Siin on võimalik tutvuda Keskkonnaametis heaks kiidetud või nõuetele vastavaks tunnistatud KMH aruannetega.
Huvipakkuva aruande leiab otsingu abil ja failid on võimalik alla laadida.

Ava detailotsing ↓
Sulge detailotsing ↑
Nimetus Tegevusvaldkond Piirkond Algatamise kpv Algatamise põhjus Menetluse seis Arendaja
Kabala Agro OÜ Kabala suurfarmi keskkonnakompleksloa muutmise taotluse keskkonnamõju hindamine Põllumajandus ja vesiviljelus
Järva maakond
03.09.2012 Kohustuslik Lõpetatud KABALA AGRO OSAÜHING
Kagu Mets OÜ puusöe valmistamise seadme rekonstrueerimise keskkonnamõju hindamine Muud tegevusvaldkonnad ja muud juhud
Võru maakond
14.01.2009 Kaalutletud Lõpetatud Kagu Mets OÜ
Kahala järve tervendamise insenertehnilise tegevuskava keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Harju maakond
31.12.2014 Kaalutletud Lõpetatud Kuusalu Vallavalitsus
Kaitseliidu Jõgeva maleva olemasoleva 200 m täisohualaga lahtise Utsali lasketiiru 300 m täisohualaga lahtiseks lasketiiruks arendamise keskkonnamõju hindamine Ehitussektor
Muud tegevusvaldkonnad ja muud juhud
Jõgeva maakond
22.11.2012 Kohustuslik Lõpetatud Kaitseliit
Kaitseliidu Kapasto täisohualaga lasketiiru kavandamise keskkonnamõju hindamine Muud tegevusvaldkonnad ja muud juhud
Hiiu maakond
23.02.2011 Kaalutletud Lõpetatud Kaitseliit
Kaiu LT OÜ Karitsa lüpsikarjafarmi laienduse keskkonnamõju hindmaine Põllumajandus ja vesiviljelus
Rapla maakond
28.01.2013 Kohustuslik Lõpetatud Osaühing Kaiu LT
Kakumäe jahisadama rekonstrueerimise (ümberehitamise) keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Harju maakond
16.10.2015 Kohustuslik Lõpetatud Haven Kakumäe OÜ
Kalkahju dolokivikarjääri kaevandamisloa taotluse keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Võru maakond
30.08.2013 Kohustuslik Algatatud Aigren Kaevandus OÜ
Kamali II ja III karjääri kaeveloa taotluste keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Pärnu maakond
08.06.2015 Kohustuslik Lõpetatud Geoforce OÜ, Osaühing L.U. Konsult, Osaühing Metsagrupp
Kambja järve saneerimisprojekti keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Tartu maakond
06.09.2007 Kohustuslik Lõpetatud Kambja Vallavalitsus
Kambja vallas Riiviku k Kaasiku mü tiigi rajamise keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Tartu maakond
08.05.2006 Kohustuslik Lõpetatud Rain Lepik
Kanepi Põllumajandusliku OÜ Vapa farmi ümberehitamise keskkonnamõju hindamine Põllumajandus ja vesiviljelus
Põlva maakond
10.08.2009 Kohustuslik Lõpetatud EKSO FARM OÜ
Kaopalu III kruusakarjääri maavara kaevandamise loa taotluse keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Lääne maakond
05.06.2019 Kohustuslik Lõpetatud aktsiaselts KIIRKANDUR
Karinu IV lubjakivikarjääri rajamise ja töötamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Järva maakond
10.09.2021 Kohustuslik Pooleli Nordkalk AS
Karude kruusamaardla Karude IV liivakarjääri keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Järva maakond
09.01.2011 Kohustuslik Lõpetatud Nordecon AS
Kaska-Luiga talu keskkonnamõju hindamine Põllumajandus ja vesiviljelus
Põlva maakond
11.11.2011 Kohustuslik Lõpetatud KASKA-LUIGA TALU
Kauoja liivakarjääri kaevandamise loa taotluse keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Pärnu maakond
12.12.2018 Kohustuslik Lõpetatud aktsiaselts KIIRKANDUR
Kavandatava Kavasoo turbatootmisala rajamise ja töötamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Pärnu maakond
25.05.2011 Kohustuslik Lõpetatud AS Jiffy Products Estonia
Kavandatava Kodasoo turbatootmisala rajamise ja töötamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Põllumajandus ja vesiviljelus
Harju maakond
14.07.2011 Kohustuslik Lõpetatud aktsiaselts Tootsi Turvas
Kavandatava Niibi II turbatootmisala rajamise ja töötamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Lääne maakond
