Ekspert Aadu Niidas
Aadu Niidas
EKSP00084
KMH juhtekspert
Litsentsid
Jrk Number Kehtib alates Kehtib kuni
1. KMH0145 26.10.2012 26.10.2029

Eksperdiga seotud KMH-d

Nimetus Tegevusvaldkond Piirkond Algatamise kpv Algatamise põhjus Menetluse seis
Soosaare III turbatootmisala keskkonnaloa nr VILM-029 muutmise taotluse keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Viljandi maakond
05.07.2023 Kaalutletud Pooleli
Hagudi turbatootmisala rajamise ja töötamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Rapla maakond
01.06.2020 Kohustuslik Lõpetatud
Päraküla liivakarjääri maavara kaevandamisloa taotluse keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Pärnu maakond
11.03.2022 Kaalutletud Lõpetatud
Harku IV lubjakivikarjääri keskkonnaloa muutmise taotluse keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Harju maakond
06.07.2022 Kohustuslik Pooleli
Karinu IV lubjakivikarjääri rajamise ja töötamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Järva maakond
10.09.2021 Kohustuslik Pooleli
Kõverdama II turbatootmisala rajamise ja töötamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Pärnu maakond
05.05.2021 Kohustuslik Pooleli
Kõrsa turbatootmisala laiendamise ja töötamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Pärnu maakond
18.03.2020 Kohustuslik Pooleli
Maardu III uuringuruumis lubjakivikarjääri rajamise ja lubjakivi kaevandamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Harju maakond
05.04.2021 Enne loa taotluse esitamist Pooleli
Elbu VII turbatootmisala rajamise ja töötamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Pärnu maakond
15.01.2020 Kohustuslik Pooleli
Massiaru III liivakarjääri maavara kaevandamise keskkonnaloa taotlusele keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Pärnu maakond
09.12.2021 Kaalutletud Pooleli
Härgla lubjakivikarjääri rajamise ja töötamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Rapla maakond
11.06.2018 Kaalutletud Pooleli
Lagesoo turbatootmisala kaevandamise jätkamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Valga maakond
05.06.2019 Kohustuslik Lõpetatud
Nurme IV turbatootmisala rajamise ja töötamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Pärnu maakond
17.07.2019 Kohustuslik Lõpetatud
Elbu VI turbatootmisala rajamise ja töötamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Pärnu maakond
07.06.2019 Kohustuslik Pooleli
Salla turbatootmisala töötamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Lääne-Viru maakond
12.03.2019 Kohustuslik Lõpetatud
Massiaru II liivakarjääri rajamise ja töötamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Pärnu maakond
13.12.2018 Kohustuslik Pooleli
Oese turbatootmisala rajamise, kaevandamise ja korrastamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Pärnu maakond
21.04.2014 Kohustuslik Lõpetatud
Laiküla III turbatootmisala rajamise ja töötamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Lääne maakond
11.04.2019 Kohustuslik Lõpetatud
Tuurapera turbatootmisala töötamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Põlva maakond
20.04.2018 Kohustuslik Lõpetatud
Nurme III turbatootmisala rajamise ja töötamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Pärnu maakond
10.07.2017 Kohustuslik Lõpetatud
OÜ Väo Paas"i poolt kavandatava Jägala lubjakivimaardla I ploki ehk Ruu uuringualal leviva ehituslubjakivi kaevandamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Harju maakond
08.11.2004 Kohustuslik Lõpetatud
Parika ja Parika II turbatootmisaladel kaevandamise jätkamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Viljandi maakond
09.05.2018 Kohustuslik Lõpetatud
Napsi turbatootmisala kaevandamise jätkamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Viljandi maakond
25.04.2018 Kohustuslik Lõpetatud
Keila valla Ohtu turbatootmisala kuivendamise ja kuivendusvete suublasse ärajuhtimisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Põllumajandus ja vesiviljelus
Harju maakond
26.07.2012 Kohustuslik Lõpetatud
Kavandatava Kavasoo turbatootmisala rajamise ja töötamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Pärnu maakond
25.05.2011 Kohustuslik Lõpetatud
Harju maakonna Rae valla Rae ja Rae 2 turbatootmisalade kuivendamise ja kuivendusvee ärajuhtimisega Rae-Lagedi peakraavi kaasneva keskkonnamõju hindamine Põllumajandus ja vesiviljelus
Harju maakond
28.12.2012 Kohustuslik Lõpetatud
Harju maakonna Saue valla Ääsmäe turbatootmisala kuivendusvete ärajuhtimisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Põllumajandus ja vesiviljelus
Harju maakond
12.07.2012 Kohustuslik Lõpetatud
Kavandatava Niibi II turbatootmisala rajamise ja töötamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Lääne maakond
06.04.2011 Kohustuslik Lõpetatud
Kavandatava Partsi VI kruusakarjääri rajamise ja töötamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Hiiu maakond
05.05.2011 Kohustuslik Lõpetatud
Lagenõmme kruusamaardlasse kavandatava Lagenõmme IV kruusakarjääri rajamise ja töötamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Saare maakond
