Keskkonnamõju hindamiste register (KMH)

Siin on võimalik tutvuda Keskkonnaametis heaks kiidetud või nõuetele vastavaks tunnistatud KMH aruannetega.
Huvipakkuva aruande leiab otsingu abil ja failid on võimalik alla laadida.

Nimetus Tegevusvaldkond Piirkond Algatamise kpv Algatamise põhjus Menetluse seis Arendaja
Olemas
Pombre kruusamaardla Pombre ja Pombre II karjääris ning Nõmme-Koordi (Pirmastu) liivamaardla Lolu II karjääris kaevandamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Viljandi maakond
06.05.2013 Kohustuslik Lõpetatud Osaühing Medemar, Osaühing Holstre-Nõmme Puhkekeskus
Olemas
Porissaare turbatootmisala rajamise ja töötamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Järva maakond
12.01.2015 Kohustuslik Lõpetatud OÜ Laaniku
Olemas
Potsepa liivakarjääri laienduse maavara kaevandamisloa taotluse keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Pärnu maakond
22.03.2019 Kohustuslik Lõpetatud Osaühing Eesti Killustik
Olemas
Projekti "Laeva jõe alamjooksu taastamise võimaluste hindamine" keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Tartu maakond
22.01.2013 Kohustuslik Lõpetatud Eesti Loodushoiu Keskus
Olemas
Pudivere dolokivikarjääri keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Jõgeva maakond
27.02.2007 Kohustuslik Lõpetatud AS Kiirkandur
Olemas
Punni Agro OÜ Kõnnu seafarmi rekonstrueerimise ja tegevuse keskkonnamõju hindamine Põllumajandus ja vesiviljelus
Põlva maakond
02.03.2010 Kohustuslik Pooleli Punni Agro OÜ
Olemas
Purtse jõel Püssi paisu juures kalade ligipääsu tagamiseks vajalike tööde keskkonnaloa taotluse keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Ida-Viru maakond
14.01.2022 Kohustuslik Lõpetatud Keskkonnaagentuur
Olemas
Põltsamaa jõe kalastiku seisundi parandamise võimaluste uuring Põltsamaa-Rutikvere lõigul keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Jõgeva maakond
30.10.2013 Kohustuslik Lõpetatud Eesti Jõgede Taastamise Ühing
Olemas
Põltsamaa jõe Põltsamaa paisu vee erikasutuslubade taotluste keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Jõgeva maakond
23.07.2009 Kohustuslik Lõpetatud Põltsamaa Linnavalitsus, Eesti Energia Aktsiaselts
Olemas
Põltsamaa linnas Silla tn 1a hüdroenergia tootmise alustamise keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Jõgeva maakond
01.09.2014 Kohustuslik Lõpetatud osaühing RÄPINA VESIVESKI
Olemas
Põlva järve muda eemaldamise projekti keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Põlva maakond
10.11.2020 Kohustuslik Pooleli Põlva Vallavalitsus
Olemas
Põlvamaa Põlva vald Adiste küla Adiste prügila sulgemise keskkonnamõju hindamine Jäätmekäitlus
Põlva maakond
15.10.2008 Kohustuslik Lõpetatud Põlva Linnavalitsus
Olemas
Päraküla liivakarjääri maavara kaevandamisloa taotluse keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Pärnu maakond
11.03.2022 Kaalutletud Lõpetatud Aktsiaselts K.A.T. & Ko
Olemas
Pärdi, Uue-Pärdi, Aarnealuse, Soolahe ja Pennu maaüksustele kavandatud tegevuste keskkonnamõju hindamine Muud tegevusvaldkonnad ja muud juhud
Saare maakond
19.04.2006 Kaalutletud Lõpetatud aktsiaselts EcoPro
Olemas
Pärnu jões Sindi väliujula süvendustööde keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Pärnu maakond
20.10.2016 Kohustuslik Lõpetatud Keskkonnaagentuur
Olemas
Pärnu maakonnas, Häädemeeste vallas asuva Urissaare II liivamaardla maavara kaevandamise loa taotlusega kavandatavate tegevuste keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Pärnu maakond
30.08.2011 Kohustuslik Lõpetatud OÜ Grossi Puit
Olemas
Pärnumaal Halinga vallas Eense sigalakompleksi keskkonnakompleksloa taotluse keskkonnamõju hindamine Põllumajandus ja vesiviljelus
Pärnu maakond
21.08.2012 Kohustuslik Lõpetatud Aktsiaselts Vahenurme Agro
Olemas
Pärnu sadama hooldussüvenduste keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Pärnu maakond
17.08.2016 Kohustuslik Pooleli AS Pärnu Sadam
Olemas
Püssapalu maardla Nogopalu V kruusakarjääri mäeeraldisel kaevandamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Võru maakond
11.11.2010 Kohustuslik Lõpetatud PM KAUBANDUSGRUPP osaühing
Olemas