06.04.2011 Kohustuslik Lõpetatud aktsiaselts Tootsi Turvas
Kavandatava Partsi VI kruusakarjääri rajamise ja töötamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Hiiu maakond
05.05.2011 Kohustuslik Lõpetatud Osaühing Hiiu Teed
Keava turbatootmisala kuivendamise ning kuivendusvee suublasse juhtimise keskkonnamõju hindamine Põllumajandus ja vesiviljelus
Rapla maakond
12.03.2015 Kohustuslik Lõpetatud AKTSIASELTS TURVAS
Kehra suletud tööstusjäätmete prügila peale uue tööstusjäätmete prügila ja puidujäätmete ning reoveesette kompostimisala rajamise ja käitamise keskkonnamõju hindamine Jäätmekäitlus
Harju maakond
23.01.2013 Kohustuslik Lõpetatud "HORIZON" TSELLULOOSI JA PABERI AKTSIASELTS
KEHTNA MÕISA osaühingu Ülejõe farmi ja noorkarja farmikompleksi laiendamise keskkonnamõju hindamine Põllumajandus ja vesiviljelus
Rapla maakond
12.05.2014 Kohustuslik Lõpetatud KEHTNA MÕISA osaühing
Keila-Joa reoveepuhasti rekonstrueerimise keskkonnamõju hindamine Keemiatööstus
Harju maakond
06.07.2012 Kaalutletud Lõpetatud Aktsiaselts Lahevesi
Keila valla Ohtu turbatootmisala kuivendamise ja kuivendusvete suublasse ärajuhtimisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Põllumajandus ja vesiviljelus
Harju maakond
26.07.2012 Kohustuslik Lõpetatud AS Jiffy Products Estonia
Kelnase sadama veeloa keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Harju maakond
29.08.2017 Kohustuslik Lõpetatud Viimsi Vallavalitsus
Kentsi paisjärve saneerimise eelprojektiga kavandatud tegevuste keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Tartu maakond
01.08.2006 Kohustuslik Lõpetatud Konguta Vallavalitsus
Keressaare turbamaardla põhjaosa turbatootmisala kasutuselevõtuga kaasneva tegevuse keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Tartu maakond
05.07.2006 Kohustuslik Lõpetatud AS Tartu Jõujaam
Kernu järve korrastamise projekti keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Harju maakond
12.04.2021 Enne loa taotluse esitamist Lõpetatud Saue Vallavalitsus
Keskkonnaloa nr HARM-100 (Soodla II liivakarjäär) muutmise taotluse keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Harju maakond
06.07.2022 Kohustuslik Lõpetatud OÜ MERKO KAEVANDUSED
Kihnu sadama rekonstrueerimise vee erikasutusloa taotluse keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Saare maakond
11.01.2017 Kohustuslik Lõpetatud aktsiaselts Saarte Liinid
Kiisa-Jüri (62904:001:0831) katastriüksusel (Viljandimaa, Viljandi vald, Pinska küla) asuva veehoidla rekonstrueerimise keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Viljandi maakond
23.09.2013 Kohustuslik Lõpetatud Priit Tammeorg
Kiusumetsa liivakarjääri keskkonnaloa taotluse keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Pärnu maakond
20.04.2021 Kaalutletud Pooleli KMG Inseneriehituse AS
Kivisalu Capital OÜ Veelikse sigala keskkonnamõjude hindamine Põllumajandus ja vesiviljelus
Viljandi maakond
13.04.2022 Kohustuslik Lõpetatud Kivisalu Capital OÜ
Kiviõli Keemiatööstuse generaatorseadmete hoone laiendamise keskkonnamõju hindamine Energeetika ja energiakandjate tootmine
Ida-Viru maakond
11.07.2013 Kohustuslik Lõpetatud KIVIÕLI KEEMIATÖÖSTUSE OSAÜHING
Kobra dolokivikarjääri kaevandamise loa taotluse keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Pärnu maakond
31.10.2017 Kaalutletud Lõpetatud KIVIKANDUR OÜ
Kobratu liivamaardla Kobratu IV mäeeraldistel kaevandamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Tartu maakond
03.10.2011 Kohustuslik Lõpetatud Lõuna-Eesti Karjäärid OÜ
Kogula II lubjakivikarjääri avamise ja töötamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Saare maakond
20.01.2011 Kohustuslik Lõpetatud osaühing MOREEN
Kohtla-Järve linna Järve linnaosas aadressil Elektriku tn 3 Viru Keemia Grupp AS-i (VKG Energia OÜ) territooriumil tootmishoone laiendamise keskkonnamõju hindamine Energeetika ja energiakandjate tootmine
