Ekspert Karl Kupits
Karl Kupits
EKSP00085
KMH juhtekspert
Litsentsid
Jrk Number Kehtib alates Kehtib kuni
1. KMH0105 07.10.2004 07.10.2026

Eksperdiga seotud KMH-d

Nimetus Tegevusvaldkond Piirkond Algatamise kpv Algatamise põhjus Menetluse seis
Vasalemma II lubjakivikarjääri keskkonnaloa taotluse keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Harju maakond
25.10.2022 Kohustuslik Pooleli
Ulila III turbatootmisala keskkonnaloa taotluse keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Tartu maakond
26.10.2022 Kohustuslik Pooleli
Vasalemma karjääri keskkonnaloa nr KMIN-032 muutmise taotluse keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Harju maakond
27.06.2022 Kohustuslik Pooleli
Paasi lubjakivikarjääri keskkonnaloa taotluse keskkonnamõju hindamise programm Kaevandamine ja geoloogia
Lääne-Viru maakond
02.03.2021 Kohustuslik Lõpetatud
Ruusa puhkeala, Võhandu jõe endise harujõe settest puhastamine Veekasutus
Põlva maakond
22.09.2021 Kohustuslik Pooleli
Harku VII lubjakivikarjääri maavara kaevandamise loa taotluse keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Harju maakond
11.05.2022 Kohustuslik Pooleli
Ojamaa põlevkivikaevanduse keskkonnaloa nr KMIN-055 muutmise taotluse keskkonnamõju hindamine Energeetika ja energiakandjate tootmine
Ida-Viru maakond
22.04.2021 Kohustuslik Lõpetatud
Orava IV lubjakivikarjääri keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Rapla maakond
10.06.2022 Kohustuslik Pooleli
Põlva järve muda eemaldamise projekti keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Põlva maakond
10.11.2020 Kohustuslik Pooleli
Enefit Power AS Estonia II põlevkivi kaevandamisloa taotluse keskkonnamõjude hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Ida-Viru maakond
17.12.2019 Kohustuslik Pooleli
Huntaugu VIII liivakarjääri kaevandamise loa taotluse keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Harju maakond
23.10.2008 Kohustuslik Lõpetatud
Kiusumetsa liivakarjääri keskkonnaloa taotluse keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Pärnu maakond
20.04.2021 Kaalutletud Pooleli
Süsinõmme II liivakarjääris maavara kaevandamisloa taotluse keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Ida-Viru maakond
10.12.2019 Kohustuslik Lõpetatud
Hulja turbatootmisalal maavara kaevandamisloa taotluse keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Lääne-Viru maakond
19.11.2013 Kohustuslik Lõpetatud
Ohepalu turbatootmisala keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Lääne-Viru maakond
20.02.2012 Kohustuslik Lõpetatud
Tammiku radioaktiivsete jäätmete hoidla ohutustamise keskkonnamõju hindamine Kiirgus
Harju maakond
16.05.2006 Kohustuslik Lõpetatud
OÜ Järve Biopuhastus vee erikasutusloa taotluse keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Ida-Viru maakond
28.06.2017 Kaalutletud Pooleli
Ulila II turbatootmisala keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Tartu maakond
03.11.2015 Kohustuslik Lõpetatud
Võsu jõel Laviku paisul jätkuva paisutamise ning hüdroenergia kasutamise keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Lääne-Viru maakond
21.09.2017 Kohustuslik Lõpetatud
Väätsa prügila sulgemise keskkonnamõju hindamine Jäätmekäitlus
Järva maakond
13.09.2018 Kohustuslik Lõpetatud
Järvamaa Türi valla Allikumõisa farmi kompleksloa taotluse keskkonnamõju hindamine Põllumajandus ja vesiviljelus
Järva maakond
14.07.2011 Kohustuslik Lõpetatud
ESTLINK II maismaakaabli trassi keskkonnamõju hindamine Energeetika ja energiakandjate tootmine
Ida-Viru maakond
05.06.2008 Kohustuslik Lõpetatud
Metsaniidu II liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlusega kavandatavate tegevuste keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Lääne-Viru maakond
04.03.2009 Kohustuslik Lõpetatud
Kahala järve tervendamise insenertehnilise tegevuskava keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Harju maakond
31.12.2014 Kaalutletud Lõpetatud
Tääksi II ja Tääksi kruusakarjääride keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Viljandi maakond
30.08.2011 Kaalutletud Lõpetatud
Keila-Joa reoveepuhasti rekonstrueerimise keskkonnamõju hindamine Keemiatööstus
Harju maakond
06.07.2012 Kaalutletud Lõpetatud
Wooluvabrik OÜ vee erikasutusloa taotluse Jägala jõe paisutamiseks Linnamäe paisul ja hüdroenergia kasutamiseks elektrienergia tootmiseks keskkonnamõju hindamine Muud tegevusvaldkonnad ja muud juhud
Harju maakond
19.03.2015 Kaalutletud Lõpetatud
Pärnu jões Sindi väliujula süvendustööde keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Pärnu maakond
20.10.2016 Kohustuslik Lõpetatud
Kamali II ja III karjääri kaeveloa taotluste keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Pärnu maakond
08.06.2015 Kohustuslik Lõpetatud
Jääkreostusobjektide inventariseerimine 2014-2015. Purtse, Erra ja Kohtla jõgedes jääkreostuse ohutustamise eelprojektiga kavandatud tegevuste keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Ida-Viru maakond
22.12.2014 Kohustuslik Lõpetatud
Endisel Raadi lennuväljal Eesti Rahva Muuseumi uue hoone rajamisega seotud kinnistutel kavandatavate tegevuste keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Tartu maakond
11.12.2008 Kohustuslik Lõpetatud
Raadi järves ja Jaamamõisa oja valgalal reostuse saneerimiskava Raadi järve ja Jaamamõisa... Jäätmekäitlus
Tartu maakond
21.11.2006 Kohustuslik Lõpetatud

