Keskkonnamõju hindamiste register (KMH)

Siin on võimalik tutvuda Keskkonnaametis heaks kiidetud või nõuetele vastavaks tunnistatud KMH aruannetega.
Huvipakkuva aruande leiab otsingu abil ja failid on võimalik alla laadida.

Nimetus Tegevusvaldkond Piirkond Algatamise kpv Algatamise põhjus Menetluse seis Arendaja
Kõpu liivamaardla keskkonnakaitseloa taotluse keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Meri
Hiiu maakond
14.01.2014 Kohustuslik Algatatud aktsiaselts TALLINNA SADAM
Olemas
Kõrsa turbatootmisala laiendamise ja töötamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Pärnu maakond
18.03.2020 Kohustuslik Pooleli AS Jiffy Products Estonia
Kõrvalmaantee 13134 Kukruse-Tammiku Kukruse-Pajualuse lõigu eelprojekti keskkonnamõju hindamine Transport ja taristu
Ida-Viru maakond
02.01.2009 Kaalutletud Lõpetatud Maanteeameti Ida Teedekeskus
Olemas
Kõrveküla I ja II paisjärve saneerimise ehitusprojektiga kavandatavate tegevuste keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Tartu maakond
18.04.2007 Kohustuslik Lõpetatud Tartu Vallavalitsus
Olemas
Kõverdama II turbatootmisala rajamise ja töötamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Pärnu maakond
05.05.2021 Kohustuslik Pooleli Aktsiaselts Torf
Olemas
Kärdla jahisadama rajamise keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Hiiu maakond
23.12.2011 Kohustuslik Lõpetatud sihtasutus Kärdla Sadam
Olemas
Kärla Põllumajandusühistu Kirikuküla veisefarmi laienduse keskkonnamõju hindamine Põllumajandus ja vesiviljelus
Saare maakond
11.01.2013 Kohustuslik Lõpetatud Kärla Põllumajandusühistu
Olemas
Laaksaare ja Piirisaare sadamate rekonstrueerimise keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Põlva maakond
Tartu maakond
12.10.2007 Kohustuslik Lõpetatud AS Saare Liinid
Olemas
Lagenõmme kruusamaardlasse kavandatava Lagenõmme IV kruusakarjääri rajamise ja töötamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Saare maakond
25.02.2011 Kohustuslik Lõpetatud osaühing MOREEN
Olemas
Lagenõmme kruusamaardlasse kavandatava Lagenõmme V kruusakarjääri rajamise ja töötamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Saare maakond
01.02.2010 Kohustuslik Lõpetatud Aktsiaselts Saare Erek
Olemas
Lagesoo turbatootmisala kaevandamise jätkamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Valga maakond
05.06.2019 Kohustuslik Lõpetatud AS VALMAP GRUPP
Olemas
Laguja prügila sulgemise keskkonnamõju hindamine Jäätmekäitlus
Tartu maakond
23.03.2004 Kohustuslik Lõpetatud Nõo Vallavalitsus
Olemas
Lahepera järve ökoloogilise seisundi parandamise insenertehnilise kava keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Tartu maakond
21.03.2017 Kaalutletud Lõpetatud Mittetulundusühing Lahepera Järv
Olemas
Laiküla III turbatootmisala rajamise ja töötamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Lääne maakond
11.04.2019 Kohustuslik Lõpetatud Aktsiaselts Torf
Olemas
Lasila kruusamaardla kavandatava Lasila III kruusakarjääri rajamise ja töötamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Lääne-Viru maakond
23.02.2011 Kaalutletud Lõpetatud Ida Regionaalne Maanteeamet
Olemas
Laukasoo turbamaardla Raudsaare turbatootmisala rajamise keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Tartu maakond
05.07.2006 Kohustuslik Lõpetatud AS Tartu Jõujaam
Olemas
Leevi hüdroelektrijaama rekonstrueerimise keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Põlva maakond
21.02.2014 Kohustuslik Lõpetatud Leevi HPP OÜ
Olemas
Leevi jõe, jõel asuvate paisjärvede ning Leevijõe kanali seisundi parandamise projekti keskkonnamõju hindamine Transport ja taristu
Põlva maakond
28.09.2009 Kohustuslik Lõpetatud Vastse-Kuuste Vallavalitsus
Olemas
Lehtma sadama akvatooriumi ja sissesõidukanali regulaarse süvendamise ja süvenduspinnase kaadamise keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Muud tegevusvaldkonnad ja muud juhud
Hiiu maakond
06.11.2019 Kohustuslik Pooleli Aktsiaselts Direct Consulting
Olemas
