Keskkonnamõju hindamiste register (KMH)

Siin on võimalik tutvuda Keskkonnaametis heaks kiidetud või nõuetele vastavaks tunnistatud KMH aruannetega.
Huvipakkuva aruande leiab otsingu abil ja failid on võimalik alla laadida.

Nimetus Tegevusvaldkond Piirkond Algatamise kpv Algatamise põhjus Menetluse seis Arendaja
Olemas
Harku valla Vahi küla Vääna turbamaardla Vääna turbatootmisala mäeeraldise kavandatava laiendamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Põllumajandus ja vesiviljelus
Harju maakond
27.09.2012 Kohustuslik Lõpetatud AS Jiffy Products Estonia
Olemas
Harku VII lubjakivikarjääri maavara kaevandamise loa taotluse keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Harju maakond
11.05.2022 Kohustuslik Pooleli Aktsiaselts Harku Karjäär
Olemas
Helmi-Aakre liivamaardla Helmi-Aakre VI kruusakarjääris kaevandamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Põllumajandus ja vesiviljelus
Valga maakond
11.07.2012 Kohustuslik Lõpetatud KIVIKANDUR OÜ
Olemas
Hulja turbatootmisalal maavara kaevandamisloa taotluse keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Lääne-Viru maakond
19.11.2013 Kohustuslik Lõpetatud aktsiaselts Tootsi Turvas
Olemas
Huntaugu I ja Huntaugu V liivakarjäärides kavandatava tegevusega kaasneva keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Harju maakond
11.07.2014 Kohustuslik Lõpetatud AS Teede REV-2, Osaühing KIIU SOON
Olemas
Huntaugu liivakarjääris kavandatava tegevusega kaasneva keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Harju maakond
11.03.2015 Kohustuslik Lõpetatud Aktsiaselts KUMARI
Olemas
Huntaugu VIII liivakarjääri kaevandamise loa taotluse keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Harju maakond
23.10.2008 Kohustuslik Lõpetatud EMG Karjäärid OÜ
Olemas
Härgla lubjakivikarjääri rajamise ja töötamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Rapla maakond
11.06.2018 Kaalutletud Pooleli Osaühing Eesti Killustik
Olemas
Ida-Virumaa Jõhvi vald Jõhvi-Tartu-Valga maanteel asuva Jõhvi liiklussõlme ümberehituse eelprojektiga kavandatavate tegevuste keskkonnamõju hindamine Transport ja taristu
Ida-Viru maakond
18.04.2007 Kaalutletud Lõpetatud Jõhvi Vallavalitsus
Olemas
Ihaste tee kergliiklustee ehituse keskkonnamõju hindamine Transport ja taristu
Tartu maakond
29.01.2007 Kaalutletud Lõpetatud Tartu Linnavalitsus
Olemas
Iisaku valla Lipniku küla Lipniku turbatootmisala töötamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Ida-Viru maakond
02.03.2011 Kohustuslik Lõpetatud aktsiaselts Tootsi Turvas
Olemas
Ilmatsalu jõe ja Haage paisjärve ökoloogilise seisundi parandamiseks kavandatud tegevus Veekasutus
Tartu maakond
15.11.2005 Kohustuslik Lõpetatud Tähtvere Vallavalitsus
Olemas
Ilmatsalu jõe ja Ropka paisjärve ökoloogilise seisundi parandamine Transport ja taristu
Jäätmekäitlus
Muud tegevusvaldkonnad ja muud juhud
Veekasutus
Tartu maakond
18.03.2010 Kaalutletud Lõpetatud Ülenurme Vallavalitsus
Olemas
IMG Energy OÜ hüdroelektrijaama (HEJ) vee erikasutusloa taotluse keskkonnamõju hindamine Muud tegevusvaldkonnad ja muud juhud
Lääne-Viru maakond
24.04.2014 Kaalutletud Lõpetatud IMG Energy OÜ
Olemas
Imsi turbatootmisala mäeeraldise kasutuselevõtuga seotud keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Rapla maakond
22.10.2012 Kaalutletud Lõpetatud AKTSIASELTS TURVAS
Olemas
Jaakna kruusamaardla Jaakna III kruusakarjääri mäeeraldisel kaevandamisega kaasneva KMH Kaevandamine ja geoloogia
Lääne maakond
15.07.2010 Kohustuslik Lõpetatud SANDPIT OÜ
Olemas
Jaama oja kalade rändetee parandamise projektiga kavandatud tegevuste vee erikasutuse keskkonnaloa taotluse keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Lääne maakond
19.06.2018 Kohustuslik Lõpetatud Haapsalu Linnavalitsus
Olemas
Jaani maardlas kavandatavates kruusakarjäärides (Jaani II, Jaani III, Jaanikivi, Palometsa) kaevandamise keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Võru maakond
14.03.2011 Kohustuslik Lõpetatud AS Kagu Teed, METSATERVENDUSE OSAÜHING, Tarmo Kasak
Olemas
Jõelähtme vallas Loo alevikus Saha tee 25 maaüksusele termotöötlusseadmete rajamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Puidu, tselluloosi- ja paberitööstus
Harju maakond
06.11.2014 Kaalutletud Lõpetatud Osaühing Brenstol
