Ekspert Eike Riis
Eike Riis
EKSP00006
KMH juhtekspert
Litsentsid
Jrk Number Kehtib alates Kehtib kuni
1. KMH0154 19.09.2016 19.09.2028

Eksperdiga seotud KMH-d

Nimetus Tegevusvaldkond Piirkond Algatamise kpv Algatamise põhjus Menetluse seis
Lubja lubjakivikarjääri keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Rapla maakond
23.04.2010 Kaalutletud Lõpetatud
Tallinna lennujaama lennuliiklusala arendusprojekti keskkonnamõju hindamine Transport ja taristu
Harju maakond
12.02.2013 Kohustuslik Lõpetatud
Sindi hüdrosõlme rekonstrueerimise keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Pärnu maakond
26.05.2011 Kohustuslik Lõpetatud
Kohtla-Järve lubjakarjääri maavara kaevandamise loa keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Ida-Viru maakond
25.06.2015 Kohustuslik Lõpetatud
Paldiski Lõunasadama lainemurdja rajamise keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Harju maakond
06.08.2007 Kohustuslik Lõpetatud

Eksperdiga seotud KSH-d

Nimetus Tegevusvaldkond Piirkond Algatamise kpv Algatamise põhjus Menetluse seis
VOPAK E.O.S Lonessa naftasaaduste terminali detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Harju maakond
15.05.2012 Kohustuslik Lõpetatud
Sõitjate ja veoste üle Suure väina veo perspektiivse korraldamise kava keskkonnamõju strateegiline hindamine Pärnu maakond
Saare maakond
04.09.2006 Kohustuslik Lõpetatud
Maakonnaplaneeringu "Lääne-Viru maakonna rannikuala" keskkonnamõju strateegiline hindamine Lääne-Viru maakond
17.03.2009 Kohustuslik Lõpetatud
Ambla valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Järva maakond
19.04.2007 Kohustuslik Lõpetatud
Rae valla Jüri aleviku ja sellega piirnevate Aaviku, Vaskjala ja Karla külaosade üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Harju maakond
21.03.2006 Kohustuslik Lõpetatud
Kiili valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Harju maakond
13.06.2006 Kohustuslik Lõpetatud
Kuusalu valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Harju maakond
17.06.2009 Kohustuslik Pooleli
Pärnu ja Viljandi maakonnaplaneeringute teemaplaneeringu "Kilingi-Nõmme-Riia TEC-2 330 kV õhuliini trassi koridori asukoha määramine" keskkonnamõju strateegiline hindamine Pärnu maakond
Viljandi maakond
03.12.2013 Kohustuslik Lõpetatud
Karoli luhale juurdepääsutee ja kanalist ülepääsuks vajaliku silla detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Ida-Viru maakond
30.03.2015 Kaalutletud Lõpetatud
Uus-Kiviõli kaevanduse tehnilise taristu objektide teemaplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Ida-Viru maakond
18.10.2013 Kohustuslik Lõpetatud
Põlva maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Põlva maakond
16.09.2013 Kohustuslik Lõpetatud
Valga maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Valga maakond
16.09.2013 Kohustuslik Lõpetatud
Võru maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Võru maakond
12.09.2013 Kohustuslik Lõpetatud
Järvamaa maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Järva maakond
26.07.2013 Kohustuslik Lõpetatud
Ranna tee 1 kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Harju maakond
03.06.2015 Kaalutletud Pooleli
Võrusoo tööstusala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Võru maakond
09.10.2013 Kohustuslik Lõpetatud
Suure-Jaani valla tööstuspargi detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Viljandi maakond
28.05.2015 Kohustuslik Lõpetatud