Keskkonnamõju hindamiste register (KMH)

Siin on võimalik tutvuda Keskkonnaametis heaks kiidetud või nõuetele vastavaks tunnistatud KMH aruannetega.
Huvipakkuva aruande leiab otsingu abil ja failid on võimalik alla laadida.

Nimetus Tegevusvaldkond Piirkond Algatamise kpv Algatamise põhjus Menetluse seis Arendaja
Olemas
Metsaniidu II liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlusega kavandatavate tegevuste keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Lääne-Viru maakond
04.03.2009 Kohustuslik Lõpetatud Aeroc aktsiaselts
Olemas
Metstaguse Agro OÜ Tamme farmi keskkonnamõju hindamine Põllumajandus ja vesiviljelus
Järva maakond
19.06.2014 Kohustuslik Lõpetatud Osaühing Metstaguse Agro
Olemas
Miti (Palupera) kruusamaardla Miti kruusakarjääri mäeeraldisel keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Valga maakond
19.07.2010 Kohustuslik Lõpetatud aktsiaselts KIIRKANDUR
Olemas
MTÜ Emajõe Lodjaselts vee erikasutusloa taotluste keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Tartu maakond
29.10.2008 Kohustuslik Lõpetatud mittetulundusühing EMAJÕE LODJASELTS
Olemas
MTÜ Kivilõppe Puhkekeskuse suplusala ja paadikanali projekteerimise keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Viljandi maakond
18.12.2012 Kohustuslik Lõpetatud Mittetulundusühing KIVILÕPPE PUHKEKESKUS
Olemas
Muuga PM OÜ Muuga Suurfarmi keskkonnakompleksloa taotluse keskkonnamõju hindamine Põllumajandus ja vesiviljelus
Lääne-Viru maakond
14.11.2013 Kohustuslik Lõpetatud Muuga PM Osaühing
Olemas
Mõigu ristmiku (Põhimaantee nr 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa km 4,4-6,6) eelprojekti koostamise keskkonnamõju hindamine Transport ja taristu
Harju maakond
02.09.2009 Kaalutletud Lõpetatud Maanteeamet
Olemas
Mäetaguse valla Kiikla küla kaevandusveel baseeruva kaugküttevarustuse poolt põhjustatava keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Ida-Viru maakond
11.08.2009 Kaalutletud Lõpetatud MÄETAGUSE KOMMUNAAL OSAÜHING
Olemas
Mäha järve tervendamise (parendamise) projekti ja selles kavandatud tegevuste keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Valga maakond
08.09.2011 Kohustuslik Lõpetatud Sihtasutus Mäha Küla Arendus
Olemas
Mäo PÜ Tarbja lüpsifarmi rekonstrueerimise keskkonnamõju hindamine Põllumajandus ja vesiviljelus
Järva maakond
26.08.2013 Kohustuslik Lõpetatud Mäo Põllumajandusühistu
Olemas
Märja katsefarmi laiendamise keskkonnamõju hindamine Põllumajandus ja vesiviljelus
Tartu maakond
08.01.2007 Kaalutletud Lõpetatud Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu
Olemas
Naha dolokivikarjääri kaevandamisloa taotluse keskkonnamõju hindmaine Kaevandamine ja geoloogia
Piiriülene
Võru maakond
30.08.2013 Kohustuslik Pooleli aktsiaselts KIIRKANDUR
Olemas
Naissaare sadama rekonstrueerimise vee erikasutusloa keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Harju maakond
04.12.2013 Kohustuslik Lõpetatud aktsiaselts Saarte Liinid
Olemas
Napsi turbatootmisala kaevandamise jätkamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Viljandi maakond
25.04.2018 Kohustuslik Lõpetatud aktsiaselts Ramsi Turvas
Olemas
Narva Elektrijaamade tuhaärastuse ja tuhaväljade renoveerimise keskkonnamõju hindamine Jäätmekäitlus
Ida-Viru maakond
22.07.2008 Kohustuslik Lõpetatud Eesti Energia Narva Elektrijaamad AS
Olemas
Narva linnas jõeäärse promenaadi rekonstrueerimise keskkonnamõju hindamine Ehitussektor
Ida-Viru maakond
14.08.2008 Kohustuslik Lõpetatud Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Olemas
Nasva liivakarjääri mere süvendamise vee erikasutusloa taotluse keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Saare maakond
15.05.2015 Kohustuslik Lõpetatud osaühing MOREEN
Olemas
Nepste liivamaardla Nepste II ja Nepste III liivakarjääride kaevandamise loa taotluste keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Pärnu maakond
26.01.2018 Kohustuslik Lõpetatud OÜ SOKKEL HOLDING
Olemas
Nepste V ja VI liivakarjääri kaevandamise loa taotluse keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Pärnu maakond
10.10.2022 Kaalutletud Pooleli AS TREV-2 Grupp
Olemas