Olemas
Jõgevamaa Pala vald Pala küla Pala ökopaisjärve vee erikasutusloa taotlusega kavandatud tegevuse keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Jõgeva maakond
Tartu maakond
03.08.2010 Kohustuslik Lõpetatud Pala Vallavalitsus
Olemas
Jõusa veehoidla (79402:002:0022) keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Tartu maakond
20.03.2007 Kohustuslik Lõpetatud Erakliinik Dentes AS
Olemas
Järvamaa Türi valla Allikumõisa farmi kompleksloa taotluse keskkonnamõju hindamine Põllumajandus ja vesiviljelus
Järva maakond
14.07.2011 Kohustuslik Lõpetatud AS TAC-Ettevõtted
Olemas
Jääkreostusobjektide inventariseerimine 2014-2015. Kroodi oja jääkreostuse ohutustamisega kavandatud tegevuste keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Harju maakond
18.11.2014 Kohustuslik Lõpetatud OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskus
Olemas
Jääkreostusobjektide inventariseerimine 2014-2015. Purtse, Erra ja Kohtla jõgedes jääkreostuse ohutustamise eelprojektiga kavandatud tegevuste keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Ida-Viru maakond
22.12.2014 Kohustuslik Lõpetatud OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskus
Olemas
Kaarmise järve saneerimise keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Saare maakond
16.04.2007 Kohustuslik Lõpetatud Kaarma Vallavalitsus
Olemas
Kabala Agro OÜ Kabala suurfarmi keskkonnakompleksloa muutmise taotluse keskkonnamõju hindamine Põllumajandus ja vesiviljelus
Järva maakond
03.09.2012 Kohustuslik Lõpetatud KABALA AGRO OSAÜHING
Olemas
Kagu Mets OÜ puusöe valmistamise seadme rekonstrueerimise keskkonnamõju hindamine Muud tegevusvaldkonnad ja muud juhud
Võru maakond
14.01.2009 Kaalutletud Lõpetatud Kagu Mets OÜ
Olemas
Kahala järve tervendamise insenertehnilise tegevuskava keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Harju maakond
31.12.2014 Kaalutletud Lõpetatud Kuusalu Vallavalitsus
Olemas
Kaitseliidu Jõgeva maleva olemasoleva 200 m täisohualaga lahtise Utsali lasketiiru 300 m täisohualaga lahtiseks lasketiiruks arendamise keskkonnamõju hindamine Ehitussektor
Muud tegevusvaldkonnad ja muud juhud
Jõgeva maakond
22.11.2012 Kohustuslik Lõpetatud Kaitseliit
Olemas
Kaitseliidu Kapasto täisohualaga lasketiiru kavandamise keskkonnamõju hindamine Muud tegevusvaldkonnad ja muud juhud
Hiiu maakond
23.02.2011 Kaalutletud Lõpetatud Kaitseliit
Olemas
Kaiu LT OÜ Karitsa lüpsikarjafarmi laienduse keskkonnamõju hindmaine Põllumajandus ja vesiviljelus
Rapla maakond
28.01.2013 Kohustuslik Lõpetatud Osaühing Kaiu LT
Olemas
Kakumäe jahisadama rekonstrueerimise (ümberehitamise) keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Harju maakond
16.10.2015 Kohustuslik Lõpetatud Haven Kakumäe OÜ
Olemas
Kalkahju dolokivikarjääri kaevandamisloa taotluse keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Piiriülene
Võru maakond
30.08.2013 Kohustuslik Pooleli Aigren Kaevandus OÜ
Olemas
Kamali II ja III karjääri kaeveloa taotluste keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Pärnu maakond
08.06.2015 Kohustuslik Lõpetatud Geoforce OÜ, Osaühing L.U. Konsult, Osaühing Metsagrupp
Olemas
Kambja järve saneerimisprojekti keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Tartu maakond
06.09.2007 Kohustuslik Lõpetatud Kambja Vallavalitsus
Olemas
Kambja vallas Riiviku k Kaasiku mü tiigi rajamise keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Tartu maakond
08.05.2006 Kohustuslik Lõpetatud Rain Lepik
Olemas
Kanepi Põllumajandusliku OÜ Vapa farmi ümberehitamise keskkonnamõju hindamine Põllumajandus ja vesiviljelus
Põlva maakond
10.08.2009 Kohustuslik Lõpetatud EKSO FARM OÜ
Olemas
Kaopalu III kruusakarjääri maavara kaevandamise loa taotluse keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Lääne maakond
05.06.2019 Kohustuslik Lõpetatud aktsiaselts KIIRKANDUR
Olemas
Karinu IV lubjakivikarjääri rajamise ja töötamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Järva maakond
10.09.2021 Kohustuslik Pooleli Nordkalk AS
Olemas
Karude kruusamaardla Karude IV liivakarjääri keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Järva maakond
09.01.2011 Kohustuslik Lõpetatud Nordecon AS
Eelmine 1 2 3 4 5 6 7 .. 12 Järgmine lk 3/12-st. Kokku 458 kirjet