Eksperdiga seotud KSH-d

Nimetus Tegevusvaldkond Piirkond Algatamise kpv Algatamise põhjus Menetluse seis
"Riigi jäätmekava 2014-2020" keskkonnamõju strateegiline hindamine Üle Eesti
01.11.2012 Kohustuslik Lõpetatud
Põlevkivi kasutamise riikliku arengukava 2016-2030 keskkonnamõju strateegiline hindamine Üle Eesti
30.05.2013 Kohustuslik Lõpetatud
Aruküla 330/110/10kV alajaama ja selle võrku ühendamiseks vajalike 330kV liini sisseviikude Aruküla AJ-Vaida sõlme vahel keskkonnamõju strateegiline hindamine Harju maakond
24.04.2009 Kohustuslik Lõpetatud
Kuressaare linn Roomassaare tee 12 detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Saare maakond
07.04.2015 Kohustuslik Lõpetatud
Lääne maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu "Riisipere-Haapsalu-Rohuküla raudteetrassi koridori asukoha määramine" keskkonnamõju strateegiline hindamine Lääne maakond
07.11.2014 Kohustuslik Lõpetatud
Harju, Lääne ja Pärnu maakonnaplaneeringut täpsustava teemaplaneeringu "Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV elektriliini trassi asukoha määramine" keskkonnamõju strateegiline hindamine Harju maakond
Lääne maakond
Pärnu maakond
26.10.2011 Kohustuslik Lõpetatud
A. Lauteri tn 3 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Harju maakond
31.08.2011 Kohustuslik Lõpetatud
Mäepealse tn 21 ja 25 kinnistute detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Harju maakond
18.06.2014 Kaalutletud Lõpetatud
Kadaka tee 197 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Harju maakond
19.06.2015 Kaalutletud Pooleli
Viimsi vallas Prangli saarel Lääneotsa külas Mölgisilla kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Harju maakond
01.04.2011 Kaalutletud Lõpetatud