Ekspert Toomas Pallo
Toomas Pallo
EKSP00037
KMH juhtekspert
Litsentsid
Jrk Number Kehtib alates Kehtib kuni
1. KMH0090 16.10.2012 16.10.2029

Eksperdiga seotud KMH-d

Nimetus Tegevusvaldkond Piirkond Algatamise kpv Algatamise põhjus Menetluse seis
Kalkahju dolokivikarjääri kaevandamisloa taotluse keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Piiriülene
Võru maakond
30.08.2013 Kohustuslik Pooleli
Lehtma sadama akvatooriumi ja sissesõidukanali regulaarse süvendamise ja süvenduspinnase kaadamise keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Muud tegevusvaldkonnad ja muud juhud
Hiiu maakond
06.11.2019 Kohustuslik Pooleli
Kivisalu Capital OÜ Veelikse sigala keskkonnamõjude hindamine Põllumajandus ja vesiviljelus
Viljandi maakond
13.04.2022 Kohustuslik Lõpetatud
AS HKScan Estonia Kiltsi broilerifarmi keskkonnamõjude hindamine Põllumajandus ja vesiviljelus
Lääne-Viru maakond
01.09.2021 Kohustuslik Lõpetatud
Osaühing Selja Muraka veisefarmi keskkonnamõju hindamine Põllumajandus ja vesiviljelus
Pärnu maakond
31.12.2019 Kohustuslik Lõpetatud
Teraviljakaubandus OÜ ja Undverk Põllumajanduslik OÜ Rääbise ja Sireli seafarmide keskkonnamõjude hindamine Põllumajandus ja vesiviljelus
Jõgeva maakond
12.02.2019 Kohustuslik Lõpetatud
Sarmeks Grupp OÜ Voore seafarmi keskkonnamõju hindamine Põllumajandus ja vesiviljelus
Jõgeva maakond
21.03.2019 Kohustuslik Lõpetatud
Tapa-Tartu raudtee lõigu 417,3-421,6 km olemasoleva silla asendamise ja kõverate ümberehitamise keskkonnamõju hindamine Transport ja taristu
Tartu maakond
27.04.2020 Kaalutletud Lõpetatud
Jaama oja kalade rändetee parandamise projektiga kavandatud tegevuste vee erikasutuse keskkonnaloa taotluse keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Lääne maakond
19.06.2018 Kohustuslik Lõpetatud
Estonian Cell AS-i haavapuitmassi tehase veevõtu laiendamise keskkonnamõju hindamine Muud tegevusvaldkonnad ja muud juhud
Lääne-Viru maakond
10.07.2019 Kaalutletud Lõpetatud
AS Tallegg Pääsusilma sugulinnufarmi rajamise ja tegevuse keskkonnamõju hindamine Põllumajandus ja vesiviljelus
Harju maakond
20.12.2007 Kaalutletud Lõpetatud
Mõigu ristmiku (Põhimaantee nr 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa km 4,4-6,6) eelprojekti koostamise keskkonnamõju hindamine Transport ja taristu
Harju maakond
02.09.2009 Kaalutletud Lõpetatud
AS Viru Keemia Grupp kavandatava tsemenditehase keskkonnamõju hindamine Mineraalsete materjalide töötlemine
Ida-Viru maakond
14.08.2007 Kaalutletud Lõpetatud
Lõpe Agro OÜ Rabavere seafarmi rekonstrueerimise ja tegevuse keskkonnamõju hindamine Põllumajandus ja vesiviljelus
Pärnu maakond
12.01.2010 Kaalutletud Lõpetatud
OÜ Raikküla Seakasvatus Luuka seafarmi rekonstrueerimise keskkonnamõju hindamine Põllumajandus ja vesiviljelus
Rapla maakond
08.12.2008 Kohustuslik Lõpetatud
AS Rey Kumma seafarmi renoveerimise ja tegevuse keskkonnamõju hindamine Põllumajandus ja vesiviljelus
Rapla maakond
10.02.2009 Kaalutletud Lõpetatud
Tammsaare OÜ Rulli robotlüpsilauda keskkonnakompleksloa taotluse keskkonnamõju hindamine Põllumajandus ja vesiviljelus
Järva maakond
