Siin on võimalik tutvuda Keskkonnaametis heaks kiidetud või nõuetele vastavaks tunnistatud KMH aruannetega.
Huvipakkuva aruande leiab otsingu abil ja failid on võimalik alla laadida.

Ava detailotsing ↓
Sulge detailotsing ↑
Nimetus Tegevusvaldkond Piirkond Algatamise kpv Algatamise põhjus Menetluse seis Arendaja
Rapla maakonna Vigala valla Tõnumaa turbatootmisala maavara kaevandamise loa taotlemise ning kaevandamise lõpetamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Rapla maakond
03.10.2013 Kohustuslik Lõpetatud ERA Valduse Aktsiaselts
Raplamaal Käru ja Kehtna vallas Toosikannu puhkekeskuse maadele piirdeaia rajamise (loomapargi loomise) keskkonnamõju hindamine Ehitussektor
Muud tegevusvaldkonnad ja muud juhud
Järva maakond
Rapla maakond
16.12.2008 Kaalutletud Lõpetatud TOOSIKANNU OÜ
Raudsepa vesiveski vee erikasutuse jätkamise keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Võru maakond
01.06.2006 Kohustuslik Lõpetatud Kaugu veski OÜ
Rautina oja süvendamise ja kaldajoone muutmise keskkonnaloa taotluse keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Valga maakond
03.06.2021 Kohustuslik Lõpetatud MÕÕNIKSO TALU
Reinu III lubjakivikarjääri rajamise ja töötamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Rapla maakond
07.02.2014 Kohustuslik Lõpetatud Vahi OÜ
Reinu lubjakivimaardla lubjakivikarjääri laiendamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Rapla maakond
05.12.2007 Kaalutletud Lõpetatud Osaühing RAPLA TEED
Restu vesiveski keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Valga maakond
30.09.2010 Kohustuslik Lõpetatud Restu Ökoküla
Riigihanke 009084 "Pääsküla prügila sulgemisprojekti ekspertiis ja keskkonnamõju hindamine" Jäätmekäitlus
Harju maakond
25.02.2003 Kohustuslik Lõpetatud Tallinna Kommunaalamet
Riisipere, Riisipere III ja Riisipere IV turbatootmisalade kuivendamise ja kuivendusvete ärajuhtimisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Põllumajandus ja vesiviljelus
Harju maakond
20.10.2010 Kohustuslik Lõpetatud aktsiaselts Tootsi Turvas
Ruhnu saare Ringsu sadama rekonstrueerimise keskkonnamõju hindamine Transport ja taristu
Veekasutus
Meri
Saare maakond
28.10.2005 Kohustuslik Lõpetatud aktsiaselts Saarte Liinid
Rummu lubajakivimaardla Rummu III mäeeraldisel kaevandamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Harju maakond
03.01.2012 Kaalutletud Lõpetatud OÜ ERKSAAR
Ruusa puhkeala, Võhandu jõe endise harujõe settest puhastamine Veekasutus
Põlva maakond
22.09.2021 Kohustuslik Pooleli Räpina Vallavalitsus
Rõngu jõele endise Lõve veski paisjärve rekonstrueerimise keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Tartu maakond
15.02.2022 Kohustuslik Lõpetatud Lõve Mill OÜ
Rõngu vallas Lossimäe külas Rõngu jõele ujumiskoha rajamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Muud tegevusvaldkonnad ja muud juhud
Tartu maakond
17.07.2007 Kaalutletud Lõpetatud Võrtsjärve SA
Rõngu vallas Rannaküla külas Võrtsjärve rannal asuvale Nooni ninale linnuvaatlustorni ehitamise keskkonnamõju hindamine Ehitussektor
Tartu maakond
17.07.2007 Kaalutletud Lõpetatud Võrtsjärve SA
Rõstla dolokivimaardlasse kavandatava Rõstla III dolokivikarjääri rajamise ja töötamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Jõgeva maakond
14.09.2011 Kohustuslik Lõpetatud Osaühing Põltsamaa Graniit
Räpina paisjärve korrastamise ja paisu rekonstrueerimise KMH Veekasutus
Põlva maakond
16.12.2008 Kohustuslik Lõpetatud Räpina vallavalitsus
Räpin poldrile rajatava märgala eelprojekti keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Põlva maakond
01.02.2005 Kaalutletud Lõpetatud -
Rääma prügila sulgemise keskkonnamõju hindamine Jäätmekäitlus
Pärnu maakond
17.12.2007 Kohustuslik Lõpetatud Osaühing PAIKRE
Röa sigala rekonstrueerimise ja laiendamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Põllumajandus ja vesiviljelus