Ida-Viru maakond
09.10.2012 Kohustuslik Lõpetatud Osaühing VKG Energia
Kohtla-Järve linna Järve linnaosas aadressil Keemia väikekoht 12j Viru Keemia Grupp AS põlevkivitehase Petroter laiendamise keskkonnamõju hindamine Energeetika ja energiakandjate tootmine
Ida-Viru maakond
27.11.2012 Kohustuslik Lõpetatud VIRU KEEMIA GRUPP AS
Kohtla-Järve lubjakarjääri maavara kaevandamise loa keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Ida-Viru maakond
25.06.2015 Kohustuslik Lõpetatud Osaühing VKG Tsement
Korrastatava Aardlapalu liivakarjääri ja taotletava Aardlapalu II liivakarjääri tegevustega kaasneva keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Tartu maakond
17.09.2010 Kohustuslik Lõpetatud aktsiaselts ROPKA LIIV
Kose-Risti liivamaardlas Kose-Risti karjääride korrastamise keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Harju maakond
11.02.2016 Kohustuslik Lõpetatud AS K.U.MELL, ELEET INVEST OÜ
Krüüdneri liivamaardla Krüüdneri V liivakarjääri maavara kaevandamise keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Põlva maakond
17.08.2012 Kohustuslik Lõpetatud aktsiaselts ROPKA LIIV
Kudjape prügila sulgemistööde käigus tehtava uuema ladestusala läbikaevamise ja jäätmete sorteerimise keskkonnamõju hindamine Muud tegevusvaldkonnad ja muud juhud
Saare maakond
14.12.2010 Kaalutletud Lõpetatud Osaühing Saaremaa Prügila
Kuhu tiikide rajamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Põllumajandus ja vesiviljelus
Pärnu maakond
27.08.2013 Kaalutletud Lõpetatud Aldo Anso
Kukemetsa maardla Kukemetsa ja Kukemetsa IV kruusakarjääri mäeeraldistel kaevandamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Tartu maakond
16.05.2011 Kohustuslik Lõpetatud aktsiaselts TREF; Suuremäe Karjäär OÜ
Kukruse A-kategooria jäätmehoidla korrastamise keskkonnamõju hindamine Jäätmekäitlus
Ida-Viru maakond
11.12.2014 Kohustuslik Lõpetatud Keskkonnaministeerium
Kunda hüdroelektrijaama rekonstrueerimise keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Lääne-Viru maakond
23.02.2011 Kaalutletud Lõpetatud aktsiaselts Generaator
Kunda maardlas Toolse-lääne lubjakivirjääris ja Aru-lõuna lubjakivikarjääri laiendusel kaevandamise keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Lääne-Viru maakond
03.11.2010 Kohustuslik Lõpetatud AS Kunda Nordic Tsement
Kunstlume valmistamiseks vee erikasutusloa ning veetorustiku ja valgustussüsteemi rajamiseks kavandatud tegevustega kaasnevate mõjude keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Valga maakond
Tartu maakond
03.12.2010 Kohustuslik Lõpetatud Sihtasutus Tartumaa Tervisespordikeskus
Kuremaa ujumisala korrastamise keskkonnaloa taotluse keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Jõgeva maakond
25.09.2023 Kohustuslik Algatatud Jõgeva Vallavalitsus
Kurtna paisjärvede (Saku vald) korrastamise eelprojekti keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Harju maakond
18.12.2012 Kohustuslik Lõpetatud Saku Vallavalitsus
Kuumi turbatootmisala korrastamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Saare maakond
13.05.2015 Kohustuslik Lõpetatud osaühing MV Turvas
Kuusalu vallas, Rehatse külas, Kuusalu 4 karjääris kaevandamise loa taotluse keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Harju maakond
17.06.2008 Kaalutletud Lõpetatud Osaühing KIIU SOON
Kõrsa turbatootmisala laiendamise ja töötamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Pärnu maakond
18.03.2020 Kohustuslik Pooleli AS Jiffy Products Estonia
Kõrvalmaantee 13134 Kukruse-Tammiku Kukruse-Pajualuse lõigu eelprojekti keskkonnamõju hindamine Transport ja taristu
Ida-Viru maakond
02.01.2009 Kaalutletud Lõpetatud Maanteeameti Ida Teedekeskus
Kõrveküla I ja II paisjärve saneerimise ehitusprojektiga kavandatavate tegevuste keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Tartu maakond
