Ekspert Urmas Uri
Urmas Uri
EKSP00023
KMH juhtekspert
Litsentsid
Jrk Number Kehtib alates Kehtib kuni
1. KMH0046 26.04.2012 26.04.2029

Eksperdiga seotud KMH-d

Nimetus Tegevusvaldkond Piirkond Algatamise kpv Algatamise põhjus Menetluse seis
Kuremaa ujumisala korrastamise keskkonnaloa taotluse keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Jõgeva maakond
25.09.2023 Kohustuslik Pooleli
Eesti Maaülikooli Limnoloogiakeskuse muuli rekonstrueerimise keskkonnamõju hindamine Transport ja taristu
Veekasutus
Tartu maakond
15.06.2022 Kohustuslik Pooleli
Tartu maakonnas Kastre vallas Aardla külas Aardla liivakarjääri mäeeraldise kaevandamisloa taotluse keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Tartu maakond
12.11.2021 Kaalutletud Lõpetatud
Peri oja paisutatud osa süvendamise keskkonnaloa taotluse keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Põlva maakond
08.03.2021 Kohustuslik Lõpetatud
Rautina oja süvendamise ja kaldajoone muutmise keskkonnaloa taotluse keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Valga maakond
03.06.2021 Kohustuslik Lõpetatud
Pedeli esimese ja Pedeli teise paisjärve süvendamise keskkonnaloa taotluse keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Valga maakond
20.11.2020 Kohustuslik Lõpetatud
Püssi paisjärve kaldajoone muutmise, süvendamise ning järve süvenduspinnase ja tahkete ainete uputamise ning Püssi paisul paisutuse likvideerimise ja silla rekonstrueerimise keskkonnaloa taotlusele keskkonnamõjude hindamine Veekasutus
Ida-Viru maakond
14.01.2022 Kohustuslik Lõpetatud
Endise Püssi PPK (praeguse AS Repo Vabrikud) prügila sulgemise keskkonnamõju hindamine Jäätmekäitlus
Ida-Viru maakond
17.02.2018 Kohustuslik Lõpetatud
Harjumaa Tallinna linn Pärnu maantee Pääsküla eritasandilise raudteeülesõidukoha eelprojektiga kavandatavate tegevuste keskkonnamõju hindamine Transport ja taristu
Harju maakond
31.10.2007 Kaalutletud Lõpetatud
Harjumaa Tallinna linn Pärnu maantee Nõmme eritasandiliste raudteeülesõidukoha eelprojektiga kavandatavate tegevuste keskkonnamõju hindamine Transport ja taristu
Harju maakond
31.10.2007 Kaalutletud Lõpetatud
Harjumaa Anija vald Ülejõe küla Kehra prügila kompleksi (tavajäätmete ja tselluloositootmise tööstusjäätmete ladestusala) sulgemisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Jäätmekäitlus
Harju maakond
13.09.2011 Kohustuslik Lõpetatud
Krüüdneri liivamaardla Krüüdneri V liivakarjääri maavara kaevandamise keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Põlva maakond
17.08.2012 Kohustuslik Lõpetatud
Ida-Virumaa Jõhvi vald Jõhvi-Tartu-Valga maanteel asuva Jõhvi liiklussõlme ümberehituse eelprojektiga kavandatavate tegevuste keskkonnamõju hindamine Transport ja taristu
Ida-Viru maakond
18.04.2007 Kaalutletud Lõpetatud
Põlvamaa Põlva vald Adiste küla Adiste prügila sulgemise keskkonnamõju hindamine Jäätmekäitlus
Põlva maakond
15.10.2008 Kohustuslik Lõpetatud
Mäetaguse valla Kiikla küla kaevandusveel baseeruva kaugküttevarustuse poolt põhjustatava keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Ida-Viru maakond
11.08.2009 Kaalutletud Lõpetatud
Endise Rakke lubjatehase prügila sulgemiskava keskkonnamõju hindamine Jäätmekäitlus
Lääne-Viru maakond
13.08.2014 Kohustuslik Lõpetatud
Harjumaa, Kernu vald, Riigi põhimaantee 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla Kernu ümbersõidu km 37-42 eelprojektiga kavandatavate tegevuste keskkonnamõju hindamine Transport ja taristu
Harju maakond
30.07.2013 Kaalutletud Lõpetatud
Jääkreostusobjektide inventariseerimine 2014-2015. Kroodi oja jääkreostuse ohutustamisega kavandatud tegevuste keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Harju maakond
18.11.2014 Kohustuslik Lõpetatud
Ainja liivamaardla Ainja II liivakarjääri maavara kaevandamise keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Viljandi maakond
08.07.2015 Kohustuslik Lõpetatud
Vaivara ohtlike jäätmete käitluskeskuse prügila sulgemise keskkonnamõju hindamine Jäätmekäitlus
Ida-Viru maakond
06.04.2017 Kohustuslik Lõpetatud
Vaivara ohtlike jäätmete käitluskeskuse keskkonnakompleksloa nr L.KKL.IV-29520 muutmise taotluse keskkonnamõju hindamine Jäätmekäitlus
Ida-Viru maakond
30.08.2016 Kohustuslik Lõpetatud
Sangla kütteturba tootmisala mäeeraldisel kavandatava tegevuse keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Tartu maakond
18.04.2012 Kohustuslik Lõpetatud
Jõgevamaa Pala vald Pala küla Pala ökopaisjärve vee erikasutusloa taotlusega kavandatud tegevuse keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Jõgeva maakond
Tartu maakond
03.08.2010 Kohustuslik Lõpetatud
Tartumaa Tartu linn Aardla tänava eritasandilise raudteeülesõidukoha eelprojektiga kavandatavate tegevuste keskkonnamõju hindamine Transport ja taristu
Tartu maakond
20.11.2007 Kaalutletud Lõpetatud
Tartumaa Haaslaava vald Haaslava küla Sadama tee 1 vee erikasutusloa taotluse keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Tartu maakond
23.03.2009 Kohustuslik Lõpetatud
Tartumaa ja Viljandimaa Verevi küla Rannu vald ja Vaibla küla Kolga-Jaani vald Jõesuu puhkeala randumissilla põhiprojekti keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Tartu maakond
Viljandi maakond
27.08.2008 Kohustuslik Lõpetatud
Kõrveküla I ja II paisjärve saneerimise ehitusprojektiga kavandatavate tegevuste keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Tartu maakond
18.04.2007 Kohustuslik Lõpetatud
Anne kanali supelranna laienduse projektiga kavandatava tegevuse keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Tartu maakond
07.04.2005 Kohustuslik Lõpetatud
Rahinge farmi laiendamise ja rekonstrueerimise keskkonnamõju hindamine Põllumajandus ja vesiviljelus
Tartu maakond
13.02.2007 Kohustuslik Lõpetatud
Tartumaa Tartu linn Betooni tänava eritasandilise raudteeülesõidukoha eelprojektiga kavandatavate tegevuste keskkonnamõju hindamine Transport ja taristu
Tartu maakond
20.11.2007 Kaalutletud Lõpetatud
Tartumaa Tartu vald, Tähtvere vald ja Tartu linn. Tartu põhjapoolse ümbersõidu eelprojektiga kavandatavate tegevuste keskkonnamõju hindamine Transport ja taristu
Tartu maakond
12.02.2008 Kaalutletud Lõpetatud

