Siin on võimalik tutvuda Keskkonnaametis heaks kiidetud või nõuetele vastavaks tunnistatud KMH aruannetega.
Huvipakkuva aruande leiab otsingu abil ja failid on võimalik alla laadida.

Ava detailotsing ↓
Sulge detailotsing ↑
Nimetus Tegevusvaldkond Piirkond Algatamise kpv Algatamise põhjus Menetluse seis Arendaja
Mõigu ristmiku (Põhimaantee nr 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa km 4,4-6,6) eelprojekti koostamise keskkonnamõju hindamine Transport ja taristu
Harju maakond
02.09.2009 Kaalutletud Lõpetatud Maanteeamet
Mäetaguse valla Kiikla küla kaevandusveel baseeruva kaugküttevarustuse poolt põhjustatava keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Ida-Viru maakond
11.08.2009 Kaalutletud Lõpetatud MÄETAGUSE KOMMUNAAL OSAÜHING
Mäha järve tervendamise (parendamise) projekti ja selles kavandatud tegevuste keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Valga maakond
08.09.2011 Kohustuslik Lõpetatud Sihtasutus Mäha Küla Arendus
Mäo PÜ Tarbja lüpsifarmi rekonstrueerimise keskkonnamõju hindamine Põllumajandus ja vesiviljelus
Järva maakond
26.08.2013 Kohustuslik Lõpetatud Mäo Põllumajandusühistu
Märja katsefarmi laiendamise keskkonnamõju hindamine Põllumajandus ja vesiviljelus
Tartu maakond
08.01.2007 Kaalutletud Lõpetatud Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu
Naha dolokivikarjääri kaevandamisloa taotluse keskkonnamõju hindmaine Kaevandamine ja geoloogia
Võru maakond
30.08.2013 Kohustuslik Algatatud aktsiaselts KIIRKANDUR
Naissaare sadama rekonstrueerimise vee erikasutusloa keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Harju maakond
04.12.2013 Kohustuslik Lõpetatud aktsiaselts Saarte Liinid
Napsi turbatootmisala kaevandamise jätkamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Viljandi maakond
25.04.2018 Kohustuslik Lõpetatud aktsiaselts Ramsi Turvas
Narva Elektrijaamade tuhaärastuse ja tuhaväljade renoveerimise keskkonnamõju hindamine Jäätmekäitlus
Ida-Viru maakond
22.07.2008 Kohustuslik Lõpetatud Eesti Energia Narva Elektrijaamad AS
Narva linnas jõeäärse promenaadi rekonstrueerimise keskkonnamõju hindamine Ehitussektor
Ida-Viru maakond
14.08.2008 Kohustuslik Lõpetatud Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Nasva liivakarjääri mere süvendamise vee erikasutusloa taotluse keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Saare maakond
15.05.2015 Kohustuslik Lõpetatud osaühing MOREEN
Nepste liivamaardla Nepste II ja Nepste III liivakarjääride kaevandamise loa taotluste keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Pärnu maakond
26.01.2018 Kohustuslik Lõpetatud OÜ SOKKEL HOLDING
Nepste V ja VI liivakarjääri kaevandamise loa taotluse keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Pärnu maakond
10.10.2022 Kaalutletud Pooleli AS TREV-2 Grupp
Norra finantsmehhanismi projekti "Jõeliste elupaikade kaitse korraldamine Ida-Virumaa Natura 2000 aladel", "Pada jõe paisude uuring, soovitused paisude edasise eksisteerimise kohta ja vajadusel kalapääsude projekteerimine" eelprojektiga kavandatud tegevuste keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Lääne-Viru maakond
12.11.2009 Kohustuslik Lõpetatud Keskkonnaamet