28.01.2013 Kohustuslik Lõpetatud
OÜ Estonia lüpsifarmi rajamise ja noorloomalautade rekonstrueerimise keskkonnamõju hindamine Põllumajandus ja vesiviljelus
Järva maakond
20.09.2011 Kohustuslik Lõpetatud
Kabala Agro OÜ Kabala suurfarmi keskkonnakompleksloa muutmise taotluse keskkonnamõju hindamine Põllumajandus ja vesiviljelus
Järva maakond
03.09.2012 Kohustuslik Lõpetatud
Kehra suletud tööstusjäätmete prügila peale uue tööstusjäätmete prügila ja puidujäätmete ning reoveesette kompostimisala rajamise ja käitamise keskkonnamõju hindamine Jäätmekäitlus
Harju maakond
23.01.2013 Kohustuslik Lõpetatud
Kärla Põllumajandusühistu Kirikuküla veisefarmi laienduse keskkonnamõju hindamine Põllumajandus ja vesiviljelus
Saare maakond
11.01.2013 Kohustuslik Lõpetatud
OÜ Atria Farmid Savikoti seafarmi rekonstrueerimise ja tegevuse keskkonnamõju hindamine Põllumajandus ja vesiviljelus
Viljandi maakond
16.02.2009 Kohustuslik Lõpetatud
Kanepi Põllumajandusliku OÜ Vapa farmi ümberehitamise keskkonnamõju hindamine Põllumajandus ja vesiviljelus
Põlva maakond
10.08.2009 Kohustuslik Lõpetatud
OÜ Põlva Peekon Kiltsi emisefarmi ümberehituse ja taaskäivitamise keskkonnamõju hindamine Põllumajandus ja vesiviljelus
Lääne-Viru maakond
09.10.2007 Kohustuslik Lõpetatud
AS Tallegg Kaarma farmi ümberehitamise ja broilerikasvatuse keskkonnamõju hindamine Põllumajandus ja vesiviljelus
Lääne-Viru maakond
30.01.2007 Kohustuslik Lõpetatud
AS Tallegg Uudeküla lindlate rekonstrueerimise ja tegevuse keskkonnamõju hindamine Põllumajandus ja vesiviljelus
Lääne-Viru maakond
10.01.2012 Kohustuslik Lõpetatud
Vao Agro AS Veski veisefarmi keskkonnakompleksloa muutmise taotluse keskkonnamõju hindamine Põllumajandus ja vesiviljelus
Lääne-Viru maakond
03.05.2011 Kohustuslik Lõpetatud
Tammikus OÜ keskkonnakompleksloa muutmise taotluse keskkonnamõju hindamine Põllumajandus ja vesiviljelus
Lääne-Viru maakond
24.10.2013 Kohustuslik Lõpetatud
OÜ Trovador Pajusti aleviku laudakompleksi rekonstrueerimise ja laiendamise keskkonnamõju hindamine Põllumajandus ja vesiviljelus
Lääne-Viru maakond
25.09.2013 Kohustuslik Lõpetatud
Reinu lubjakivimaardla lubjakivikarjääri laiendamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Rapla maakond
05.12.2007 Kaalutletud Lõpetatud
Osaühing Raikküla Farmer Allika veisefarmi keskkonnakompleksloa muutmise taotluse keskkonnamõju hindamine Põllumajandus ja vesiviljelus
Rapla maakond
19.02.2014 Kohustuslik Lõpetatud
Kaiu LT OÜ Karitsa lüpsikarjafarmi laienduse keskkonnamõju hindmaine Põllumajandus ja vesiviljelus
Rapla maakond
28.01.2013 Kohustuslik Lõpetatud
Metstaguse Agro OÜ Tamme farmi keskkonnamõju hindamine Põllumajandus ja vesiviljelus
Järva maakond
19.06.2014 Kohustuslik Lõpetatud
KEHTNA MÕISA osaühingu Ülejõe farmi ja noorkarja farmikompleksi laiendamise keskkonnamõju hindamine Põllumajandus ja vesiviljelus
Rapla maakond
12.05.2014 Kohustuslik Lõpetatud
OÜ Karinu PM Reva suurfarmi rekonstrueerimise ja laiendamise keskkonnamõju hindamine Põllumajandus ja vesiviljelus
Järva maakond
21.04.2015 Kohustuslik Lõpetatud