18.04.2007 Kohustuslik Lõpetatud Tartu Vallavalitsus
Kõverdama II turbatootmisala rajamise ja töötamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Pärnu maakond
05.05.2021 Kohustuslik Pooleli Aktsiaselts Torf
Kärdla jahisadama rajamise keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Hiiu maakond
23.12.2011 Kohustuslik Lõpetatud sihtasutus Kärdla Sadam
Kärla Põllumajandusühistu Kirikuküla veisefarmi laienduse keskkonnamõju hindamine Põllumajandus ja vesiviljelus
Saare maakond
11.01.2013 Kohustuslik Lõpetatud Kärla Põllumajandusühistu
Laaksaare ja Piirisaare sadamate rekonstrueerimise keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Põlva maakond
Tartu maakond
12.10.2007 Kohustuslik Lõpetatud AS Saare Liinid
Lagenõmme kruusamaardlasse kavandatava Lagenõmme IV kruusakarjääri rajamise ja töötamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Saare maakond
25.02.2011 Kohustuslik Lõpetatud osaühing MOREEN
Lagenõmme kruusamaardlasse kavandatava Lagenõmme V kruusakarjääri rajamise ja töötamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Saare maakond
01.02.2010 Kohustuslik Lõpetatud Aktsiaselts Saare Erek
Lagesoo turbatootmisala kaevandamise jätkamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Valga maakond
05.06.2019 Kohustuslik Lõpetatud AS VALMAP GRUPP
Laguja prügila sulgemise keskkonnamõju hindamine Jäätmekäitlus
Tartu maakond
23.03.2004 Kohustuslik Lõpetatud Nõo Vallavalitsus
Lahepera järve ökoloogilise seisundi parandamise insenertehnilise kava keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Tartu maakond
21.03.2017 Kaalutletud Lõpetatud Mittetulundusühing Lahepera Järv
Laiküla III turbatootmisala rajamise ja töötamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Lääne maakond
11.04.2019 Kohustuslik Lõpetatud Aktsiaselts Torf
Lasila kruusamaardla kavandatava Lasila III kruusakarjääri rajamise ja töötamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Lääne-Viru maakond
23.02.2011 Kaalutletud Lõpetatud Ida Regionaalne Maanteeamet
Laukasoo turbamaardla Raudsaare turbatootmisala rajamise keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Tartu maakond
05.07.2006 Kohustuslik Lõpetatud AS Tartu Jõujaam
Leevi hüdroelektrijaama rekonstrueerimise keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Põlva maakond
21.02.2014 Kohustuslik Lõpetatud Leevi HPP OÜ
Leevi jõe, jõel asuvate paisjärvede ning Leevijõe kanali seisundi parandamise projekti keskkonnamõju hindamine Transport ja taristu
Põlva maakond
28.09.2009 Kohustuslik Lõpetatud Vastse-Kuuste Vallavalitsus
Lehtma sadama akvatooriumi ja sissesõidukanali regulaarse süvendamise ja süvenduspinnase kaadamise keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Muud tegevusvaldkonnad ja muud juhud
Hiiu maakond
06.11.2019 Kohustuslik Pooleli Aktsiaselts Direct Consulting
Leinasoo II turbatootmisala kasutuselevõtuga seotud keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Viljandi maakond
17.03.2011 Kohustuslik Lõpetatud Ideal Investments OÜ
Leppneeme sadama veeloa keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Harju maakond
29.08.2017 Kohustuslik Lõpetatud Viimsi Vallavalitsus
Lohusuu puhkeala arendamise keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Jõgeva maakond
07.09.2023 Kohustuslik Algatatud Mustvee Vallavalitsus
Loode-Eesti rannikumere tuulepargi keskkonnamõju hindamine Energeetika ja energiakandjate tootmine
Meri
Piiriülene
05.05.2006 Kohustuslik Pooleli Enefit Green AS
Lootvina Pikkjärve korrastamise keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Põlva maakond
19.10.2010 Kohustuslik Lõpetatud Mittetulundusühing Kodukant Lootvina
Lubja lubjakivikarjääri keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Rapla maakond
23.04.2010 Kaalutletud Lõpetatud Osaühing Sokkel Ehitus