Norra finantsmehhanismi projekti "Jõeliste elupaikade kaitse korraldamine Ida-Virumaa Natura 2000 aladel", "Poruni jõe hüdroloogilise režiimi taastamine" eelprojektiga "Poruni jõe hüdroloogilise režiimi" eelprojektiga kavandatud tegevuste keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Ida-Viru maakond
26.10.2009 Kohustuslik Lõpetatud Keskkonnaamet
Novotrade Invest AS tehnoloogiliste protsesside keskkonnamõju hindamine Jäätmekäitlus
Ida-Viru maakond
01.03.2010 Kohustuslik Lõpetatud AS NOVOTRADE INVEST
Novotrade Invest AS tootmise laiendamise keskkonnamõju hindamine Keemiatööstus
Ida-Viru maakond
12.03.2015 Kohustuslik Lõpetatud AS NOVOTRADE INVEST
Nurme III turbatootmisala rajamise ja töötamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Pärnu maakond
10.07.2017 Kohustuslik Lõpetatud osaühing ASB Greenworld Eesti
Nurme IV turbatootmisala rajamise ja töötamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Pärnu maakond
17.07.2019 Kohustuslik Lõpetatud OÜ TorfEst
Nursipalu harjutusvälja teede ja väljaõpperajatiste ehitusprojekti keskkonnamõju hindamine Põllumajandus ja vesiviljelus
Võru maakond
22.06.2016 Kohustuslik Lõpetatud Kaitseministeerium
Oese turbatootmisala rajamise, kaevandamise ja korrastamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Pärnu maakond
21.04.2014 Kohustuslik Lõpetatud aktsiaselts Tootsi Turvas
Ohepalu turbatootmisala keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Lääne-Viru maakond
20.02.2012 Kohustuslik Lõpetatud aktsiaselts Tootsi Turvas
Ojamaa põlevkivikaevanduse keskkonnaloa nr KMIN-055 muutmise taotluse keskkonnamõju hindamine Energeetika ja energiakandjate tootmine
Ida-Viru maakond
22.04.2021 Kohustuslik Lõpetatud Osaühing VKG Kaevandused
Onga jõe uuendamine ja ökoloogiline tervendamine projektiga kavandatavate tegevuste keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Jõgeva maakond
Lääne-Viru maakond
30.12.2010 Kohustuslik Lõpetatud Põllumajandusameti maaparandusosakond
Orava IV lubjakivikarjääri keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Rapla maakond
10.06.2022 Kohustuslik Algatatud OÜ Aigren
Osaühing MARKILO Kureoja sigala laiendamise keskkonnamõju hindamine Põllumajandus ja vesiviljelus
Jõgeva maakond
24.04.2014 Kohustuslik Lõpetatud Osaühing MARKILO
Osaühing MARKILO Vajangu sigala laienduse keskkonnamõju hindamine Põllumajandus ja vesiviljelus
Lääne-Viru maakond
11.12.2015 Kohustuslik Lõpetatud Osaühing MARKILO
Osaühing Raikküla Farmer Allika veisefarmi keskkonnakompleksloa muutmise taotluse keskkonnamõju hindamine Põllumajandus ja vesiviljelus
Rapla maakond
19.02.2014 Kohustuslik Lõpetatud Osaühing Raikküla Farmer
Osaühing Selja Muraka veisefarmi keskkonnamõju hindamine Põllumajandus ja vesiviljelus
Pärnu maakond
31.12.2019 Kohustuslik Lõpetatud osaühing Selja
Otisaare ja Otisaare II lubjakivikarjääride korrastamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Jõgeva maakond
13.04.2011 Kohustuslik Lõpetatud AS Kaltsiit
OÜ Abja Farmid Kamara veisefarmi laiendamise keskkonnamõju hindamine Põllumajandus ja vesiviljelus
Viljandi maakond
26.08.2014 Kohustuslik Lõpetatud Abja Farmid OÜ
OÜ Alosa välisõhu saasteloa taotluse keskkonnamõju hindamine Põllumajandus ja vesiviljelus
Pärnu maakond
28.07.2008 Kaalutletud Lõpetatud Osaühing Alosa
OÜ Atria Farmid Savikoti seafarmi rekonstrueerimise ja tegevuse keskkonnamõju hindamine Põllumajandus ja vesiviljelus
