Siin on võimalik tutvuda Keskkonnaametis heaks kiidetud või nõuetele vastavaks tunnistatud KMH aruannetega.
Huvipakkuva aruande leiab otsingu abil ja failid on võimalik alla laadida.

Ava detailotsing ↓
Sulge detailotsing ↑
Nimetus Tegevusvaldkond Piirkond Algatamise kpv Algatamise põhjus Menetluse seis Arendaja
Uikala prügila sulgemise keskkonnamõju hindamine Jäätmekäitlus
Ida-Viru maakond
04.10.2022 Kohustuslik Lõpetatud OÜ EKOVIR
Ulila III turbatootmisala keskkonnaloa taotluse keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Tartu maakond
26.10.2022 Kohustuslik Algatatud aktsiaselts Tootsi Turvas
Ulila II turbatootmisala keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Tartu maakond
03.11.2015 Kohustuslik Lõpetatud aktsiaselts Tootsi Turvas
Ulila turbakaevandamisala kuivendusvete ärajuhtimise keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Tartu maakond
19.10.2007 Kohustuslik Lõpetatud AS Tootsi Turvas
Umbusi jõe ökoloogilise korrastamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Jõgeva maakond
18.02.2010 Kohustuslik Lõpetatud Põllumajandusameti Jõgeva keskus
Uus Kiviõli kaevanduse keskkonnaloa nr L.MK/329491 muutmise taotluse ja Uus Kiviõli II kaevanduse keskkonnaloa nr L.MK/333343 muutmise taotluse keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Ida-Viru maakond
09.04.2021 Kohustuslik Pooleli Osaühing VKG Kaevandused, Enefit Power AS
Vabaduse autosilla rajamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Tartu maakond
22.09.2005 Kohustuslik Lõpetatud Tartu Linnavalitsuse LMO
Vaivara ohtlike jäätmete käitluskeskuse keskkonnakompleksloa nr L.KKL.IV-29520 muutmise taotluse keskkonnamõju hindamine Jäätmekäitlus
Ida-Viru maakond
30.08.2016 Kohustuslik Lõpetatud aktsiaselts EcoPro
Vaivara ohtlike jäätmete käitluskeskuse prügila sulgemise keskkonnamõju hindamine Jäätmekäitlus
Ida-Viru maakond
06.04.2017 Kohustuslik Lõpetatud Keskkonnaagentuur
Vaivara raudteejaama laiendamise keskkonnamõju hindamine Transport ja taristu
Ida-Viru maakond
25.06.2014 Kohustuslik Pooleli aktsiaselts EESTI RAUDTEE
Vaivara tuuleelektrijaama keskkonnamõju hindamine Energeetika ja energiakandjate tootmine
Muud tegevusvaldkonnad ja muud juhud
Ida-Viru maakond
03.06.2012 Kohustuslik Lõpetatud Roheline Elekter AS
Valga maakonna veemajandusprojektis 2003/EE16/P/PA/012 töö nr VA9 toodud tegevuste keskkonnamõju hindamine Transport ja taristu
Valga maakond
04.02.2009 Kaalutletud Lõpetatud Tõrva Linnavalitsus
Valga prügila sulgemise keskkonnamõju hindamine Jäätmekäitlus
Valga maakond
30.09.2009 Kohustuslik Lõpetatud Valga Linnavalitsus
Valjala Söödatehas AS-i Jööri kompleksi sigala rekonstrueerimisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Põllumajandus ja vesiviljelus
Saare maakond
26.01.2009 Kohustuslik Lõpetatud aktsiaselts Valjala Söödatehas
Vallema turbatootmisala rajamise ja töötamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Pärnu maakond
10.12.2015 Kohustuslik Lõpetatud Raikküla metsad OÜ
Vanasadama uue, E (ida) kruiisikai rajamise keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Harju maakond
25.11.2011 Kohustuslik Lõpetatud aktsiaselts TALLINNA SADAM
Vangu III liivakarjääri keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Pärnu maakond