Lundi paisu veeloa taotluse keskkonnamõju hindamine Muud tegevusvaldkonnad ja muud juhud
Harju maakond
03.08.2017 Kaalutletud Pooleli Navigor OÜ
Lõpe Agro OÜ Rabavere seafarmi rekonstrueerimise ja tegevuse keskkonnamõju hindamine Põllumajandus ja vesiviljelus
Pärnu maakond
12.01.2010 Kaalutletud Pooleli Osaühing Lõpe Agro
Läänemaa Hanila valla Pivarootsi küla Rannaääre kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Lääne maakond
22.05.2009 Kaalutletud Lõpetatud Aktsiaselts Susi
Läänemaal Ridala vallas Nõmme külas Roosaare 2 kinnistul asuva veekogu süvendamise keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Lääne maakond
28.01.2009 Kohustuslik Pooleli Osaühing Oldsmart
Lääne-Nigula valla Turvalepa küla Turvalepa turbatootmisala maavara kaevandamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Lääne maakond
11.02.2016 Kohustuslik Pooleli Peatec OÜ
Lääne Teed OÜ poolt Kaopalu kruusamaardla Kaopalu I karjääri kaevandamisel veetaseme alandamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Lääne maakond
01.04.2008 Kaalutletud Lõpetatud Lääne Teed OÜ
Lüütre oja saneerimisprojektiga kavandatud arendustegevustega kaasnevate mõjude keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Viljandi maakond
03.02.2012 Kohustuslik Lõpetatud Kissa Vara OÜ
Maardu III uuringuruumis lubjakivikarjääri rajamise ja lubjakivi kaevandamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Harju maakond
05.04.2021 Enne loa taotluse esitamist Pooleli Limestone factories of Estonia OÜ
Mahtra turbamaardla Leva turbatootmisala kuivendamise ja kuivendusvete ärajuhtimisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Põllumajandus ja vesiviljelus
Harju maakond
14.09.2011 Kohustuslik Lõpetatud aktsiaselts Tootsi Turvas
Massiaru III liivakarjääri maavara kaevandamise keskkonnaloa taotlusele keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Pärnu maakond
09.12.2021 Kaalutletud Pooleli VALICECAR OÜ
Massiaru II liivakarjääri rajamise ja töötamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Pärnu maakond
13.12.2018 Kohustuslik Pooleli Osaühing Eesti Killustik
Meeruse sadama akvatooriumi süvenduse keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Harju maakond
19.01.2012 Kohustuslik Lõpetatud Aktsiaselts Logman Invest
Merirahu sadama vee erikasutusloa taotluse keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Harju maakond
20.05.2015 Kohustuslik Lõpetatud AS Merirahu Sadam
Metsahake OÜ keskkonnaloa nr. L.ÕV/326822 muutmise taotluse keskkonnamõju hindamine Jäätmekäitlus
Lääne-Viru maakond
07.07.2022 Kohustuslik Algatatud Metsahake OÜ
Metsaniidu II liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlusega kavandatavate tegevuste keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Lääne-Viru maakond
04.03.2009 Kohustuslik Lõpetatud Aeroc aktsiaselts
Metstaguse Agro OÜ Tamme farmi keskkonnamõju hindamine Põllumajandus ja vesiviljelus
Järva maakond
19.06.2014 Kohustuslik Lõpetatud Osaühing Metstaguse Agro
Miti (Palupera) kruusamaardla Miti kruusakarjääri mäeeraldisel keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Valga maakond
19.07.2010 Kohustuslik Lõpetatud aktsiaselts KIIRKANDUR
MTÜ Emajõe Lodjaselts vee erikasutusloa taotluste keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Tartu maakond
29.10.2008 Kohustuslik Lõpetatud mittetulundusühing EMAJÕE LODJASELTS
MTÜ Kivilõppe Puhkekeskuse suplusala ja paadikanali projekteerimise keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Viljandi maakond
18.12.2012 Kohustuslik Lõpetatud Mittetulundusühing KIVILÕPPE PUHKEKESKUS
Muuga PM OÜ Muuga Suurfarmi keskkonnakompleksloa taotluse keskkonnamõju hindamine Põllumajandus ja vesiviljelus
Lääne-Viru maakond
14.11.2013 Kohustuslik Lõpetatud Muuga PM Osaühing
Eelmine 1 2 3 4 5 Järgmine lk 2/5-st. Kokku 448 kirjet