Keskkonnamõju hindamiste register (KMH)

Siin on võimalik tutvuda Keskkonnaametis heaks kiidetud või nõuetele vastavaks tunnistatud KMH aruannetega.
Huvipakkuva aruande leiab otsingu abil ja failid on võimalik alla laadida.

Nimetus Tegevusvaldkond Piirkond Algatamise kpv Algatamise põhjus Menetluse seis Arendaja
Olemas
VKG Oil AS põlevkivitehase Petroter laiendamise keskkonnamõju hindamine Keemiatööstus
Ida-Viru maakond
25.08.2010 Kaalutletud Lõpetatud VKG OIL AS
Olemas
Võhandu Põllumajanduse OÜ Palo loomafarmi keskkonnakompleksloa taotluse keskkonnamõju hindamine Põllumajandus ja vesiviljelus
Võru maakond
16.08.2011 Kohustuslik Lõpetatud Võhandu Põllumajanduse OÜ
Olemas
Võru maakonnas asuvate Tamula ja Vagula järvedevahelise kanali korrastamise vee erikasutusloa taotluse keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Võru maakond
18.05.2009 Kohustuslik Lõpetatud Võru Linnavalitsus
Olemas
Võrumaal Rõuge vallas Püssapalu kruusamaardlas Utessuu, Rasva ja Taudsa külas asunud mäeeraldisest Nogopalu karjäär kaevandamise lõpetamise keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Võru maakond
25.10.2011 Kohustuslik Lõpetatud Maanteeameti Lõuna regioon
Olemas
Võrumaal Rõuge vallasTaudsa külas Püssapalu maardlast taotletavatest mäeeraldistest "Nogopalu VI karjäär" ja "Nogopalu VII karjäär" kaevandamise keskkonnamõju hindamine Põllumajandus ja vesiviljelus
Võru maakond
12.03.2012 Kohustuslik Lõpetatud Aktsiaselts Eesti Teed, OÜ Aigren
Olemas
Võsu aleviku Piiri tn 6 kinnistu keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Lääne-Viru maakond
23.08.2013 Kohustuslik Lõpetatud Vihula Vallavalitsus
Olemas
Võsu jõel Laviku paisul jätkuva paisutamise ning hüdroenergia kasutamise keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Lääne-Viru maakond
21.09.2017 Kohustuslik Lõpetatud Olav Miil
Olemas
Vändra tavajäätmeprügila sulgemise keskkonnamõju hindamine Jäätmekäitlus
Pärnu maakond
05.09.2008 Kohustuslik Lõpetatud Vändra Alevivalitsus
Olemas
Väo karjääri territooriumile Lagedi tee 16b kinnistule kütusena tavajäätmeid (olmejäätmeid) kasutava soojuse- ja elektrienergia koostootmisjaama rajamise keskkonnamõju hindamine Jäätmekäitlus
Harju maakond
16.03.2007 Kohustuslik Lõpetatud Norman Invest OÜ
Olemas
Väo lubjakivimaardla Väo lubjakivikarjääride korrastamise projekti keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Harju maakond
27.01.2016 Kohustuslik Lõpetatud Paekivitoodete tehase osaühing
Olemas
Väätsa prügila sulgemise keskkonnamõju hindamine Jäätmekäitlus
Järva maakond
13.09.2018 Kohustuslik Lõpetatud Aktsiaselts Väätsa Prügila
Olemas
Wooluvabrik OÜ vee erikasutusloa taotluse Jägala jõe paisutamiseks Linnamäe paisul ja hüdroenergia kasutamiseks elektrienergia tootmiseks keskkonnamõju hindamine Muud tegevusvaldkonnad ja muud juhud
Harju maakond
19.03.2015 Kaalutletud Lõpetatud Eesti Energia Aktsiaselts, Wooluvabrik OÜ
Olemas
Õmma turbatootmisala kuivendamise ja kuivendusvee suublasse juhtimise keskkonnamõju hindamine Põllumajandus ja vesiviljelus
Rapla maakond
12.03.2015 Kohustuslik Lõpetatud Aktsiaselts MATUREKS
Olemas
Õnne Piimakarjatalu Osaühingu keskkonnakompleksloa muutmise taotluse keskkonnamõju hindamine Põllumajandus ja vesiviljelus
Jõgeva maakond
18.11.2011 Kohustuslik Lõpetatud Õnne Piimakarjatalu Osaühing
Olemas
Ühinenud Farmid AS Anne veisefarmi rekonstrueerimise ja laiendamise keskkonnamõju hindamine Põllumajandus ja vesiviljelus
Võru maakond
12.06.2013 Kohustuslik Pooleli Ühinenud Farmid AS
Eelmine 1 .. 8 9 10 11 12 lk 12/12-st. Kokku 455 kirjet