Eksperdiga seotud KSH-d

Nimetus Tegevusvaldkond Piirkond Algatamise kpv Algatamise põhjus Menetluse seis
Tartu mnt 84c kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Harju maakond
01.04.2015 Kaalutletud Pooleli
Pärnumaa Häädemeeste ja Saarde vald, Järve külastusala detailplaneeringuga kavandatavate tegevuste keskkonnamõju strateegiline hindamine Pärnu maakond
13.09.2006 Kaalutletud Lõpetatud
Ida-Virumaa Narva linn, Narva linna transpordi arengukava 2009-2015 keskkonnamõju strateegiline hindamine Ida-Viru maakond
15.05.2008 Kohustuslik Lõpetatud
Ida-Virumaa Jõhvi vald Edise küla Valge maaüksuse ning lähiala detailplaneeringuga kavandatavate tegevuste keskkonnamõju strateegiline hindamine Ida-Viru maakond
07.11.2006 Kaalutletud Lõpetatud
Pärnumaa, Pärnu linn, Sindi linn, Halinga vald, Are vald, Sauga vald, Paikuse vald, Tahkuranna vald ja Häädemeeste vald. Pärnu maakonna planeeringu teemaplaneeringu "Põhimaantee 4 (E 67) Tallinn-Pärnu-Ikla (Via Baltica) trassi asukoha täpsustamine km 92,0-170,0" keskkonnamõju strateegiline hindamine Pärnu maakond
27.02.2009 Kohustuslik Lõpetatud
Ahja vald Ibaste küla Avitaja kinnistu kalakasvanduse ja lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Veekasutus
Põlva maakond
18.11.2015 Kaalutletud Lõpetatud
Lääne-Viru maakonnaplaneeringu 2030+ keskkonnamõju strateegiline hindamine Lääne-Viru maakond
30.07.2013 Kohustuslik Lõpetatud
Pärnu maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Pärnu maakond
29.07.2013 Kohustuslik Lõpetatud
Pärnumaa Koonga valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Pärnu maakond
25.03.2010 Kohustuslik Lõpetatud
Põlvamaa Põlva vald Aarna küla Kadaja lasketiiru detailplaneeringuga kavandatavate tegevuste keskkonnamõju strateegilise hindamine Põlva maakond
04.02.2010 Kaalutletud Lõpetatud
Tartumaa Piirissaare valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Tartu maakond
25.06.2014 Kohustuslik Lõpetatud
KSH Ropka silla, selle juurdepääsude ja sadamaraudtee koridori (lõigus Väike kaar - Turu tn) Tartu maakond
01.11.2005 Kohustuslik Lõpetatud