Keskkonnamõju hindamiste register (KMH)

Siin on võimalik tutvuda Keskkonnaametis heaks kiidetud või nõuetele vastavaks tunnistatud KMH aruannetega.
Huvipakkuva aruande leiab otsingu abil ja failid on võimalik alla laadida.

Nimetus Tegevusvaldkond Piirkond Algatamise kpv Algatamise põhjus Menetluse seis Arendaja
Olemas
Kauoja liivakarjääri kaevandamise loa taotluse keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Pärnu maakond
12.12.2018 Kohustuslik Lõpetatud aktsiaselts KIIRKANDUR
Olemas
Kavandatava Kavasoo turbatootmisala rajamise ja töötamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Pärnu maakond
25.05.2011 Kohustuslik Lõpetatud AS Jiffy Products Estonia
Olemas
Kavandatava Kodasoo turbatootmisala rajamise ja töötamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Põllumajandus ja vesiviljelus
Harju maakond
14.07.2011 Kohustuslik Lõpetatud aktsiaselts Tootsi Turvas
Olemas
Kavandatava Niibi II turbatootmisala rajamise ja töötamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Lääne maakond
06.04.2011 Kohustuslik Lõpetatud aktsiaselts Tootsi Turvas
Olemas
Kavandatava Partsi VI kruusakarjääri rajamise ja töötamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Hiiu maakond
05.05.2011 Kohustuslik Lõpetatud Osaühing Hiiu Teed
Olemas
Keava turbatootmisala kuivendamise ning kuivendusvee suublasse juhtimise keskkonnamõju hindamine Põllumajandus ja vesiviljelus
Rapla maakond
12.03.2015 Kohustuslik Lõpetatud AKTSIASELTS TURVAS
Olemas
Kehra suletud tööstusjäätmete prügila peale uue tööstusjäätmete prügila ja puidujäätmete ning reoveesette kompostimisala rajamise ja käitamise keskkonnamõju hindamine Jäätmekäitlus
Harju maakond
23.01.2013 Kohustuslik Lõpetatud "HORIZON" TSELLULOOSI JA PABERI AKTSIASELTS
Olemas
KEHTNA MÕISA osaühingu Ülejõe farmi ja noorkarja farmikompleksi laiendamise keskkonnamõju hindamine Põllumajandus ja vesiviljelus
Rapla maakond
12.05.2014 Kohustuslik Lõpetatud KEHTNA MÕISA osaühing
Olemas
Keila-Joa reoveepuhasti rekonstrueerimise keskkonnamõju hindamine Keemiatööstus
Harju maakond
06.07.2012 Kaalutletud Lõpetatud Aktsiaselts Lahevesi
Olemas
Keila valla Ohtu turbatootmisala kuivendamise ja kuivendusvete suublasse ärajuhtimisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Põllumajandus ja vesiviljelus
Harju maakond
26.07.2012 Kohustuslik Lõpetatud AS Jiffy Products Estonia
Olemas
Kelnase sadama veeloa keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Harju maakond
29.08.2017 Kohustuslik Lõpetatud Viimsi Vallavalitsus
Olemas
Kentsi paisjärve saneerimise eelprojektiga kavandatud tegevuste keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Tartu maakond
01.08.2006 Kohustuslik Lõpetatud Konguta Vallavalitsus
Olemas
Keressaare turbamaardla põhjaosa turbatootmisala kasutuselevõtuga kaasneva tegevuse keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Tartu maakond
05.07.2006 Kohustuslik Lõpetatud AS Tartu Jõujaam
Olemas
Kernu järve korrastamise projekti keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Harju maakond
12.04.2021 Enne loa taotluse esitamist Lõpetatud Saue Vallavalitsus
Olemas
Keskkonnaloa nr HARM-100 (Soodla II liivakarjäär) muutmise taotluse keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Harju maakond
06.07.2022 Kohustuslik Lõpetatud OÜ MERKO KAEVANDUSED
Olemas
Kihnu sadama rekonstrueerimise vee erikasutusloa taotluse keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Pärnu maakond
11.01.2017 Kohustuslik Lõpetatud aktsiaselts Saarte Liinid
Olemas
Kiisa-Jüri (62904:001:0831) katastriüksusel (Viljandimaa, Viljandi vald, Pinska küla) asuva veehoidla rekonstrueerimise keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Viljandi maakond
23.09.2013 Kohustuslik Lõpetatud Priit Tammeorg
Olemas
Kiusumetsa liivakarjääri keskkonnaloa taotluse keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Pärnu maakond
20.04.2021 Kaalutletud Pooleli KMG Inseneriehituse AS
Olemas
Kivisalu Capital OÜ Veelikse sigala keskkonnamõjude hindamine Põllumajandus ja vesiviljelus
Viljandi maakond
13.04.2022 Kohustuslik Lõpetatud Kivisalu Capital OÜ
Olemas
Kiviõli Keemiatööstuse generaatorseadmete hoone laiendamise keskkonnamõju hindamine Energeetika ja energiakandjate tootmine
Ida-Viru maakond