Viljandi maakond
16.02.2009 Kohustuslik Lõpetatud Atria Farmid OÜ
OÜ Estonia lüpsifarmi rajamise ja noorloomalautade rekonstrueerimise keskkonnamõju hindamine Põllumajandus ja vesiviljelus
Järva maakond
20.09.2011 Kohustuslik Lõpetatud Osaühing ESTONIA
OÜ Hiiu Teed poolt Määvli kruusamaardlas Kapasto IV kruusakarjääris kruusa kaevandamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Hiiu maakond
05.08.2010 Kohustuslik Lõpetatud Osaühing Hiiu Teed
OÜ Jägala Energy poolt Harju maakonnas Jõelähtme vallas Jägala-Joa külas asuva Hüdroelektrijaama (HEJ) taaskasutuselevõtu ning Jägala jõe tõkestamiseks, paisutamiseks ja jõevee kõrvalejuhtimiseks vee erikasutusloa taotlemiseks läbiviidava keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Harju maakond
12.12.2005 Kohustuslik Lõpetatud Jägala Energy osaühing
OÜ Järva Paas kavandatava Eivere lubjakivikarjääri rajamise ja lubjakivi kaevandamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Järva maakond
02.04.2003 Kohustuslik Lõpetatud Osaühing JÄRVA PAAS
OÜ Järve Biopuhastus vee erikasutusloa taotluse keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Ida-Viru maakond
28.06.2017 Kaalutletud Pooleli Osaühing JÄRVE BIOPUHASTUS
OÜ Karinu PM Reva suurfarmi rekonstrueerimise ja laiendamise keskkonnamõju hindamine Põllumajandus ja vesiviljelus
Järva maakond
21.04.2015 Kohustuslik Lõpetatud Osaühing Karinu PM
OÜ Karinu PM robotlauda rajamise ja lautade rekonstrueerimise keskkonnamõju hindamine Põllumajandus ja vesiviljelus
Järva maakond
21.08.2012 Kohustuslik Lõpetatud Osaühing Karinu PM
OÜ Kuivajõe Farmer 1020 pealise vabapidamisega piimakarjafarmi keskkonnamõju hindamine Põllumajandus ja vesiviljelus
Harju maakond
28.01.2008 Kohustuslik Lõpetatud OÜ KUIVAJÕE FARMER
OÜ Mangeni PM lüpsilauda kompleksi ja biogaasijaama rajamise keskkonnamõju hindamine Põllumajandus ja vesiviljelus
Viljandi maakond
25.02.2013 Kohustuslik Lõpetatud osaühing Mangeni PM
OÜ MERKO KAEVANDUSED Valistre dolokivikarjääri KMH Kaevandamine ja geoloogia
Pärnu maakond
23.03.2023 Kaalutletud Algatatud OÜ MERKO KAEVANDUSED
OÜ Nigula Piim Leediküla suurfarmi keskkonnakompleksloa muutmise taotluse ja laiendamise keskkonnamõju hindamine Põllumajandus ja vesiviljelus
Lääne maakond
15.01.2015 Kohustuslik Lõpetatud OÜ Nigula Piim
OÜ Pae Farmer Ingliste farmikompleksi keskkonnakompleksloa muutmise taotluse keskkonnamõju hindamine Muud tegevusvaldkonnad ja muud juhud
Rapla maakond
18.03.2015 Kaalutletud Lõpetatud OÜ Pae Farmer
OÜ Põlva Peekon Kiltsi emisefarmi ümberehituse ja taaskäivitamise keskkonnamõju hindamine Põllumajandus ja vesiviljelus
Lääne-Viru maakond
09.10.2007 Kohustuslik Lõpetatud osaühing Põlva Peekon
OÜ Raikküla Seakasvatus Luuka seafarmi rekonstrueerimise keskkonnamõju hindamine Põllumajandus ja vesiviljelus
Rapla maakond
08.12.2008 Kohustuslik Lõpetatud Osaühing Raikküla Seakasvatus
OÜ SavaClean ohtlike jäätmetega saastunud pinnase termilise töötlemise seadme keskkonnamõju hindamine Jäätmekäitlus
Ida-Viru maakond
08.10.2009 Kohustuslik Lõpetatud OÜ SavaClean
OÜ Slops tavajäätmeprügila sulgemiskava keskkonnamõju hindamine Jäätmekäitlus
Harju maakond
06.05.2008 Kohustuslik Lõpetatud Osaühing Slops
OÜ Trovador Pajusti aleviku laudakompleksi rekonstrueerimise ja laiendamise keskkonnamõju hindamine Põllumajandus ja vesiviljelus