Järva maakond
29.01.2015 Kohustuslik Lõpetatud aktsiaselts Väätsa Agro
Saesaare paisu likvideerimise teatise keskkonnamõju hindamine Muud tegevusvaldkonnad ja muud juhud
Põlva maakond
16.02.2015 Kaalutletud Lõpetatud Riigimetsa Majandamise Keskus
Saikla turbatootmisala korrastamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Saare maakond
13.05.2015 Kohustuslik Lõpetatud osaühing MV Turvas
Saku mõisapargi tiigi paisule kalapääsu rajamise eelprojekti keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Harju maakond
30.11.2010 Kohustuslik Lõpetatud Saku Vallavalitsus
Salla turbatootmisala töötamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Lääne-Viru maakond
12.03.2019 Kohustuslik Lõpetatud Osaühing Vestur
Sangla III turbatootmisala kasutuselevõtuga ja Sangla kütteturba tootmisalal kaevandamismahtude vähendamisega seotud keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Tartu maakond
28.04.2011 Kohustuslik Lõpetatud AS Sangla Turvas
Sangla II turbatootmisala kasutuselevõtuga seotud keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Tartu maakond
18.04.2012 Kohustuslik Lõpetatud AS Sangla Turvas
Sangla kütteturba tootmisala mäeeraldisel kavandatava tegevuse keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Tartu maakond
18.04.2012 Kohustuslik Lõpetatud AS Sangla Turvas
Sarmeks Grupp OÜ Voore seafarmi keskkonnamõju hindamine Põllumajandus ja vesiviljelus
Jõgeva maakond
21.03.2019 Kohustuslik Lõpetatud Sarmeks Grupp OÜ
Selli II kruusakarjääri ja Suuresöödi 2 kruusakarjääri kavandatava tegevusega kaasneva keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Harju maakond
18.05.2011 Kohustuslik Lõpetatud Lemminkäinen Eesti AS
Sibila kruusakarjääri, Mõisametsa liivakarjääri, Mõisametsa II liivakarjääri mäeeraldiste kasutuselevõtuga seotud keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Harju maakond
Järva maakond
26.04.2011 Kaalutletud Lõpetatud RONK OÜ, Tallinna Teede Aktsiaselts
Sihtasutus Pärnu Haigla jäätmepõletusseadme rajamise keskkonnamõju hindamine Jäätmekäitlus
Pärnu maakond
21.06.2021 Kohustuslik Lõpetatud Sihtasutus Pärnu Haigla
Siili tn äärse paadisilla rajamise projekti keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Tartu maakond
08.02.2008 Kohustuslik Lõpetatud AS Fret Kinnisvara
Siimusti liivamaardla Siimusti III liivakarjääri mäeeraldisel kaevandamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Jõgeva maakond
24.09.2010 Kohustuslik Lõpetatud SANDPIT OÜ
Sillamäe klinkri terminali ja -veski ehituse ja tegevuse keskkonnamõju hindamine Mineraalsete materjalide töötlemine
Ida-Viru maakond
29.06.2009 Kaalutletud Lõpetatud Essentium Cement Eesti OÜ
Sillamäele Kesk tn 2d kavandatava naftatöötlemistehase keskkonnamõju hindamine Energeetika ja energiakandjate tootmine
Ohtlike ainete käitlus
Ida-Viru maakond
05.07.2013 Kohustuslik Lõpetatud STK Group OÜ
Sillamäe LNG ja LPG terminali keskkonnamõju hindamine Ohtlike ainete käitlus
Ida-Viru maakond
10.11.2011 Kaalutletud Lõpetatud Silgas OÜ
Sillamäe naftasaaduste rafineerimise tehase projekteerimistingimuste taotluse keskkonnamõju hindamine Energeetika ja energiakandjate tootmine
Ohtlike ainete käitlus
Ida-Viru maakond
23.01.2014 Kohustuslik Lõpetatud Jukonoil OÜ
Sillamäe sojaubade töötlemise tehase keskkonnamõju hindamine Keemiatööstus
Ida-Viru maakond
13.05.2010 Kohustuslik Lõpetatud OÜ FIVE GROUP
Sindi hüdrosõlme rekonstrueerimise keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Pärnu maakond
26.05.2011 Kohustuslik Lõpetatud AS Raju
Sirgala kaevevälja uue pealmaa kraavidevõrgu ehitamise keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Veekasutus
Ida-Viru maakond
20.06.2011 Kaalutletud Lõpetatud Enefit Kaevandused AS
Soomra IV liivakarjääri maavara kaevandamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Pärnu maakond
