Ekspert Olavi Hiiemäe
Olavi Hiiemäe
EKSP00039
KMH juhtekspert
Litsentsid
Jrk Number Kehtib alates Kehtib kuni
1. KMH0161 28.03.2022 28.03.2029

Eksperdiga seotud KMH-d

Nimetus Tegevusvaldkond Piirkond Algatamise kpv Algatamise põhjus Menetluse seis
Lohusuu puhkeala arendamise keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Jõgeva maakond
07.09.2023 Kohustuslik Pooleli
Jaama oja kalade rändetee parandamise projektiga kavandatud tegevuste vee erikasutuse keskkonnaloa taotluse keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Lääne maakond
19.06.2018 Kohustuslik Lõpetatud
E263 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee Kose-Võõbu (km 40,0-68,0) ja Võõbu-Mäo (km 68,0-85,0) teelõigu eelprojekti koostamise keskkonnamõju hindamine Transport ja taristu
Harju maakond
Järva maakond
01.10.2007 Kohustuslik Lõpetatud
Vaivara tuuleelektrijaama keskkonnamõju hindamine Energeetika ja energiakandjate tootmine
Muud tegevusvaldkonnad ja muud juhud
Ida-Viru maakond
03.06.2012 Kohustuslik Lõpetatud
Lüütre oja saneerimisprojektiga kavandatud arendustegevustega kaasnevate mõjude keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Viljandi maakond
03.02.2012 Kohustuslik Lõpetatud
Viljandi järve supelrandade põhjasetetest puhastamise eelprojektiga kavandatud tegevustega kaasnevate mõjude keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Viljandi maakond
02.04.2012 Kohustuslik Lõpetatud
Kunstlume valmistamiseks vee erikasutusloa ning veetorustiku ja valgustussüsteemi rajamiseks kavandatud tegevustega kaasnevate mõjude keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Valga maakond
Tartu maakond
03.12.2010 Kohustuslik Lõpetatud
Tartu linna idapoolse ringtee eelprojekti keskkonnamõju hindamine Transport ja taristu
Tartu maakond
25.11.2008 Kaalutletud Lõpetatud

Eksperdiga seotud KSH-d

Nimetus Tegevusvaldkond Piirkond Algatamise kpv Algatamise põhjus Menetluse seis
Paldiski Lõunasadama kinnistute ja lähiümbruse detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Harju maakond
28.08.2007 Kaalutletud Lõpetatud
Tuule ja Jaanuse kinnistute detailplaneeringuga kavandatud tegevuste keskkonnamõju strateegiline hindamine Saare maakond
20.06.2008 Kohustuslik Lõpetatud
Puhkeranna kinnistu detailplaneeringuga kavandatud tegevuste keskkonnamõju strateegiline hindamine Harju maakond
01.06.2006 Kohustuslik Lõpetatud
Varbla valla tuuleenergeetika teemaplaneeringuga kavandatud tegevustega kaasnevate mõjude keskkonnamõju strateegiline hindamine Pärnu maakond
27.06.2012 Kohustuslik Lõpetatud
Nissi vallas Jaanika külas Tõnu kinnistutele detailplaneeringuga planeeritud arendustegevustega kaasnevate mõjude keskkonnamõju strateegiline hindamine Harju maakond
18.12.2007 Kaalutletud Pooleli
Kuusalu vallas Kaberla külas Mikle ja Välja kinnistute detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Harju maakond
29.06.2006 Kohustuslik Lõpetatud
Paldiski mnt 110 kinnistule detailplaneeringuga kavandatud tegevustega kaasnevate mõjude keskkonnamõju strateegiline hindamine Harju maakond
09.04.2014 Kaalutletud Lõpetatud
Rannamõisa tee 1 kinnistule detailplaneeringuga kavandatud tegevustega kaasnevate mõjude keskkonnamõju strateegiline hindamine Harju maakond
12.03.2014 Kaalutletud Pooleli
Lasnamäe tööstusalade üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Harju maakond
24.05.2006 Kohustuslik Lõpetatud
Oja 7 detailplaneeringuga kavandatud tegevuste keskkonnamõju strateegiline hindamine Tartu maakond
13.11.2007 Kaalutletud Lõpetatud
Alatskivi valla üldplaneeringu KSH Tartu maakond
26.10.2007 Kohustuslik Lõpetatud
Ülenurme valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Tartu maakond
27.10.2006 Kohustuslik Lõpetatud
Vissi külas asuva katastriüksuse 5281:0006:0014 osa (Vapramäe loodusmaja) DP KSH Tartu maakond
15.03.2007 Kaalutletud Lõpetatud