Ekspert Riin Kutsar
Riin Kutsar
EKSP00066
KMH juhtekspert
Litsentsid
Jrk Number Kehtib alates Kehtib kuni
1. KMH0131 22.09.2013 22.09.2025

Eksperdiga seotud KMH-d

Nimetus Tegevusvaldkond Piirkond Algatamise kpv Algatamise põhjus Menetluse seis
OÜ VKG Kaevandused Oandu kaevanduse kaevandamisloa taotluse keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Ida-Viru maakond
Lääne-Viru maakond
10.07.2018 Kohustuslik Pooleli
AS Enefit Kaevandused Ahtme II kaevanduse kaevandamisloa KMIN119 muutmise ja pikendamise taotluse keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Ida-Viru maakond
28.05.2019 Kohustuslik Lõpetatud
Kuusalu vallas, Rehatse külas, Kuusalu 4 karjääris kaevandamise loa taotluse keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Harju maakond
17.06.2008 Kaalutletud Lõpetatud
Selli II kruusakarjääri ja Suuresöödi 2 kruusakarjääri kavandatava tegevusega kaasneva keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Harju maakond
18.05.2011 Kohustuslik Lõpetatud
Kohtla-Järve linna Järve linnaosas aadressil Elektriku tn 3 Viru Keemia Grupp AS-i (VKG Energia OÜ) territooriumil tootmishoone laiendamise keskkonnamõju hindamine Energeetika ja energiakandjate tootmine
Ida-Viru maakond
09.10.2012 Kohustuslik Lõpetatud
VKG Oil AS põlevkivitehase Petroter laiendamise keskkonnamõju hindamine Keemiatööstus
Ida-Viru maakond
25.08.2010 Kaalutletud Lõpetatud
Pärnumaal Halinga vallas Eense sigalakompleksi keskkonnakompleksloa taotluse keskkonnamõju hindamine Põllumajandus ja vesiviljelus
Pärnu maakond
21.08.2012 Kohustuslik Lõpetatud
Kohtla-Järve linna Järve linnaosas aadressil Keemia väikekoht 12j Viru Keemia Grupp AS põlevkivitehase Petroter laiendamise keskkonnamõju hindamine Energeetika ja energiakandjate tootmine
Ida-Viru maakond
27.11.2012 Kohustuslik Lõpetatud
VKG Energia OÜ Põhja SEJ laiendamisega planeeritava uue katla (keskkonnakompleksloa L.KKL.IV-204118 taotluse) keskkonnamõju hindamine Energeetika ja energiakandjate tootmine
Ida-Viru maakond
24.07.2014 Kohustuslik Lõpetatud
Arussaare dolokivikarjääri kasutuselevõtuga seotud keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Viljandi maakond
20.04.2010 Kohustuslik Lõpetatud
Tallinna linna Lasnamäe linnaosa Alvari 39 / Mustakivi tee 21 territooriumile golfikompleksi rajamise keskkonnamõju hindamine Muud tegevusvaldkonnad ja muud juhud
Harju maakond
04.10.2013 Kaalutletud Lõpetatud
Mäo PÜ Tarbja lüpsifarmi rekonstrueerimise keskkonnamõju hindamine Põllumajandus ja vesiviljelus
Järva maakond
26.08.2013 Kohustuslik Lõpetatud
Röa sigala rekonstrueerimise ja laiendamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Põllumajandus ja vesiviljelus
Järva maakond
29.01.2015 Kohustuslik Lõpetatud
Naissaare sadama rekonstrueerimise vee erikasutusloa keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Harju maakond
04.12.2013 Kohustuslik Lõpetatud
Jõelähtme vallas Loo alevikus Saha tee 25 maaüksusele termotöötlusseadmete rajamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Puidu, tselluloosi- ja paberitööstus
Harju maakond
06.11.2014 Kaalutletud Lõpetatud
Saesaare paisu likvideerimise teatise keskkonnamõju hindamine Muud tegevusvaldkonnad ja muud juhud
Põlva maakond
16.02.2015 Kaalutletud Lõpetatud
Soomra IV liivakarjääri maavara kaevandamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Pärnu maakond
22.07.2013 Kohustuslik Lõpetatud
AS Enefit Kaevandused Estonia kaevanduse maavara kaevandamisloa KMIN-054 pikendamise taotluse keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Ida-Viru maakond
11.03.2016 Kohustuslik Lõpetatud
AS Enefit Kaevandused ja OÜ VKG Kaevandused maavara kaevandamislubade KMIN-053, KMIN-054, KMIN-055, KMIN-066 ja KMIN-119 muutmise ja pikendamise taotluse keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Ida-Viru maakond
12.02.2016 Kohustuslik Lõpetatud
Sillamäele Kesk tn 2d kavandatava naftatöötlemistehase keskkonnamõju hindamine Energeetika ja energiakandjate tootmine
Ohtlike ainete käitlus
Ida-Viru maakond
05.07.2013 Kohustuslik Lõpetatud
Ihaste tee kergliiklustee ehituse keskkonnamõju hindamine Transport ja taristu
Tartu maakond
29.01.2007 Kaalutletud Lõpetatud

