Keskkonnamõju hindamiste avalik väljapanek

Sel lehel avaldame teavet Keskkonnaameti algatatud keskkonnamõju hindamise (KMH) programmide ja aruannete avalikustamise kohta, kuid praegusel hetkel ei ole ühtegi aktiivset KMH programmi ega aruannet avalikustamisel.