Ekspert Veronika Verš
Veronika Verš
EKSP00086
KMH juhtekspert
Litsentsid
Jrk Number Kehtib alates Kehtib kuni
1. KMH0160 26.01.2021 26.01.2028

Eksperdiga seotud KMH-d

Nimetus Tegevusvaldkond Piirkond Algatamise kpv Algatamise põhjus Menetluse seis
Loode-Eesti rannikumere tuulepargi keskkonnamõju hindamine Energeetika ja energiakandjate tootmine
Meri
Piiriülene
05.05.2006 Kohustuslik Lõpetatud
Nursipalu harjutusvälja teede ja väljaõpperajatiste ehitusprojekti keskkonnamõju hindamine Põllumajandus ja vesiviljelus
Võru maakond
22.06.2016 Kohustuslik Lõpetatud
Karude kruusamaardla Karude IV liivakarjääri keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Järva maakond
09.01.2011 Kohustuslik Lõpetatud
AS Tankchem välisõhu saasteloa taotluse keskkonnamõju hindamine Ohtlike ainete käitlus
Ida-Viru maakond
14.09.2009 Kohustuslik Lõpetatud
Tallinna lennujaama lennuliiklusala arendusprojekti keskkonnamõju hindamine Transport ja taristu
Harju maakond
12.02.2013 Kohustuslik Lõpetatud
Sindi hüdrosõlme rekonstrueerimise keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Pärnu maakond
26.05.2011 Kohustuslik Lõpetatud

Eksperdiga seotud KSH-d

Nimetus Tegevusvaldkond Piirkond Algatamise kpv Algatamise põhjus Menetluse seis
Vahtra Suurfarmi laiendamise detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Põllumajandus ja vesiviljelus
Pärnu maakond
15.12.2010 Kaalutletud Lõpetatud
Pärnu linna ja lähiümbruse võrgustikke siduva teemaplaneeringu koostamise keskkonnamõju strateegiline hindamine Pärnu maakond
27.08.2009 Kohustuslik Pooleli
Kuusalu vallas Kaberla külas Mikle ja Välja kinnistute detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Harju maakond
29.06.2006 Kohustuslik Lõpetatud
Karoli luhale juurdepääsutee ja kanalist ülepääsuks vajaliku silla detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Ida-Viru maakond
30.03.2015 Kaalutletud Lõpetatud
Põlva maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Põlva maakond
16.09.2013 Kohustuslik Lõpetatud
Sauga valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Pärnu maakond
23.02.2007 Kohustuslik Lõpetatud
Saare maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Saare maakond
10.10.2013 Kohustuslik Lõpetatud
Hiiu maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Hiiu maakond
09.08.2013 Kohustuslik Lõpetatud
Järvamaa maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Järva maakond
26.07.2013 Kohustuslik Lõpetatud
Tartu linna üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Tartu maakond
18.12.2014 Kohustuslik Lõpetatud
Lasnamäe tööstusalade üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Harju maakond
24.05.2006 Kohustuslik Lõpetatud
Klooga harjutusvälja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Harju maakond
09.02.2009 Kohustuslik Lõpetatud
Jõgeva maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Jõgeva maakond
Tartu maakond
22.08.2013 Kohustuslik Lõpetatud