Eksperdiga seotud KSH-d

Nimetus Tegevusvaldkond Piirkond Algatamise kpv Algatamise põhjus Menetluse seis
Eesti maaelu arengukava 2014-2020 keskkonnamõju strateegiline hindamine Üle Eesti
05.11.2012 Kohustuslik Lõpetatud
Kaarma valla Muratsi küla Kolde, Koldevälja, Kadakaoksa, Kalda ja Rannavälja kinnistute detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Saare maakond
31.05.2012 Kohustuslik Pooleli
Väätsa vallas Lõõla külas Lõõla piimafarmikompleksi detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Põllumajandus ja vesiviljelus
Järva maakond
30.08.2012 Kaalutletud Lõpetatud
Harjumaal Rae valla Soodevahe ja Veneküla küla Tallinna vangla piirkonna ja lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Harju maakond
07.07.2011 Kohustuslik Lõpetatud
Häädemeeste vallas Orajõe külas asuva Vanaveski kinnistu ja lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Pärnu maakond
19.03.2008 Kaalutletud Lõpetatud
Võrnu külas paikneva Ojamaa kaevanduse tootmiskeskuse detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Ida-Viru maakond
26.01.2010 Kaalutletud Lõpetatud
"Eesti metsanduse arengukava aastani 2020" keskkonnamõju strateegiline hindamine Üle Eesti
04.08.2009 Kohustuslik Lõpetatud
Transpordi arengukava 2014-2020 keskkonnamõju strateegiline hindamine Üle Eesti
09.11.2012 Kohustuslik Lõpetatud
Euroopa merendus- ja kalandusfondi 2014-2020 rakenduskava keskkonnamõju strateegiline hindamine Üle Eesti
21.08.2013 Kohustuslik Lõpetatud
Kikepera harjutusväljaku arendusprogrammi keskkonnamõju strateegiline hindamine Pärnu maakond
30.09.2010 Kohustuslik Lõpetatud
Pärnu üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Pärnu maakond
05.01.2009 Kohustuslik Lõpetatud
Pakri saarte üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Harju maakond
08.02.2007 Kohustuslik Lõpetatud
Majaka 2, 2b ja Salavat Juljeva tee maaüksuste detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Harju maakond
19.06.2007 Kaalutletud Lõpetatud
Kuusalu vallas, Valkla külas paikneva Valkla Ranna, Restoran Valkla Ranna, Männisalu, Metsatare ja Metsakuru kinnistute detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Harju maakond
13.03.2008 Kaalutletud Lõpetatud
"Energiamajanduse arengukava aastani 2030" keskkonnamõju strateegiline hindamine Üle Eesti
18.09.2013 Kohustuslik Lõpetatud
Jõelähtme valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Harju maakond
30.05.2012 Kohustuslik Lõpetatud
Väike-Maarja vallas Ebavere külas asuva Mesiniku katastriüksuse maa-alale koostatava detailplaneeringu elluviimisega kaasneva keskkonnamõju strateegiline hindamine Lääne-Viru maakond
28.08.2014 Kaalutletud Lõpetatud
Vääna-Jõesuu külas Urgumetsa, Almare tee 26, Aruheina tee 34, Aruheina 36 maaüksuste ja Keila metskond 1 maaüksuse osa ning nende lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Harju maakond
18.12.2014 Kaalutletud Lõpetatud
Ida-Viru maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Ida-Viru maakond
24.07.2013 Kohustuslik Lõpetatud
Lääne maakonnaplaneeringu 2030+ keskkonnamõju strateegiline hindamine Lääne maakond
Pärnu maakond
20.06.2014 Kohustuslik Lõpetatud
Harju maakonnaplaneeringu 2030+ keskkonnamõju strateegiline hindamine Harju maakond
Lääne maakond
30.07.2013 Kohustuslik Lõpetatud
Käsmu sadama detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Lääne-Viru maakond
12.06.2014 Kaalutletud Lõpetatud
Strateegia "Tallinn 2030" elluviimisega kaasneva keskkonnamõju strateegiline hindamine Harju maakond
01.04.2009 Kohustuslik Lõpetatud
Tallinna linna Kristiine linnaosa üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Harju maakond
25.06.2007 Kohustuslik Lõpetatud
Teemaplaneeringu "Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala puhkevõimaluste planeerimine" keskkonnamõju strateegiline hindamine Harju maakond
26.11.2008 Kohustuslik Lõpetatud
Perioodi 2014-2020 Euroopa Liidu vahendite kasutamise partnerlusleppe ja ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava keskkonnamõju strateegiline hindamine Üle Eesti
20.12.2012 Kohustuslik Lõpetatud
Kanepi valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Põlva maakond
24.03.2015 Kohustuslik Lõpetatud
Valgjärve vallas Sulaoja külas Kuula maaüksuse detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Põllumajandus ja vesiviljelus
Põlva maakond
21.01.2014 Kaalutletud Lõpetatud
Poslovitsa-Soo ja Poslovitsa-Ranna kinnistute detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Valga maakond
22.02.2012 Kaalutletud Lõpetatud
Tartumaal, Laeva vallas, Kärevere külas, Kalda kinnistu DP KSH Tartu maakond
17.10.2006 Kaalutletud Lõpetatud