Norra finantsmehhanismi projekti "Jõeliste elupaikade kaitse korraldamine Ida-Virumaa Natura 2000 aladel", "Pada jõe paisude uuring, soovitused paisude edasise eksisteerimise kohta ja vajadusel kalapääsude projekteerimine" eelprojektiga kavandatud tegevuste keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Lääne-Viru maakond
12.11.2009 Kohustuslik Lõpetatud Keskkonnaamet
Olemas
Norra finantsmehhanismi projekti "Jõeliste elupaikade kaitse korraldamine Ida-Virumaa Natura 2000 aladel", "Poruni jõe hüdroloogilise režiimi taastamine" eelprojektiga "Poruni jõe hüdroloogilise režiimi" eelprojektiga kavandatud tegevuste keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Ida-Viru maakond
26.10.2009 Kohustuslik Lõpetatud Keskkonnaamet
Olemas
Novotrade Invest AS tehnoloogiliste protsesside keskkonnamõju hindamine Jäätmekäitlus
Ida-Viru maakond
01.03.2010 Kohustuslik Lõpetatud AS NOVOTRADE INVEST
Olemas
Novotrade Invest AS tootmise laiendamise keskkonnamõju hindamine Keemiatööstus
Ida-Viru maakond
12.03.2015 Kohustuslik Lõpetatud AS NOVOTRADE INVEST
Olemas
Nurme III turbatootmisala rajamise ja töötamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Pärnu maakond
10.07.2017 Kohustuslik Lõpetatud osaühing ASB Greenworld Eesti
Olemas
Nurme IV turbatootmisala rajamise ja töötamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Pärnu maakond
17.07.2019 Kohustuslik Lõpetatud OÜ TorfEst
Olemas
Nursipalu harjutusvälja teede ja väljaõpperajatiste ehitusprojekti keskkonnamõju hindamine Põllumajandus ja vesiviljelus
Võru maakond
22.06.2016 Kohustuslik Lõpetatud Kaitseministeerium
Olemas
Oese turbatootmisala rajamise, kaevandamise ja korrastamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Pärnu maakond
21.04.2014 Kohustuslik Lõpetatud aktsiaselts Tootsi Turvas
Olemas
Ohepalu turbatootmisala keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Lääne-Viru maakond
20.02.2012 Kohustuslik Lõpetatud aktsiaselts Tootsi Turvas
Olemas
Ojamaa põlevkivikaevanduse keskkonnaloa nr KMIN-055 muutmise taotluse keskkonnamõju hindamine Energeetika ja energiakandjate tootmine
Ida-Viru maakond
22.04.2021 Kohustuslik Lõpetatud Osaühing VKG Kaevandused
Olemas
Onga jõe uuendamine ja ökoloogiline tervendamine projektiga kavandatavate tegevuste keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Jõgeva maakond
Lääne-Viru maakond
30.12.2010 Kohustuslik Lõpetatud Põllumajandusameti maaparandusosakond
Olemas
Orava IV lubjakivikarjääri keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Rapla maakond
10.06.2022 Kohustuslik Pooleli OÜ Aigren
Olemas
Osaühing MARKILO Kureoja sigala laiendamise keskkonnamõju hindamine Põllumajandus ja vesiviljelus
Jõgeva maakond
24.04.2014 Kohustuslik Lõpetatud Osaühing MARKILO
Olemas
Osaühing MARKILO Vajangu sigala laienduse keskkonnamõju hindamine Põllumajandus ja vesiviljelus
Lääne-Viru maakond
11.12.2015 Kohustuslik Lõpetatud Osaühing MARKILO
Olemas
Osaühing Raikküla Farmer Allika veisefarmi keskkonnakompleksloa muutmise taotluse keskkonnamõju hindamine Põllumajandus ja vesiviljelus
Rapla maakond
19.02.2014 Kohustuslik Lõpetatud Osaühing Raikküla Farmer
Olemas
Osaühing Selja Muraka veisefarmi keskkonnamõju hindamine Põllumajandus ja vesiviljelus
Pärnu maakond
31.12.2019 Kohustuslik Lõpetatud osaühing Selja
Olemas
Otisaare ja Otisaare II lubjakivikarjääride korrastamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Jõgeva maakond
13.04.2011 Kohustuslik Lõpetatud AS Kaltsiit
Olemas
OÜ Abja Farmid Kamara veisefarmi laiendamise keskkonnamõju hindamine Põllumajandus ja vesiviljelus
Viljandi maakond
26.08.2014 Kohustuslik Lõpetatud Abja Farmid OÜ
Olemas
OÜ Alosa välisõhu saasteloa taotluse keskkonnamõju hindamine Põllumajandus ja vesiviljelus
Pärnu maakond
28.07.2008 Kaalutletud Lõpetatud Osaühing Alosa
Olemas
OÜ Atria Farmid Savikoti seafarmi rekonstrueerimise ja tegevuse keskkonnamõju hindamine Põllumajandus ja vesiviljelus
Viljandi maakond
16.02.2009 Kohustuslik Lõpetatud Atria Farmid OÜ
Olemas
OÜ Estonia lüpsifarmi rajamise ja noorloomalautade rekonstrueerimise keskkonnamõju hindamine Põllumajandus ja vesiviljelus
Järva maakond
20.09.2011 Kohustuslik Lõpetatud Osaühing ESTONIA
Eelmine 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. 12 Järgmine lk 6/12-st. Kokku 458 kirjet