Ekspert Aide Kaar
Aide Kaar
EKSP00058
KMH juhtekspert
Litsentsid
Jrk Number Kehtib alates Kehtib kuni
1. KMH0123 03.05.2012 03.05.2029

Eksperdiga seotud KMH-d

Nimetus Tegevusvaldkond Piirkond Algatamise kpv Algatamise põhjus Menetluse seis
Loode-Eesti rannikumere tuulepargi keskkonnamõju hindamine Energeetika ja energiakandjate tootmine
Meri
Piiriülene
05.05.2006 Kohustuslik Lõpetatud
Ruhnu saare Ringsu sadama rekonstrueerimise keskkonnamõju hindamine Transport ja taristu
Veekasutus
Meri
Saare maakond
28.10.2005 Kohustuslik Lõpetatud
Kelnase sadama veeloa keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Harju maakond
29.08.2017 Kohustuslik Lõpetatud
Aseri Sadam OÜ veeloa taotluse keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Lääne-Viru maakond
25.07.2018 Kohustuslik Lõpetatud
Leppneeme sadama veeloa keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Harju maakond
29.08.2017 Kohustuslik Lõpetatud
AS Silmet tehnoloogiliste protsesside kompleksse keskkonnamõju ja kasutatava tehnoloogia parima võimaliku tehnika nõuetele vastavuse keskkonnamõju hindamine Jäätmekäitlus
Keemiatööstus
Metallide tootmine ja töötlemine
Ida-Viru maakond
06.11.2006 Kohustuslik Lõpetatud
AS Alexela Sillamäe välisõhu saasteloa taotluse keskkonnamõju hindamine Ohtlike ainete käitlus
Ida-Viru maakond
13.07.2009 Kohustuslik Lõpetatud
Sillamäe klinkri terminali ja -veski ehituse ja tegevuse keskkonnamõju hindamine Mineraalsete materjalide töötlemine
Ida-Viru maakond
29.06.2009 Kaalutletud Lõpetatud
Sillamäe LNG ja LPG terminali keskkonnamõju hindamine Ohtlike ainete käitlus
Ida-Viru maakond
10.11.2011 Kaalutletud Lõpetatud
Harku valla Vahi küla Vääna turbamaardla Vääna turbatootmisala mäeeraldise kavandatava laiendamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Põllumajandus ja vesiviljelus
Harju maakond
27.09.2012 Kohustuslik Lõpetatud
Sillamäe naftasaaduste rafineerimise tehase projekteerimistingimuste taotluse keskkonnamõju hindamine Energeetika ja energiakandjate tootmine
Ohtlike ainete käitlus
Ida-Viru maakond
23.01.2014 Kohustuslik Lõpetatud
Sõru sadama rekonstrueerimise vee erikasutusloa taotluse keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Hiiu maakond
18.03.2015 Kohustuslik Lõpetatud
Merirahu sadama vee erikasutusloa taotluse keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Harju maakond
20.05.2015 Kohustuslik Lõpetatud
Nasva liivakarjääri mere süvendamise vee erikasutusloa taotluse keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Saare maakond
15.05.2015 Kohustuslik Lõpetatud
Kihnu sadama rekonstrueerimise vee erikasutusloa taotluse keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Pärnu maakond
11.01.2017 Kohustuslik Lõpetatud
Uikala prügila I ja III ladestusala sulgemise keskkonnamõju hindamine Jäätmekäitlus
Ida-Viru maakond
29.02.2016 Kohustuslik Lõpetatud
Paldiski Lõunasadama lainemurdja rajamise keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Harju maakond
06.08.2007 Kohustuslik Lõpetatud

Eksperdiga seotud KSH-d

Nimetus Tegevusvaldkond Piirkond Algatamise kpv Algatamise põhjus Menetluse seis
Viimsi vallas Muuga külas Muuga sadamas Koorma 2a ja Virna 3 kinnistute detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Harju maakond
28.01.2011 Kohustuslik Lõpetatud
Tapa vallas, Tapa linnas, Hommiku pst 31 // Tapa Depood kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Lääne-Viru maakond
21.07.2011 Kaalutletud Lõpetatud
Sõitjate ja veoste üle Suure väina veo perspektiivse korraldamise kava keskkonnamõju strateegiline hindamine Pärnu maakond
Saare maakond
04.09.2006 Kohustuslik Lõpetatud
Kaitseväe ja Kaitseliidu Piirsalu baasi ja selle lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Lääne maakond
21.08.2013 Kaalutletud Lõpetatud
Jõelähtme vallas Muuga sadama piirkonnas veeldatud maagaasi terminali asukoha valimise teemaplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Harju maakond
30.08.2012 Kohustuslik Lõpetatud
Uusküla küla Klaukse 1, Vahetusmaa 2, Nuudi tee 69, Nuudi tee 75 raudteed, Nuudi tee, Nuudi tee lõik 1 ja Muuga sadama 3r kinnistute ja lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Harju maakond
12.05.2009 Kohustuslik Lõpetatud