Ekspert Anna-Helena Purre
Anna-Helena Purre
EKSP00302
KMH juhtekspert
Litsentsid
Jrk Number Kehtib alates Kehtib kuni
1. KMH0163 12.06.2023 11.06.2030

Eksperdiga seotud KMH-d

Nimetus Tegevusvaldkond Piirkond Algatamise kpv Algatamise põhjus Menetluse seis
Soosaare III turbatootmisala keskkonnaloa nr VILM-029 muutmise taotluse keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Viljandi maakond
05.07.2023 Kaalutletud Pooleli
Hagudi turbatootmisala rajamise ja töötamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Rapla maakond
01.06.2020 Kohustuslik Lõpetatud
Kõverdama II turbatootmisala rajamise ja töötamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Pärnu maakond
05.05.2021 Kohustuslik Pooleli
Kõrsa turbatootmisala laiendamise ja töötamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Pärnu maakond
18.03.2020 Kohustuslik Pooleli
Maardu III uuringuruumis lubjakivikarjääri rajamise ja lubjakivi kaevandamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Harju maakond
05.04.2021 Enne loa taotluse esitamist Pooleli
Elbu VII turbatootmisala rajamise ja töötamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Pärnu maakond
15.01.2020 Kohustuslik Pooleli
Massiaru III liivakarjääri maavara kaevandamise keskkonnaloa taotlusele keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Pärnu maakond
09.12.2021 Kaalutletud Pooleli
Härgla lubjakivikarjääri rajamise ja töötamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Rapla maakond
11.06.2018 Kaalutletud Pooleli
Lagesoo turbatootmisala kaevandamise jätkamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Valga maakond
05.06.2019 Kohustuslik Lõpetatud
Nurme IV turbatootmisala rajamise ja töötamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Pärnu maakond
17.07.2019 Kohustuslik Lõpetatud
Elbu VI turbatootmisala rajamise ja töötamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Pärnu maakond
07.06.2019 Kohustuslik Pooleli
Salla turbatootmisala töötamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Lääne-Viru maakond
12.03.2019 Kohustuslik Lõpetatud
Massiaru II liivakarjääri rajamise ja töötamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Pärnu maakond
13.12.2018 Kohustuslik Pooleli
Oese turbatootmisala rajamise, kaevandamise ja korrastamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Pärnu maakond
21.04.2014 Kohustuslik Lõpetatud
Laiküla III turbatootmisala rajamise ja töötamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Lääne maakond
11.04.2019 Kohustuslik Lõpetatud
Parika ja Parika II turbatootmisaladel kaevandamise jätkamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Viljandi maakond
09.05.2018 Kohustuslik Lõpetatud
Napsi turbatootmisala kaevandamise jätkamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Viljandi maakond
25.04.2018 Kohustuslik Lõpetatud
Lääne-Nigula valla Turvalepa küla Turvalepa turbatootmisala maavara kaevandamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Lääne maakond
11.02.2016 Kohustuslik Lõpetatud