26.08.2020 Kaalutletud Lõpetatud DER Group OÜ
Vangu II liivakarjääri keskkonnaloa taotluse keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Pärnu maakond
05.12.2022 Kohustuslik Pooleli Osaühing Eesti Killustik
Vao Agro AS Veski veisefarmi keskkonnakompleksloa muutmise taotluse keskkonnamõju hindamine Põllumajandus ja vesiviljelus
Lääne-Viru maakond
03.05.2011 Kohustuslik Lõpetatud Aktsiaselts Vao Agro
Varstu alevikus asuvate Varstu järve ja Roobioru lumbi saneerimise projekti keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Võru maakond
25.03.2009 Kohustuslik Lõpetatud Varstu Vallavalitsus
Varudi II turbatootmisala kasutuselevõtuga seotud keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Lääne-Viru maakond
07.05.2011 Kohustuslik Lõpetatud Osaühing Rakvere Põllumajandustehnika
Varudi turbatootmisala töötamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Lääne-Viru maakond
14.07.2016 Kohustuslik Lõpetatud Osaühing Rakvere Põllumajandustehnika
Vasalemma II lubjakivikarjääri keskkonnaloa taotluse keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Harju maakond
25.10.2022 Kohustuslik Algatatud OÜ Est-Paas
Vasalemma karjääri keskkonnaloa nr KMIN-032 muutmise taotluse keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Harju maakond
27.06.2022 Kohustuslik Pooleli AS Nordkalk, Nordkalk AS
Vee erikasutusloa taotlusega kavandatud tegevuse - Reedu oja Oina paisjärve korrastamise keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Võru maakond
27.09.2011 Kohustuslik Lõpetatud Osaühing Farad Group
Victory Real Estate OÜ poolt rajatava naftasaaduste jäätmete käitluskompleksi keskkonnamõju hindamine Keemiatööstus
Ida-Viru maakond
16.06.2010 Kaalutletud Lõpetatud Osaühing Victory Real Estate
Viira veski paisu rekonstrueerimise ja kalapääsu rajamise keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Põlva maakond
30.04.2012 Kohustuslik Lõpetatud Rain Tobreluts
Viljandi järve supelrandade põhjasetetest puhastamise eelprojektiga kavandatud tegevustega kaasnevate mõjude keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Viljandi maakond
02.04.2012 Kohustuslik Lõpetatud Viljandi Linnavalitsus
Viljandi prügila sulgemise keskkonnamõju hindamine Jäätmekäitlus
Viljandi maakond
06.10.2008 Kohustuslik Lõpetatud AS Cleanaway Viljandi
Vinni, Vinni II, Vinni III kruusakarjääri mäeeraldiste kasutuselevõtuga seotud keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Lääne-Viru maakond
17.12.2010 Kaalutletud Lõpetatud Riigimetsa Majandamise Keskus, RONK OÜ
VKG Energia OÜ Põhja SEJ laiendamisega planeeritava uue katla (keskkonnakompleksloa L.KKL.IV-204118 taotluse) keskkonnamõju hindamine Energeetika ja energiakandjate tootmine
Ida-Viru maakond
24.07.2014 Kohustuslik Lõpetatud Osaühing VKG Energia
VKG Energia OÜ Põhja SEJ tuhaladestule rajatava uue ohtlike jäätmete prügila ühendamine riikliku prügilaga ja prügila uue sulgemislahenduse kasutuselevõtu keskkonnamõju hindamine Jäätmekäitlus
Ida-Viru maakond
06.10.2016 Kohustuslik Lõpetatud VKG OIL AS
VKG Energia Põhja Soojuselektrijaama tuhaväljaku vastavusse viimise eelprojekti keskkonnamõju hindamine Energeetika ja energiakandjate tootmine
