Ekspert Jaak Järvekülg
Jaak Järvekülg
EKSP00062
KMH juhtekspert
Litsentsid
Jrk Number Kehtib alates Kehtib kuni
1. KMH0162 25.10.2022 25.10.2029

Eksperdiga seotud KMH-d

Nimetus Tegevusvaldkond Piirkond Algatamise kpv Algatamise põhjus Menetluse seis
OÜ VKG Kaevandused Oandu kaevanduse kaevandamisloa taotluse keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Ida-Viru maakond
Lääne-Viru maakond
10.07.2018 Kohustuslik Pooleli
Suur-Sõjamäe 37/39 ohtlike jäätmete põletusseadme rajamise ja käitamise keskkonnamõju hindamine Jäätmekäitlus
Harju maakond
04.11.2019 Kohustuslik Lõpetatud
AS Enefit Kaevandused Ahtme II kaevanduse kaevandamisloa KMIN119 muutmise ja pikendamise taotluse keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Ida-Viru maakond
28.05.2019 Kohustuslik Lõpetatud
Tugimaantee nr 23 Rakvere-Haljala eelprojekti keskkonnamõju hindamine Transport ja taristu
Lääne-Viru maakond
15.12.2008 Kaalutletud Lõpetatud
Tallinna linna Lasnamäe linnaosa Alvari 39 / Mustakivi tee 21 territooriumile golfikompleksi rajamise keskkonnamõju hindamine Muud tegevusvaldkonnad ja muud juhud
Harju maakond
04.10.2013 Kaalutletud Lõpetatud
Naissaare sadama rekonstrueerimise vee erikasutusloa keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Harju maakond
04.12.2013 Kohustuslik Lõpetatud

Eksperdiga seotud KSH-d

Nimetus Tegevusvaldkond Piirkond Algatamise kpv Algatamise põhjus Menetluse seis
Saku valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Muud tegevusvaldkonnad ja muud juhud
Harju maakond
21.09.2017 Kohustuslik Lõpetatud
Koru I, Koru V, Koru VI ja Laagri alajaama kinnistute ühise detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Harju maakond
27.03.2008 Kaalutletud Lõpetatud
Sõitjate ja veoste üle Suure väina veo perspektiivse korraldamise kava keskkonnamõju strateegiline hindamine Pärnu maakond
Saare maakond
04.09.2006 Kohustuslik Lõpetatud
Miiduranna sadama maa-ala ja kinnistute Laineoru tee 5, Pagari, Madise tee 9 ja 12 ning osaliselt Miidu ühismaa detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Harju maakond
15.02.2008 Kaalutletud Lõpetatud
Transpordi arengukava 2014-2020 keskkonnamõju strateegiline hindamine Üle Eesti
09.11.2012 Kohustuslik Lõpetatud
Ida-Viru maakonnaplaneeringut täpsustava teemaplaneeringu "E20 Jõhvi-Narva teelõigu trassikoridori täpsustamine ja Narva ümbersõidu trassikoridori määramine" keskkonnamõju strateegiline hindamine Ida-Viru maakond
29.07.2008 Kohustuslik Lõpetatud
Harju maakonnaplaneeringut täpsustava teemaplaneeringu "Põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla (Via Baltica) trassi asukoha täpsustamine km 12,0-44,0" ja Rapla maakonnaplaneeringut täpsustava teemaplaneeringu "Põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla (Via Baltica) trassi asukoha täpsustamine km 44,0-92,0" keskkonnamõju strateegiline hindamine Harju maakond
Rapla maakond
07.05.2009 Kohustuslik Lõpetatud
Väike-Maarja vallas Ebavere külas asuva Mesiniku katastriüksuse maa-alale koostatava detailplaneeringu elluviimisega kaasneva keskkonnamõju strateegiline hindamine Lääne-Viru maakond
28.08.2014 Kaalutletud Lõpetatud
J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Harju maakond
14.09.2011 Kohustuslik Lõpetatud
Tallinnas Lennuki tn, Liivalaia tn, A. Lauteri tn ja Maakri tn vahelise kvartali detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Harju maakond
15.10.2014 Kaalutletud Pooleli
Tallinna linna Kristiine linnaosa üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Harju maakond
25.06.2007 Kohustuslik Lõpetatud