OÜ Nigula Piim Leediküla suurfarmi keskkonnakompleksloa muutmise taotluse ja laiendamise keskkonnamõju hindamine Põllumajandus ja vesiviljelus
Lääne maakond
15.01.2015 Kohustuslik Lõpetatud
OÜ Pae Farmer Ingliste farmikompleksi keskkonnakompleksloa muutmise taotluse keskkonnamõju hindamine Muud tegevusvaldkonnad ja muud juhud
Rapla maakond
18.03.2015 Kaalutletud Lõpetatud
AS Tallinna Vesi Ülemiste järve alternatiivveehaarde vee erikasutusloa keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Harju maakond
15.03.2017 Kohustuslik Lõpetatud
Osaühing MARKILO Vajangu sigala laienduse keskkonnamõju hindamine Põllumajandus ja vesiviljelus
Lääne-Viru maakond
11.12.2015 Kohustuslik Lõpetatud
Vaivara raudteejaama laiendamise keskkonnamõju hindamine Transport ja taristu
Ida-Viru maakond
25.06.2014 Kohustuslik Pooleli
Tiku talu Soofarmi seafarmi keskkonnakompleksloa muutmise taotluse ja farmi laiendamise keskkonnamõju hindamine Põllumajandus ja vesiviljelus
Tartu maakond
02.07.2013 Kohustuslik Lõpetatud
Osaühing MARKILO Kureoja sigala laiendamise keskkonnamõju hindamine Põllumajandus ja vesiviljelus
Jõgeva maakond
24.04.2014 Kohustuslik Lõpetatud
AS Pajusi ABF Kalana laudakompleksi keskkonnakompleksloa muutmise taotluse keskkonnamõju hindamine Põllumajandus ja vesiviljelus
Jõgeva maakond
04.11.2013 Kohustuslik Lõpetatud
Märja katsefarmi laiendamise keskkonnamõju hindamine Põllumajandus ja vesiviljelus
Tartu maakond
08.01.2007 Kaalutletud Lõpetatud

Eksperdiga seotud KSH-d

Nimetus Tegevusvaldkond Piirkond Algatamise kpv Algatamise põhjus Menetluse seis
Muhu valla Pallasmaa küla Mihkli maaüksuse detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Saare maakond
31.10.2006 Kaalutletud Lõpetatud
Maardu linna Paemurru 5, Kaarle, Risti, Keldre 1, Keldre 2, Riigimaa 1, Riigimaa 5, Riigimaa 6, Riigimaa 21 kinnistute ja lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Harju maakond
30.05.2012 Kohustuslik Lõpetatud
Aaspere Agro OÜ Kõldu veisefarmi detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Põllumajandus ja vesiviljelus
Lääne-Viru maakond
04.09.2012 Kohustuslik Lõpetatud
Viru Keemia Grupp AS põlevkiviõlide järeltöötluse kompleksi rajamise detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Ida-Viru maakond
04.10.2011 Kaalutletud Lõpetatud
Jõhvi valla Puru küla ja Pajualuse küla Jõhvi lennuvälja maa-ala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Ida-Viru maakond
06.08.2013 Kaalutletud Pooleli
Salmistu küla Nõmme-Tülli ja Kärgu kinnistute detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Harju maakond
07.02.2008 Kaalutletud Lõpetatud
Muraste küla Sisekaitseakadeemia ja selle juurdepääsutee ning lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Harju maakond
24.09.2009 Kaalutletud Pooleli
Raplamaa maakonnaplaneeringu 2030+ keskkonnamõju strateegiline hindamine Järva maakond
Rapla maakond
29.08.2013 Kohustuslik Lõpetatud
Albu valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Järva maakond
05.06.2006 Kohustuslik Lõpetatud
Kliimamuutuste mõjuga kohanemise arengukava aastani 2030 keskkonnamõju strateegiline hindamine Üle Eesti
25.03.2015 Kohustuslik Lõpetatud