Raadi järves ja Jaamamõisa oja valgalal reostuse saneerimiskava Raadi järve ja Jaamamõisa... Jäätmekäitlus
Tartu maakond
21.11.2006 Kohustuslik Lõpetatud Tartu Vallavalitsus
Olemas
Rabivere turbatootmisala kuivendamise ning kuivendusvee suublasse juhtimise keskkonnamõju hindamine Põllumajandus ja vesiviljelus
Harju maakond
12.03.2015 Kohustuslik Lõpetatud AKTSIASELTS TURVAS
Olemas
Ragn-Sells AS Tartu Klaasi tn 3 rajatava segaolmejäätmete ümberlaadimisjaama keskkonnamõju hindamine Jäätmekäitlus
Tartu maakond
16.06.2009 Kaalutletud Lõpetatud RAGN-SELLS AS
Olemas
Rahinge farmi laiendamise ja rekonstrueerimise keskkonnamõju hindamine Põllumajandus ja vesiviljelus
Tartu maakond
13.02.2007 Kohustuslik Lõpetatud AS Tartu Agro
Olemas
Rakvere linnas F.R. Kreutzwaldi tänava ja T-5 Pärnu Rakvere Sõmeru maantee ristmiku ja viadukti ning seda ümbritseva ala detailplaneeringu keskkonnamõju hindamine Transport ja taristu
Lääne-Viru maakond
09.02.2009 Kaalutletud Lõpetatud Rakvere Linnavalitsus
Olemas
Rakvere reoveekogumisala veemajandusprojektiga kavandatud tegevuste keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Lääne-Viru maakond
25.05.2009 Kaalutletud Lõpetatud Aktsiaselts Rakvere Vesi
Olemas
Rakvere Ussimäe prügila sulgemise keskkonnamõju hindamine Jäätmekäitlus
Lääne-Viru maakond
09.10.2008 Kohustuslik Lõpetatud RAGN-SELLS AS
Olemas
Rannapungerja jõesuudme süvendamise ja muuli rajamise keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Ida-Viru maakond
30.10.2015 Kohustuslik Pooleli Tudulinna Vallavalitsus, Alutaguse Vallavalitsus
Olemas
Rapla maakonna Märjamaa valla Kuislemma turbatootmisala kuivendusvete ärajuhtimisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Põllumajandus ja vesiviljelus
Rapla maakond
22.03.2007 Kohustuslik Lõpetatud Osaühing KEKKILÄ EESTI
Olemas
Rapla maakonna Vigala valla Tõnumaa turbatootmisala maavara kaevandamise loa taotlemise ning kaevandamise lõpetamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Rapla maakond
03.10.2013 Kohustuslik Lõpetatud ERA Valduse Aktsiaselts
Olemas
Raplamaal Käru ja Kehtna vallas Toosikannu puhkekeskuse maadele piirdeaia rajamise (loomapargi loomise) keskkonnamõju hindamine Ehitussektor
Muud tegevusvaldkonnad ja muud juhud
Järva maakond
Rapla maakond
16.12.2008 Kaalutletud Lõpetatud TOOSIKANNU OÜ
Olemas
Raudsepa vesiveski vee erikasutuse jätkamise keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Võru maakond
01.06.2006 Kohustuslik Lõpetatud Kaugu veski OÜ
Olemas
Rautina oja süvendamise ja kaldajoone muutmise keskkonnaloa taotluse keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Valga maakond
03.06.2021 Kohustuslik Lõpetatud MÕÕNIKSO TALU
Olemas
Reinu III lubjakivikarjääri rajamise ja töötamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Rapla maakond
07.02.2014 Kohustuslik Lõpetatud Vahi OÜ
Olemas
Reinu lubjakivimaardla lubjakivikarjääri laiendamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Rapla maakond
05.12.2007 Kaalutletud Lõpetatud Osaühing RAPLA TEED
Olemas
Restu vesiveski keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Valga maakond
30.09.2010 Kohustuslik Lõpetatud Restu Ökoküla
Olemas
Riigihanke 009084 "Pääsküla prügila sulgemisprojekti ekspertiis ja keskkonnamõju hindamine" Jäätmekäitlus
Harju maakond
25.02.2003 Kohustuslik Lõpetatud Tallinna Kommunaalamet
Olemas
Riisipere, Riisipere III ja Riisipere IV turbatootmisalade kuivendamise ja kuivendusvete ärajuhtimisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Põllumajandus ja vesiviljelus
Harju maakond
20.10.2010 Kohustuslik Lõpetatud aktsiaselts Tootsi Turvas
Olemas
Ruhnu saare Ringsu sadama rekonstrueerimise keskkonnamõju hindamine Transport ja taristu
Veekasutus
Meri
Saare maakond
28.10.2005 Kohustuslik Lõpetatud aktsiaselts Saarte Liinid
Olemas
Rummu lubajakivimaardla Rummu III mäeeraldisel kaevandamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Harju maakond
03.01.2012 Kaalutletud Lõpetatud OÜ ERKSAAR
Olemas
Ruusa puhkeala, Võhandu jõe endise harujõe settest puhastamine Veekasutus
Põlva maakond
22.09.2021 Kohustuslik Pooleli Räpina Vallavalitsus
Eelmine 1 .. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Järgmine lk 8/12-st. Kokku 458 kirjet