Ekspert Hendrik Puhkim
Hendrik Puhkim
EKSP00070
KMH juhtekspert
Litsentsid
Jrk Number Kehtib alates Kehtib kuni
1. KMH0135 20.10.2014 20.10.2026

Eksperdiga seotud KMH-d

Nimetus Tegevusvaldkond Piirkond Algatamise kpv Algatamise põhjus Menetluse seis
Loode-Eesti rannikumere tuulepargi keskkonnamõju hindamine Energeetika ja energiakandjate tootmine
Meri
Piiriülene
05.05.2006 Kohustuslik Lõpetatud
Nursipalu harjutusvälja teede ja väljaõpperajatiste ehitusprojekti keskkonnamõju hindamine Põllumajandus ja vesiviljelus
Võru maakond
22.06.2016 Kohustuslik Lõpetatud
Tallinn-Paldiski maantee eelprojekti Keila linnas keskkonnamõju hindamine Transport ja taristu
Harju maakond
11.04.2011 Kaalutletud Lõpetatud
Karude kruusamaardla Karude IV liivakarjääri keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Järva maakond
09.01.2011 Kohustuslik Lõpetatud
E263 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee Kose-Võõbu (km 40,0-68,0) ja Võõbu-Mäo (km 68,0-85,0) teelõigu eelprojekti koostamise keskkonnamõju hindamine Transport ja taristu
Harju maakond
Järva maakond
01.10.2007 Kohustuslik Lõpetatud
AS Tankchem välisõhu saasteloa taotluse keskkonnamõju hindamine Ohtlike ainete käitlus
Ida-Viru maakond
14.09.2009 Kohustuslik Lõpetatud
Tallinna lennujaama lennuliiklusala arendusprojekti keskkonnamõju hindamine Transport ja taristu
Harju maakond
12.02.2013 Kohustuslik Lõpetatud
Sindi hüdrosõlme rekonstrueerimise keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Pärnu maakond
26.05.2011 Kohustuslik Lõpetatud
Tartu linna idapoolse ringtee eelprojekti keskkonnamõju hindamine Transport ja taristu
Tartu maakond
25.11.2008 Kaalutletud Lõpetatud

Eksperdiga seotud KSH-d

Nimetus Tegevusvaldkond Piirkond Algatamise kpv Algatamise põhjus Menetluse seis
Muuga pump-hüdroakumulatsioonijaama detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Harju maakond
01.07.2010 Kaalutletud Lõpetatud
Tagamaa maaüksuse detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Harju maakond
10.09.2009 Kohustuslik Lõpetatud
Harju maakonna Maardu linna Lao tn 17/1, Lao tn 17/2, Lao tn 17/3 kinnistute ja lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Harju maakond
26.05.2008 Kaalutletud Lõpetatud
Olulise ruumilise mõjuga Aidu tuulepargi, seda toetava infrastruktuuri ja rekreatsioonialade ning lasketiiru asukohavaliku teemaplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Ida-Viru maakond
30.04.2009 Kohustuslik Lõpetatud
Narva vanalinna linnaosa üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Ida-Viru maakond
14.08.2008 Kohustuslik Lõpetatud
Sirgala tuulepargi maa-ala määramise teemaplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Ida-Viru maakond
15.04.2009 Kaalutletud Pooleli
Pärnu linna ja lähiümbruse võrgustikke siduva teemaplaneeringu koostamise keskkonnamõju strateegiline hindamine Pärnu maakond
27.08.2009 Kohustuslik Pooleli
Kuusalu vallas Kaberla külas Mikle ja Välja kinnistute detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Harju maakond
29.06.2006 Kohustuslik Lõpetatud
Põlva maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Põlva maakond
16.09.2013 Kohustuslik Lõpetatud
Tähetorni tn 90, 90b, 96 ja Paldiski mnt 241, 241d, 243a, 243b kinnistute detailplaneeringute keskkonnamõju strateegiline hindamine Harju maakond
08.10.2008 Kaalutletud Lõpetatud
Paldiski mnt 50 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Harju maakond
19.08.2009 Kaalutletud Lõpetatud
Tähetorni tn 98 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Harju maakond
21.10.2009 Kaalutletud Lõpetatud
Astangu tn 7 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Harju maakond
16.06.2010 Kaalutletud Lõpetatud
Paljassaare põik 16 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Harju maakond
30.06.2010 Kaalutletud Pooleli
Klooga harjutusvälja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Harju maakond
09.02.2009 Kohustuslik Lõpetatud
Tartu vallas Tila külas Pelleti, Kivvestiku ja Veski maaüksuse detailplaneeringu KSH Tartu maakond
18.10.2017 Kaalutletud Lõpetatud
Viljandi maantee laienduse teemaplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Tartu maakond
15.10.2010 Kohustuslik Lõpetatud