11.07.2013 Kohustuslik Lõpetatud KIVIÕLI KEEMIATÖÖSTUSE OSAÜHING
Olemas
Kobra dolokivikarjääri kaevandamise loa taotluse keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Pärnu maakond
31.10.2017 Kaalutletud Lõpetatud KIVIKANDUR OÜ
Olemas
Kobratu liivamaardla Kobratu IV mäeeraldistel kaevandamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Tartu maakond
03.10.2011 Kohustuslik Lõpetatud Lõuna-Eesti Karjäärid OÜ
Olemas
Kogula II lubjakivikarjääri avamise ja töötamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Saare maakond
20.01.2011 Kohustuslik Lõpetatud osaühing MOREEN
Olemas
Kohtla-Järve linna Järve linnaosas aadressil Elektriku tn 3 Viru Keemia Grupp AS-i (VKG Energia OÜ) territooriumil tootmishoone laiendamise keskkonnamõju hindamine Energeetika ja energiakandjate tootmine
Ida-Viru maakond
09.10.2012 Kohustuslik Lõpetatud Osaühing VKG Energia
Olemas
Kohtla-Järve linna Järve linnaosas aadressil Keemia väikekoht 12j Viru Keemia Grupp AS põlevkivitehase Petroter laiendamise keskkonnamõju hindamine Energeetika ja energiakandjate tootmine
Ida-Viru maakond
27.11.2012 Kohustuslik Lõpetatud VIRU KEEMIA GRUPP AS
Olemas
Kohtla-Järve lubjakarjääri maavara kaevandamise loa keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Ida-Viru maakond
25.06.2015 Kohustuslik Lõpetatud Osaühing VKG Tsement
Olemas
Korrastatava Aardlapalu liivakarjääri ja taotletava Aardlapalu II liivakarjääri tegevustega kaasneva keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Tartu maakond
17.09.2010 Kohustuslik Lõpetatud aktsiaselts ROPKA LIIV
Olemas
Kose-Risti liivamaardlas Kose-Risti karjääride korrastamise keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Harju maakond
11.02.2016 Kohustuslik Lõpetatud AS K.U.MELL, ELEET INVEST OÜ
Olemas
Krüüdneri liivamaardla Krüüdneri V liivakarjääri maavara kaevandamise keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Põlva maakond
17.08.2012 Kohustuslik Lõpetatud aktsiaselts ROPKA LIIV
Olemas
Kudjape prügila sulgemistööde käigus tehtava uuema ladestusala läbikaevamise ja jäätmete sorteerimise keskkonnamõju hindamine Muud tegevusvaldkonnad ja muud juhud
Saare maakond
14.12.2010 Kaalutletud Lõpetatud Osaühing Saaremaa Prügila
Olemas
Kuhu tiikide rajamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Põllumajandus ja vesiviljelus
Pärnu maakond
27.08.2013 Kaalutletud Lõpetatud Aldo Anso
Olemas
Kukemetsa maardla Kukemetsa ja Kukemetsa IV kruusakarjääri mäeeraldistel kaevandamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Tartu maakond
16.05.2011 Kohustuslik Lõpetatud aktsiaselts TREF; Suuremäe Karjäär OÜ
Olemas
Kukruse A-kategooria jäätmehoidla korrastamise keskkonnamõju hindamine Jäätmekäitlus
Ida-Viru maakond
11.12.2014 Kohustuslik Lõpetatud Keskkonnaministeerium
Olemas
Kunda hüdroelektrijaama rekonstrueerimise keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Lääne-Viru maakond
23.02.2011 Kaalutletud Lõpetatud aktsiaselts Generaator
Olemas
Kunda maardlas Toolse-lääne lubjakivirjääris ja Aru-lõuna lubjakivikarjääri laiendusel kaevandamise keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Lääne-Viru maakond
03.11.2010 Kohustuslik Lõpetatud AS Kunda Nordic Tsement
Olemas
Kunstlume valmistamiseks vee erikasutusloa ning veetorustiku ja valgustussüsteemi rajamiseks kavandatud tegevustega kaasnevate mõjude keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Valga maakond
Tartu maakond
03.12.2010 Kohustuslik Lõpetatud Sihtasutus Tartumaa Tervisespordikeskus
Olemas
Kuremaa ujumisala korrastamise keskkonnaloa taotluse keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Jõgeva maakond
25.09.2023 Kohustuslik Pooleli Jõgeva Vallavalitsus
Olemas
Kurtna paisjärvede (Saku vald) korrastamise eelprojekti keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Harju maakond
18.12.2012 Kohustuslik Lõpetatud Saku Vallavalitsus
Olemas
Kuumi turbatootmisala korrastamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Saare maakond
13.05.2015 Kohustuslik Lõpetatud osaühing MV Turvas
Olemas
Kuusalu vallas, Rehatse külas, Kuusalu 4 karjääris kaevandamise loa taotluse keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Harju maakond
17.06.2008 Kaalutletud Lõpetatud Osaühing KIIU SOON
Eelmine 1 2 3 4 5 6 7 8 .. 12 Järgmine lk 4/12-st. Kokku 455 kirjet