Ekspert Jan Johanson
Jan Johanson
EKSP00069
KMH juhtekspert
Litsentsid
Jrk Number Kehtib alates Kehtib kuni
1. KMH0134 05.10.2014 05.10.2026

Eksperdiga seotud KMH-d

Nimetus Tegevusvaldkond Piirkond Algatamise kpv Algatamise põhjus Menetluse seis
OÜ Väo Paas taotletaval mäeeraldisel Kareda dolokivimaardlas kavandatava kaevandamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Järva maakond
02.05.2005 Kohustuslik Lõpetatud
Taotletavas Kose-Risti III kruusakarjääris kavandatava tegevusega kaasneva keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Harju maakond
29.06.2011 Kohustuslik Lõpetatud
Kuhu tiikide rajamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Põllumajandus ja vesiviljelus
Pärnu maakond
27.08.2013 Kaalutletud Lõpetatud
Huntaugu I ja Huntaugu V liivakarjäärides kavandatava tegevusega kaasneva keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Harju maakond
11.07.2014 Kohustuslik Lõpetatud
Partsi 2 ja Partsi IV kruusakarjääride ning Partsi 3 karjääri korrastamisprojektiga kaasneva keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Hiiu maakond
15.08.2013 Kohustuslik Lõpetatud
Lagenõmme kruusamaardlasse kavandatava Lagenõmme IV kruusakarjääri rajamise ja töötamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Saare maakond
25.02.2011 Kohustuslik Lõpetatud
Võrumaal Rõuge vallasTaudsa külas Püssapalu maardlast taotletavatest mäeeraldistest "Nogopalu VI karjäär" ja "Nogopalu VII karjäär" kaevandamise keskkonnamõju hindamine Põllumajandus ja vesiviljelus
Võru maakond
12.03.2012 Kohustuslik Lõpetatud
Taotletavas Tabina IV liivakarjääris kavandatava tegevusega kaasneva keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Võru maakond
17.08.2012 Kohustuslik Lõpetatud
Huntaugu liivakarjääris kavandatava tegevusega kaasneva keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Harju maakond
11.03.2015 Kohustuslik Lõpetatud
Partsi kruusamaardlasse kavandatava Partsi IV kruusakarjääri rajamise ja töötamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Hiiu maakond
02.09.2010 Kohustuslik Lõpetatud
Lagenõmme kruusamaardlasse kavandatava Lagenõmme V kruusakarjääri rajamise ja töötamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Saare maakond
01.02.2010 Kohustuslik Lõpetatud
Kogula II lubjakivikarjääri avamise ja töötamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Saare maakond
20.01.2011 Kohustuslik Lõpetatud
Taotletavas Välgita kruusakarjääris kavandatava tegevusega kaasneva keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Viljandi maakond
26.06.2013 Kohustuslik Lõpetatud
Arussaare dolokivikarjääri kasutuselevõtuga seotud keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Viljandi maakond
20.04.2010 Kohustuslik Lõpetatud
Alesti karjäärijärve läänekalda korrastamise ja järve lääneosa korrastamata ala süvendamise keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Rapla maakond
15.05.2014 Kohustuslik Lõpetatud
Suurepsi kruusamaardlasse kavandatava Suurepsi liivakarjääri rajamise ja töötamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Hiiu maakond
17.11.2010 Kohustuslik Lõpetatud
Taotletavas Maardu lubjakivikarjääris läbiviidava tegevusega ja kaevandamise lõpetamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Harju maakond
09.09.2013 Kohustuslik Lõpetatud
Riisipere, Riisipere III ja Riisipere IV turbatootmisalade kuivendamise ja kuivendusvete ärajuhtimisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Põllumajandus ja vesiviljelus
Harju maakond
20.10.2010 Kohustuslik Lõpetatud
Rabivere turbatootmisala kuivendamise ning kuivendusvee suublasse juhtimise keskkonnamõju hindamine Põllumajandus ja vesiviljelus
Harju maakond
12.03.2015 Kohustuslik Lõpetatud
Peningi turbatootmisala kuivendamise ja kuivendusvete ärajuhtimisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Põllumajandus ja vesiviljelus
Harju maakond
07.10.2010 Kohustuslik Lõpetatud
Sibila kruusakarjääri, Mõisametsa liivakarjääri, Mõisametsa II liivakarjääri mäeeraldiste kasutuselevõtuga seotud keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Harju maakond
Järva maakond
26.04.2011 Kaalutletud Lõpetatud
Harjumaal Nissi vallas Ellamaa külas Kalda kruusamaardlas taotletavast mäeeraldisest "Kalda III kruusakarjäär" ja mäeeraldise "Kalda" taotletavast laiendusest kaevandamise keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Harju maakond
12.07.2011 Kohustuslik Lõpetatud
Õmma turbatootmisala kuivendamise ja kuivendusvee suublasse juhtimise keskkonnamõju hindamine Põllumajandus ja vesiviljelus
Rapla maakond
12.03.2015 Kohustuslik Lõpetatud
Keava turbatootmisala kuivendamise ning kuivendusvee suublasse juhtimise keskkonnamõju hindamine Põllumajandus ja vesiviljelus
Rapla maakond
12.03.2015 Kohustuslik Lõpetatud
Taotletavas Vooremäe karjääris kavandatava tegevusega kaasneva keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Tartu maakond
19.07.2013 Kohustuslik Lõpetatud
Otisaare ja Otisaare II lubjakivikarjääride korrastamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Jõgeva maakond
13.04.2011 Kohustuslik Lõpetatud
Korrastatava Aardlapalu liivakarjääri ja taotletava Aardlapalu II liivakarjääri tegevustega kaasneva keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Tartu maakond
17.09.2010 Kohustuslik Lõpetatud

Eksperdiga seotud KSH-d

Nimetus Tegevusvaldkond Piirkond Algatamise kpv Algatamise põhjus Menetluse seis
Võsu aleviku Vana-Lepispäe maaüksuse detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Lääne-Viru maakond
14.06.2012 Kohustuslik Lõpetatud