Leinasoo II turbatootmisala kasutuselevõtuga seotud keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Viljandi maakond
17.03.2011 Kohustuslik Lõpetatud Ideal Investments OÜ
Olemas
Leppneeme sadama veeloa keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Harju maakond
29.08.2017 Kohustuslik Lõpetatud Viimsi Vallavalitsus
Olemas
Lohusuu puhkeala arendamise keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Jõgeva maakond
07.09.2023 Kohustuslik Pooleli Mustvee Vallavalitsus
Olemas
Loode-Eesti rannikumere tuulepargi keskkonnamõju hindamine Energeetika ja energiakandjate tootmine
Meri
Piiriülene
05.05.2006 Kohustuslik Lõpetatud Enefit Green AS
Olemas
Lootvina Pikkjärve korrastamise keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Põlva maakond
19.10.2010 Kohustuslik Lõpetatud Mittetulundusühing Kodukant Lootvina
Olemas
Lubja lubjakivikarjääri keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Rapla maakond
23.04.2010 Kaalutletud Lõpetatud Osaühing Sokkel Ehitus
Olemas
Lundi paisu veeloa taotluse keskkonnamõju hindamine Muud tegevusvaldkonnad ja muud juhud
Harju maakond
03.08.2017 Kaalutletud Pooleli Navigor OÜ
Olemas
Lõpe Agro OÜ Rabavere seafarmi rekonstrueerimise ja tegevuse keskkonnamõju hindamine Põllumajandus ja vesiviljelus
Pärnu maakond
12.01.2010 Kaalutletud Lõpetatud Osaühing Lõpe Agro
Olemas
Läänemaa Hanila valla Pivarootsi küla Rannaääre kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Lääne maakond
22.05.2009 Kaalutletud Lõpetatud Aktsiaselts Susi
Olemas
Läänemaal Ridala vallas Nõmme külas Roosaare 2 kinnistul asuva veekogu süvendamise keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Lääne maakond
28.01.2009 Kohustuslik Lõpetatud Osaühing Oldsmart
Olemas
Lääne-Nigula valla Turvalepa küla Turvalepa turbatootmisala maavara kaevandamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Lääne maakond
11.02.2016 Kohustuslik Lõpetatud Peatec OÜ
Olemas
Lääne Teed OÜ poolt Kaopalu kruusamaardla Kaopalu I karjääri kaevandamisel veetaseme alandamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Lääne maakond
01.04.2008 Kaalutletud Lõpetatud Lääne Teed OÜ
Olemas
Lüütre oja saneerimisprojektiga kavandatud arendustegevustega kaasnevate mõjude keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Viljandi maakond
03.02.2012 Kohustuslik Lõpetatud Kissa Vara OÜ
Olemas
Maardu III uuringuruumis lubjakivikarjääri rajamise ja lubjakivi kaevandamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Harju maakond
05.04.2021 Enne loa taotluse esitamist Pooleli Limestone factories of Estonia OÜ
Olemas
Mahtra turbamaardla Leva turbatootmisala kuivendamise ja kuivendusvete ärajuhtimisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Põllumajandus ja vesiviljelus
Harju maakond
14.09.2011 Kohustuslik Lõpetatud aktsiaselts Tootsi Turvas
Olemas
Massiaru III liivakarjääri maavara kaevandamise keskkonnaloa taotlusele keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Pärnu maakond
09.12.2021 Kaalutletud Pooleli VALICECAR OÜ
Olemas
Massiaru II liivakarjääri rajamise ja töötamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Pärnu maakond
13.12.2018 Kohustuslik Pooleli Osaühing Eesti Killustik
Olemas
Meeruse sadama akvatooriumi süvenduse keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Harju maakond
19.01.2012 Kohustuslik Lõpetatud Aktsiaselts Logman Invest
Olemas
Merirahu sadama vee erikasutusloa taotluse keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Harju maakond
20.05.2015 Kohustuslik Lõpetatud AS Merirahu Sadam
Olemas
Metsahake OÜ keskkonnaloa nr. L.ÕV/326822 muutmise taotluse keskkonnamõju hindamine Jäätmekäitlus
Lääne-Viru maakond
07.07.2022 Kohustuslik Pooleli Metsahake OÜ
Olemas
Metsaniidu II liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlusega kavandatavate tegevuste keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Lääne-Viru maakond
04.03.2009 Kohustuslik Lõpetatud Aeroc aktsiaselts
Eelmine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 .. 12 Järgmine lk 5/12-st. Kokku 455 kirjet