Lääne-Viru maakond
25.09.2013 Kohustuslik Lõpetatud Osaühing Trovador
OÜ VKG Kaevandused Oandu kaevanduse kaevandamisloa taotluse keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Ida-Viru maakond
Lääne-Viru maakond
10.07.2018 Kohustuslik Pooleli Osaühing VKG Kaevandused, Enefit Kaevandused AS
OÜ Väo Paas"i poolt kavandatava Jägala lubjakivimaardla I ploki ehk Ruu uuringualal leviva ehituslubjakivi kaevandamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Harju maakond
08.11.2004 Kohustuslik Lõpetatud OÜ Väo Paas
OÜ Väo Paas taotletaval mäeeraldisel Kareda dolokivimaardlas kavandatava kaevandamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Järva maakond
02.05.2005 Kohustuslik Lõpetatud OÜ Väo Paas
Paasi lubjakivikarjääri keskkonnaloa taotluse keskkonnamõju hindamise programm Kaevandamine ja geoloogia
Lääne-Viru maakond
02.03.2021 Kohustuslik Lõpetatud KIVIKANDUR OÜ
Paide linna reoveepuhasti rekonstrueerimise keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Järva maakond
23.05.2011 Kaalutletud Lõpetatud Aktsiaselts Paide Vesi
Paikuse prügila ladestusala I etapi sulgemise keskkonnamõju hindamine Jäätmekäitlus
Pärnu maakond
28.06.2021 Kohustuslik Lõpetatud Osaühing PAIKRE
Paldiski Lõunasadama lainemurdja rajamise keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Harju maakond
06.08.2007 Kohustuslik Lõpetatud aktsiaselts TALLINNA SADAM
Paldiski Põhjasadama 0. kai rajamise ja süvendustööde keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Harju maakond
20.03.2012 Kohustuslik Lõpetatud PALDISKI SADAMATE AS
Paldiski Põhjasadama kaide rajamise keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Harju maakond
03.11.2016 Kohustuslik Lõpetatud PALDISKI SADAMATE AS
Pannjärve liivakarjääris kaevandamise ning Pannjärve ja Pannjärve II liivakarjääride korrastamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Ida-Viru maakond
06.01.2014 Kohustuslik Lõpetatud OÜ SILBET
Parika ja Parika II turbatootmisaladel kaevandamise jätkamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Viljandi maakond
09.05.2018 Kohustuslik Lõpetatud aktsiaselts Ramsi Turvas
Partsi 2 ja Partsi IV kruusakarjääride ning Partsi 3 karjääri korrastamisprojektiga kaasneva keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Hiiu maakond
15.08.2013 Kohustuslik Lõpetatud Maanteeamet
Partsi kruusamaardlasse kavandatava Partsi IV kruusakarjääri rajamise ja töötamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Hiiu maakond
02.09.2010 Kohustuslik Lõpetatud Lääne Regionaalne Maanteeamet
Pedeli esimese ja Pedeli teise paisjärve süvendamise keskkonnaloa taotluse keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Valga maakond
20.11.2020 Kohustuslik Lõpetatud Valga Vallavalitsus
Peeda jõe tõkestamise ja paisutamise jätkamisega ning veejõu kasutamisega Paju vesiveskis seotud vee erikasutuse keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Tartu maakond
30.03.2007 Kohustuslik Lõpetatud Raul Veskioja
Peeri turbamaardla Kalina turbatootmisala taaskasutusse võtmise keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Ida-Viru maakond
10.02.2009 Kaalutletud Lõpetatud aktsiaselts Tootsi Turvas