Ida-Viru maakond
19.08.2008 Kaalutletud Lõpetatud Osaühing VKG Energia
VKG Oil AS põlevkivitehase Petroter laiendamise keskkonnamõju hindamine Keemiatööstus
Ida-Viru maakond
25.08.2010 Kaalutletud Lõpetatud VKG OIL AS
Võhandu Põllumajanduse OÜ Palo loomafarmi keskkonnakompleksloa taotluse keskkonnamõju hindamine Põllumajandus ja vesiviljelus
Võru maakond
16.08.2011 Kohustuslik Lõpetatud Võhandu Põllumajanduse OÜ
Võru maakonnas asuvate Tamula ja Vagula järvedevahelise kanali korrastamise vee erikasutusloa taotluse keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Võru maakond
18.05.2009 Kohustuslik Lõpetatud Võru Linnavalitsus
Võrumaal Rõuge vallas Püssapalu kruusamaardlas Utessuu, Rasva ja Taudsa külas asunud mäeeraldisest Nogopalu karjäär kaevandamise lõpetamise keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Võru maakond
25.10.2011 Kohustuslik Lõpetatud Maanteeameti Lõuna regioon
Võrumaal Rõuge vallasTaudsa külas Püssapalu maardlast taotletavatest mäeeraldistest "Nogopalu VI karjäär" ja "Nogopalu VII karjäär" kaevandamise keskkonnamõju hindamine Põllumajandus ja vesiviljelus
Võru maakond
12.03.2012 Kohustuslik Lõpetatud Aktsiaselts Eesti Teed, OÜ Aigren
Võsu aleviku Piiri tn 6 kinnistu keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Lääne-Viru maakond
23.08.2013 Kohustuslik Lõpetatud Vihula Vallavalitsus
Võsu jõel Laviku paisul jätkuva paisutamise ning hüdroenergia kasutamise keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Lääne-Viru maakond
21.09.2017 Kohustuslik Lõpetatud Olav Miil
Vändra tavajäätmeprügila sulgemise keskkonnamõju hindamine Jäätmekäitlus
Pärnu maakond
05.09.2008 Kohustuslik Lõpetatud Vändra Alevivalitsus
Väo karjääri territooriumile Lagedi tee 16b kinnistule kütusena tavajäätmeid (olmejäätmeid) kasutava soojuse- ja elektrienergia koostootmisjaama rajamise keskkonnamõju hindamine Jäätmekäitlus
Harju maakond
16.03.2007 Kohustuslik Lõpetatud Norman Invest OÜ
Väo lubjakivimaardla Väo lubjakivikarjääride korrastamise projekti keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Harju maakond
27.01.2016 Kohustuslik Lõpetatud Paekivitoodete tehase osaühing
Väätsa prügila sulgemise keskkonnamõju hindamine Jäätmekäitlus
Järva maakond
13.09.2018 Kohustuslik Lõpetatud Aktsiaselts Väätsa Prügila
Wooluvabrik OÜ vee erikasutusloa taotluse Jägala jõe paisutamiseks Linnamäe paisul ja hüdroenergia kasutamiseks elektrienergia tootmiseks keskkonnamõju hindamine Muud tegevusvaldkonnad ja muud juhud
Harju maakond
19.03.2015 Kaalutletud Lõpetatud Eesti Energia Aktsiaselts, Wooluvabrik OÜ
Õmma turbatootmisala kuivendamise ja kuivendusvee suublasse juhtimise keskkonnamõju hindamine Põllumajandus ja vesiviljelus
Rapla maakond
12.03.2015 Kohustuslik Lõpetatud Aktsiaselts MATUREKS
Õnne Piimakarjatalu Osaühingu keskkonnakompleksloa muutmise taotluse keskkonnamõju hindamine Põllumajandus ja vesiviljelus
Jõgeva maakond
18.11.2011 Kohustuslik Lõpetatud Õnne Piimakarjatalu Osaühing
Ühinenud Farmid AS Anne veisefarmi rekonstrueerimise ja laiendamise keskkonnamõju hindamine Põllumajandus ja vesiviljelus
Võru maakond
12.06.2013 Kohustuslik Pooleli Ühinenud Farmid AS
Eelmine 1 2 3 4 5 lk 5/5-st. Kokku 448 kirjet