25.02.2011 Kohustuslik Lõpetatud
OÜ SavaClean ohtlike jäätmetega saastunud pinnase termilise töötlemise seadme keskkonnamõju hindamine Jäätmekäitlus
Ida-Viru maakond
08.10.2009 Kohustuslik Lõpetatud
Iisaku valla Lipniku küla Lipniku turbatootmisala töötamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Ida-Viru maakond
02.03.2011 Kohustuslik Lõpetatud
Lasila kruusamaardla kavandatava Lasila III kruusakarjääri rajamise ja töötamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Lääne-Viru maakond
23.02.2011 Kaalutletud Lõpetatud
Harku valla Vahi küla Vääna turbamaardla Vääna turbatootmisala mäeeraldise kavandatava laiendamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Põllumajandus ja vesiviljelus
Harju maakond
27.09.2012 Kohustuslik Lõpetatud
Rapla maakonna Vigala valla Tõnumaa turbatootmisala maavara kaevandamise loa taotlemise ning kaevandamise lõpetamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Rapla maakond
03.10.2013 Kohustuslik Lõpetatud
Porissaare turbatootmisala rajamise ja töötamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Järva maakond
12.01.2015 Kohustuslik Lõpetatud
Rapla maakonna Märjamaa valla Kuislemma turbatootmisala kuivendusvete ärajuhtimisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Põllumajandus ja vesiviljelus
Rapla maakond
22.03.2007 Kohustuslik Lõpetatud
Kavandatava Kodasoo turbatootmisala rajamise ja töötamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Põllumajandus ja vesiviljelus
Harju maakond
14.07.2011 Kohustuslik Lõpetatud
Suurepsi kruusamaardlasse kavandatava Suurepsi liivakarjääri rajamise ja töötamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Hiiu maakond
17.11.2010 Kohustuslik Lõpetatud
Harju maakonna Nissi valla Sooniste ja Sooniste II turbatootmisalade kuivendamise ja kuivendusvete ärajuhtimisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Põllumajandus ja vesiviljelus
Harju maakond
15.09.2011 Kohustuslik Lõpetatud
Riisipere, Riisipere III ja Riisipere IV turbatootmisalade kuivendamise ja kuivendusvete ärajuhtimisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Põllumajandus ja vesiviljelus
Harju maakond
20.10.2010 Kohustuslik Lõpetatud
Peningi turbatootmisala kuivendamise ja kuivendusvete ärajuhtimisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Põllumajandus ja vesiviljelus
Harju maakond
07.10.2010 Kohustuslik Lõpetatud
Mahtra turbamaardla Leva turbatootmisala kuivendamise ja kuivendusvete ärajuhtimisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Põllumajandus ja vesiviljelus
Harju maakond
14.09.2011 Kohustuslik Lõpetatud
Reinu III lubjakivikarjääri rajamise ja töötamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Rapla maakond
07.02.2014 Kohustuslik Lõpetatud
Lääne-Nigula valla Turvalepa küla Turvalepa turbatootmisala maavara kaevandamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Lääne maakond
11.02.2016 Kohustuslik Lõpetatud
Piilasoo turbatootmisala korrastamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Saare maakond
12.05.2015 Kohustuslik Lõpetatud
Kuumi turbatootmisala korrastamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Saare maakond
13.05.2015 Kohustuslik Lõpetatud
Saikla turbatootmisala korrastamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Saare maakond
13.05.2015 Kohustuslik Lõpetatud
Elbu V turbatootmisala rajamise ja töötamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Pärnu maakond
17.03.2017 Kohustuslik Lõpetatud
Vallema turbatootmisala rajamise ja töötamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Pärnu maakond
10.12.2015 Kohustuslik Lõpetatud
Varudi turbatootmisala töötamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Lääne-Viru maakond
14.07.2016 Kohustuslik Lõpetatud
Pannjärve liivakarjääris kaevandamise ning Pannjärve ja Pannjärve II liivakarjääride korrastamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Ida-Viru maakond
06.01.2014 Kohustuslik Lõpetatud
Rõstla dolokivimaardlasse kavandatava Rõstla III dolokivikarjääri rajamise ja töötamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Jõgeva maakond
14.09.2011 Kohustuslik Lõpetatud
Korrastatava Aardlapalu liivakarjääri ja taotletava Aardlapalu II liivakarjääri tegevustega kaasneva keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Tartu maakond
17.09.2010 Kohustuslik Lõpetatud

Eksperdiga seotud KSH-d

Nimetus Tegevusvaldkond Piirkond Algatamise kpv Algatamise põhjus Menetluse seis
Sirgala harjutusvälja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Ida-Viru maakond
24.05.2007 Kohustuslik Lõpetatud
Võsu aleviku Vana-Lepispäe maaüksuse detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Lääne-Viru maakond
14.06.2012 Kohustuslik Lõpetatud
Halinga valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Pärnu maakond
22.11.2007 Kohustuslik Lõpetatud
Türi valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Järva maakond
30.08.2006 Kohustuslik Lõpetatud
Kose valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Harju maakond
26.10.2006 Kohustuslik Lõpetatud