Peningi turbatootmisala kuivendamise ja kuivendusvete ärajuhtimisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Põllumajandus ja vesiviljelus
Harju maakond
07.10.2010 Kohustuslik Lõpetatud aktsiaselts Tootsi Turvas
Peri oja paisutatud osa süvendamise keskkonnaloa taotluse keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Põlva maakond
08.03.2021 Kohustuslik Lõpetatud Põlva Vallavalitsus
Piibenõmme OÜ Risti-Muru II liivakarjääri keskkonnaloa taotluse keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Lääne maakond
16.08.2023 Kaalutletud Algatatud Piibenõmme OÜ
Piilasoo turbatootmisala korrastamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Saare maakond
12.05.2015 Kohustuslik Lõpetatud osaühing MV Turvas
Pikknurme dolokivimaardlas Pikknurme dolokivikarjääris karbonaatkivimite kaevandamise keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Jõgeva maakond
09.11.2011 Kaalutletud Lõpetatud OÜ KTM VARA
Polli jäätmekäitluskeskuse (Karksi vald, Viljandimaa) keskkonnamõju hindamine Jäätmekäitlus
Viljandi maakond
16.02.2009 Kaalutletud Lõpetatud Polli Prügila OÜ
Pombre kruusamaardla Pombre ja Pombre II karjääris ning Nõmme-Koordi (Pirmastu) liivamaardla Lolu II karjääris kaevandamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Viljandi maakond
06.05.2013 Kohustuslik Lõpetatud Osaühing Medemar, Osaühing Holstre-Nõmme Puhkekeskus
Porissaare turbatootmisala rajamise ja töötamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Järva maakond
12.01.2015 Kohustuslik Lõpetatud OÜ Laaniku
Potsepa liivakarjääri laienduse maavara kaevandamisloa taotluse keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Pärnu maakond
22.03.2019 Kohustuslik Lõpetatud Osaühing Eesti Killustik
Projekti "Laeva jõe alamjooksu taastamise võimaluste hindamine" keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Tartu maakond
22.01.2013 Kohustuslik Lõpetatud Eesti Loodushoiu Keskus
Pudivere dolokivikarjääri keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Jõgeva maakond
27.02.2007 Kohustuslik Lõpetatud AS Kiirkandur
Punni Agro OÜ Kõnnu seafarmi rekonstrueerimise ja tegevuse keskkonnamõju hindamine Põllumajandus ja vesiviljelus
Põlva maakond
02.03.2010 Kohustuslik Pooleli Punni Agro OÜ
Põltsamaa jõe kalastiku seisundi parandamise võimaluste uuring Põltsamaa-Rutikvere lõigul keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Jõgeva maakond
30.10.2013 Kohustuslik Lõpetatud Eesti Jõgede Taastamise Ühing
Põltsamaa jõe Põltsamaa paisu vee erikasutuslubade taotluste keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Jõgeva maakond
23.07.2009 Kohustuslik Lõpetatud Põltsamaa Linnavalitsus, Eesti Energia Aktsiaselts
Põltsamaa linnas Silla tn 1a hüdroenergia tootmise alustamise keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Jõgeva maakond
01.09.2014 Kohustuslik Lõpetatud osaühing RÄPINA VESIVESKI
Põlva järve muda eemaldamise projekti keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Põlva maakond
10.11.2020 Kohustuslik Pooleli Põlva Vallavalitsus
Põlvamaa Põlva vald Adiste küla Adiste prügila sulgemise keskkonnamõju hindamine Jäätmekäitlus
Põlva maakond
15.10.2008 Kohustuslik Lõpetatud Põlva Linnavalitsus
Päraküla liivakarjääri maavara kaevandamisloa taotluse keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Pärnu maakond
11.03.2022 Kaalutletud Lõpetatud Aktsiaselts K.A.T. & Ko
