taotluse keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Lääne maakond
05.06.2019 Kohustuslik Lõpetatud
Potsepa liivakarjääri laienduse maavara kaevandamisloa taotluse keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Pärnu maakond
22.03.2019 Kohustuslik Lõpetatud
Kauoja liivakarjääri kaevandamise loa taotluse keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Pärnu maakond
12.12.2018 Kohustuslik Lõpetatud
Nepste liivamaardla Nepste II ja Nepste III liivakarjääride kaevandamise loa taotluste keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Pärnu maakond
26.01.2018 Kohustuslik Lõpetatud
OÜ Väo Paas"i poolt kavandatava Jägala lubjakivimaardla I ploki ehk Ruu uuringualal leviva ehituslubjakivi kaevandamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Harju maakond
08.11.2004 Kohustuslik Lõpetatud
Rummu lubajakivimaardla Rummu III mäeeraldisel kaevandamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Harju maakond
03.01.2012 Kaalutletud Lõpetatud
Lootvina Pikkjärve korrastamise keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Põlva maakond
19.10.2010 Kohustuslik Lõpetatud
Paide linna reoveepuhasti rekonstrueerimise keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Järva maakond
23.05.2011 Kaalutletud Lõpetatud
Viira veski paisu rekonstrueerimise ja kalapääsu rajamise keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Põlva maakond
30.04.2012 Kohustuslik Lõpetatud
Tarbja paisjärve saneerimise ja paisu rekonstrueerimise keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Järva maakond
12.02.2010 Kohustuslik Lõpetatud
Võru maakonnas asuvate Tamula ja Vagula järvedevahelise kanali korrastamise vee erikasutusloa taotluse keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Võru maakond
18.05.2009 Kohustuslik Lõpetatud
Saku mõisapargi tiigi paisule kalapääsu rajamise eelprojekti keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Harju maakond
30.11.2010 Kohustuslik Lõpetatud
Pombre kruusamaardla Pombre ja Pombre II karjääris ning Nõmme-Koordi (Pirmastu) liivamaardla Lolu II karjääris kaevandamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Viljandi maakond
06.05.2013 Kohustuslik Lõpetatud
Kose-Risti liivamaardlas Kose-Risti karjääride korrastamise keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Harju maakond
11.02.2016 Kohustuslik Lõpetatud
Tarva dolokivikarjääri laiendamise keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Pärnu maakond
14.10.2014 Kaalutletud Lõpetatud
Kukruse A-kategooria jäätmehoidla korrastamise keskkonnamõju hindamine Jäätmekäitlus
Ida-Viru maakond
11.12.2014 Kohustuslik Lõpetatud
Kaitseliidu Jõgeva maleva olemasoleva 200 m täisohualaga lahtise Utsali lasketiiru 300 m täisohualaga lahtiseks lasketiiruks arendamise keskkonnamõju hindamine Ehitussektor
Muud tegevusvaldkonnad ja muud juhud
Jõgeva maakond
22.11.2012 Kohustuslik Lõpetatud
Kobratu liivamaardla Kobratu IV mäeeraldistel kaevandamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Tartu maakond
03.10.2011 Kohustuslik Lõpetatud
Tartu Ülikooli uue keemiahoone keskkonnamõju hindamine Muud tegevusvaldkonnad ja muud juhud
Tartu maakond
01.02.2006 Kaalutletud Lõpetatud
Vabaduse autosilla rajamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Tartu maakond
22.09.2005 Kohustuslik Lõpetatud

Eksperdiga seotud KSH-d

Nimetus Tegevusvaldkond Piirkond Algatamise kpv Algatamise põhjus Menetluse seis
Verevi järve rannaala detailplaneeringu KSH Tartu maakond
18.06.2018 Kaalutletud Lõpetatud
Virduka Golfiväljaku maa-ala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Lääne maakond
16.11.2006 Kohustuslik Lõpetatud
Harjumaal Kuusalu vallas Soorinna külas paiknevate Mõisaääre (35203:001:0124) ja Mäeveeru (35203:001:0123) maaüksuste detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Harju maakond
23.03.2006 Kohustuslik Lõpetatud
Saesaare Elektrijaama kinnistute ja nende lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Veekasutus
Põlva maakond
02.04.2012 Kohustuslik Pooleli
Tapa valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Lääne-Viru maakond
11.10.2007 Kohustuslik Pooleli
Maardu linnas asuva Rööpa IA (44603:002:0126) kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Harju maakond
06.10.2010 Kaalutletud Lõpetatud
Rakvere linna üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Lääne-Viru maakond
29.09.2008 Kohustuslik Lõpetatud
Tori valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Pärnu maakond
20.06.2006 Kohustuslik Lõpetatud
Uus-Kiviõli kaevanduse kaevise lintkonveieri ja teenindustee, kaevise veokonveieri- ja abikallakšahti ja väljapumbatava vee settebasseini maa ala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Ida-Viru maakond
17.11.2011 Kaalutletud Lõpetatud
Saku valda kavandatava hipodroomi ja ratsaspordikeskuse detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Harju maakond
11.03.2010 Kaalutletud Pooleli
Hiiu maakonnaga piirneva mereala maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Muud tegevusvaldkonnad ja muud juhud
Hiiu maakond
23.10.2012 Kohustuslik Lõpetatud
Narva linnas asuva A. Puškini 23a maa-ala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Ida-Viru maakond
17.04.2014 Kaalutletud Lõpetatud
Hiiu maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Hiiu maakond
09.08.2013 Kohustuslik Lõpetatud
Punane tn 68, 68a, 68b, 70 ja 70a kruntide ning lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Harju maakond
17.10.2012 Kaalutletud Pooleli
Männiliiva tn 6 ja J. Sütiste tee 27a kruntide detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Harju maakond
31.10.2012 Kaalutletud Lõpetatud
Narva linnas asuva Kulgu sadama maa-ala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Ida-Viru maakond
05.06.2008 Kohustuslik Lõpetatud
Lydia Koidula 19c kinnistu (51301:011:0006) ja selle lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Ida-Viru maakond
26.05.2010 Kaalutletud Lõpetatud
Tallinna Nõmme linnaosa üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Harju maakond
19.09.2007 Kohustuslik Lõpetatud
Põlva valla teemaplaneeringu Himmaste ja Peri külade teede teemaplaneering keskkonnamõju strateegiline hindamine Põlva maakond
13.09.2012 Kohustuslik Lõpetatud
Antsla valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Võru maakond
16.09.2008 Kohustuslik Lõpetatud
Konguta valla üldplaneeringu KSH Tartu maakond
14.05.2007 Kohustuslik Lõpetatud