22.07.2013 Kohustuslik Lõpetatud OÜ NURME TEEDEEHITUS
Soomra kruusakarjääris kaevandamise keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Pärnu maakond
16.07.2010 Kaalutletud Lõpetatud Osaühing Soomramaa
Sooniste II turbatootmisala keskkonnaloa nr HARM-041 muutmise taotluse keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Harju maakond
29.11.2023 Kaalutletud Algatatud Osaühing KEKKILÄ-BVB EESTI
Soosaare III turbatootmisala keskkonnaloa nr VILM-029 muutmise taotluse keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Viljandi maakond
05.07.2023 Kaalutletud Algatatud Aktsiaselts Kraver
Soosaare turbamaardla kaguosa Aimlametsa tootmisala keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Viljandi maakond
25.02.2004 Kohustuslik Lõpetatud AS Miksaar
Sopimetsa IV lubjakivikarjääri keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Jõgeva maakond
18.08.2022 Kohustuslik Algatatud AS TREV-2 Grupp
Sopimetsa lubjakivimaardla Sopimetsa II lubjakivikarjääri keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Jõgeva maakond
07.04.2008 Kohustuslik Lõpetatud osaühing MOREEN
Sutlema III lubjakivikarjääri keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Rapla maakond
13.06.2008 Kohustuslik Lõpetatud aktsiaselts KIIRKANDUR
Suurepsi kruusamaardlasse kavandatava Suurepsi liivakarjääri rajamise ja töötamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Hiiu maakond
17.11.2010 Kohustuslik Lõpetatud Riigimetsa Majandamise Keskus
Suur-Sõjamäe 31a rajatava Ragn-Sells AS jäätmekütuse tehase keskkonnamõju hindamine Jäätmekäitlus
Harju maakond
15.04.2010 Kaalutletud Lõpetatud RAGN-SELLS AS
Suur-Sõjamäe 37/39 ohtlike jäätmete põletusseadme rajamise ja käitamise keskkonnamõju hindamine Jäätmekäitlus
Harju maakond
04.11.2019 Kohustuslik Lõpetatud aktsiaselts Epler & Lorenz
Suur-Sõjamäe piirkonna sademevee ärajuhtimise skeemi variantlahenduste C1 ja C1/B3 keskkonnamõju hindamine Transport ja taristu
Harju maakond
08.02.2008 Kaalutletud Lõpetatud AKTSIASELTS TALLINNA VESI
SW Soojus OÜ ohtlike jäätmete käitluslitsentsi taotluse keskkonnamõju hindamine Jäätmekäitlus
Harju maakond
Järva maakond
20.06.2008 Kohustuslik Lõpetatud SW Soojus OÜ
Sõru sadama rekonstrueerimise vee erikasutusloa taotluse keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Hiiu maakond
18.03.2015 Kohustuslik Lõpetatud aktsiaselts Saarte Liinid
Sürgavere Põllumajandusühistu keskkonnakompleksloa taotluse keskkonnamõju hindamine Põllumajandus ja vesiviljelus
Viljandi maakond
14.07.2011 Kohustuslik Lõpetatud Sürgavere Põllumajandusühistu
Süsinõmme II liivakarjääris maavara kaevandamisloa taotluse keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Ida-Viru maakond
10.12.2019 Kohustuslik Lõpetatud AS YIT Eesti, KMG OÜ
T2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee 182,6-194,2 km (Tartu ümbersõidu) ja T3 Jõhvi-Tartu-Valga maantee Tartu-Elva teelõigu rekonstrueerimine. Tartu-Elva teelõigu eelprojekti keskkonnamõju hindamine Transport ja taristu
Tartu maakond
21.06.2007 Kohustuslik Lõpetatud Maanteeamet
Taheva vallas Kallikülas asuva Saru prügila sulgemise keskkonnamõju hindamine Jäätmekäitlus
Valga maakond
09.02.2011 Kohustuslik Lõpetatud Valgamaa Omavalitsuste Liit
Tallinna lennujaama lennuliiklusala arendusprojekti keskkonnamõju hindamine Transport ja taristu
Harju maakond
12.02.2013 Kohustuslik Lõpetatud Aktsiaselts Tallinna Lennujaam
Tallinna linna Lasnamäe linnaosa Alvari 39 / Mustakivi tee 21 territooriumile golfikompleksi rajamise keskkonnamõju hindamine Muud tegevusvaldkonnad ja muud juhud
Harju maakond
04.10.2013 Kaalutletud Lõpetatud Tallinna Spordi- ja Noorsooamet
Tallinn-Paldiski maantee eelprojekti Keila linnas keskkonnamõju hindamine Transport ja taristu
Harju maakond
11.04.2011 Kaalutletud Lõpetatud Maanteeamet
Tammiku radioaktiivsete jäätmete hoidla ohutustamise keskkonnamõju hindamine Kiirgus