Pärdi, Uue-Pärdi, Aarnealuse, Soolahe ja Pennu maaüksustele kavandatud tegevuste keskkonnamõju hindamine Muud tegevusvaldkonnad ja muud juhud
Saare maakond
19.04.2006 Kaalutletud Lõpetatud aktsiaselts EcoPro
Pärnu jões Sindi väliujula süvendustööde keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Pärnu maakond
20.10.2016 Kohustuslik Lõpetatud Keskkonnaagentuur
Pärnu maakonnas, Häädemeeste vallas asuva Urissaare II liivamaardla maavara kaevandamise loa taotlusega kavandatavate tegevuste keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Pärnu maakond
30.08.2011 Kohustuslik Lõpetatud OÜ Grossi Puit
Pärnumaal Halinga vallas Eense sigalakompleksi keskkonnakompleksloa taotluse keskkonnamõju hindamine Põllumajandus ja vesiviljelus
Pärnu maakond
21.08.2012 Kohustuslik Lõpetatud Aktsiaselts Vahenurme Agro
Pärnu sadama hooldussüvenduste keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Pärnu maakond
17.08.2016 Kohustuslik Pooleli AS Pärnu Sadam
Püssapalu maardla Nogopalu V kruusakarjääri mäeeraldisel kaevandamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Võru maakond
11.11.2010 Kohustuslik Lõpetatud PM KAUBANDUSGRUPP osaühing
Püssi paisjärve kaldajoone muutmise, süvendamise ning järve süvenduspinnase ja tahkete ainete uputamise ning Püssi paisul paisutuse likvideerimise ja silla rekonstrueerimise keskkonnaloa taotlusele keskkonnamõjude hindamine Veekasutus
Ida-Viru maakond
14.01.2022 Kohustuslik Lõpetatud Keskkonnaagentuur
Raadi järves ja Jaamamõisa oja valgalal reostuse saneerimiskava Raadi järve ja Jaamamõisa... Jäätmekäitlus
Tartu maakond
21.11.2006 Kohustuslik Lõpetatud Tartu Vallavalitsus
Rabivere turbatootmisala kuivendamise ning kuivendusvee suublasse juhtimise keskkonnamõju hindamine Põllumajandus ja vesiviljelus
Harju maakond
12.03.2015 Kohustuslik Lõpetatud AKTSIASELTS TURVAS
Ragn-Sells AS Tartu Klaasi tn 3 rajatava segaolmejäätmete ümberlaadimisjaama keskkonnamõju hindamine Jäätmekäitlus
Tartu maakond
16.06.2009 Kaalutletud Lõpetatud RAGN-SELLS AS
Rahinge farmi laiendamise ja rekonstrueerimise keskkonnamõju hindamine Põllumajandus ja vesiviljelus
Tartu maakond
13.02.2007 Kohustuslik Lõpetatud AS Tartu Agro
Rakvere linnas F.R. Kreutzwaldi tänava ja T-5 Pärnu Rakvere Sõmeru maantee ristmiku ja viadukti ning seda ümbritseva ala detailplaneeringu keskkonnamõju hindamine Transport ja taristu
Lääne-Viru maakond
09.02.2009 Kaalutletud Lõpetatud Rakvere Linnavalitsus
Rakvere reoveekogumisala veemajandusprojektiga kavandatud tegevuste keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Lääne-Viru maakond
25.05.2009 Kaalutletud Lõpetatud Aktsiaselts Rakvere Vesi
Rakvere Ussimäe prügila sulgemise keskkonnamõju hindamine Jäätmekäitlus
Lääne-Viru maakond
09.10.2008 Kohustuslik Lõpetatud RAGN-SELLS AS
Rannapungerja jõesuudme süvendamise ja muuli rajamise keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Ida-Viru maakond
30.10.2015 Kohustuslik Pooleli Tudulinna Vallavalitsus, Alutaguse Vallavalitsus
Rapla maakonna Märjamaa valla Kuislemma turbatootmisala kuivendusvete ärajuhtimisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Põllumajandus ja vesiviljelus
Rapla maakond
22.03.2007 Kohustuslik Lõpetatud Osaühing KEKKILÄ EESTI
Eelmine 1 2 3 4 5 Järgmine lk 3/5-st. Kokku 448 kirjet