Harju maakond
16.05.2006 Kohustuslik Lõpetatud Aktsiaselts A. L. A. R. A.
Tammikus OÜ keskkonnakompleksloa muutmise taotluse keskkonnamõju hindamine Põllumajandus ja vesiviljelus
Lääne-Viru maakond
24.10.2013 Kohustuslik Lõpetatud Osaühing Tammikus
Tammsaare OÜ Rulli robotlüpsilauda keskkonnakompleksloa taotluse keskkonnamõju hindamine Põllumajandus ja vesiviljelus
Järva maakond
28.01.2013 Kohustuslik Lõpetatud Tammsaare OÜ
Taotletavas Kose-Risti III kruusakarjääris kavandatava tegevusega kaasneva keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Harju maakond
29.06.2011 Kohustuslik Lõpetatud ELEET INVEST OÜ
Taotletavas Maardu lubjakivikarjääris läbiviidava tegevusega ja kaevandamise lõpetamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Harju maakond
09.09.2013 Kohustuslik Lõpetatud OSAÜHING STARHILL
Taotletavas Tabina IV liivakarjääris kavandatava tegevusega kaasneva keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Võru maakond
17.08.2012 Kohustuslik Lõpetatud O-I Production Estonia AS
Taotletavas Vooremäe karjääris kavandatava tegevusega kaasneva keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Tartu maakond
19.07.2013 Kohustuslik Lõpetatud AS Telver
Taotletavas Välgita kruusakarjääris kavandatava tegevusega kaasneva keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Viljandi maakond
26.06.2013 Kohustuslik Lõpetatud Maanteeameti Lääne regioon
Tapa-Tartu raudtee lõigu 417,3-421,6 km olemasoleva silla asendamise ja kõverate ümberehitamise keskkonnamõju hindamine Transport ja taristu
Tartu maakond
27.04.2020 Kaalutletud Lõpetatud AS Eesti Raudtee
Tapa veemajandusprojektiga kavandatud tegevuste keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Ida-Viru maakond
23.09.2009 Kaalutletud Lõpetatud Aktsiaselts TAPA VESI
Tapiku II turbatootmisala keskkonnaloa taotluse KMh Kaevandamine ja geoloogia
Jõgeva maakond
20.12.2023 Kaalutletud Algatatud aktsiaselts TARA-TORF
Tarbja paisjärve saneerimise ja paisu rekonstrueerimise keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Järva maakond
12.02.2010 Kohustuslik Lõpetatud Paide Vallavalitsus
Tartu Aardlapalu prügila sulgemisprojekti keskkonnamõju hindamine Jäätmekäitlus
Tartu maakond
01.08.2008 Kohustuslik Lõpetatud Tartu Linnavalitsus
Tartu linna idapoolse ringtee eelprojekti keskkonnamõju hindamine Transport ja taristu
Tartu maakond
25.11.2008 Kaalutletud Lõpetatud Tartu Linnavalitsus, Tartu Vallavalitsus, Luunja Vallavalitsus, Ülenurme Vallavalitsus
Tartumaa Haaslaava vald Haaslava küla Sadama tee 1 vee erikasutusloa taotluse keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Tartu maakond
23.03.2009 Kohustuslik Lõpetatud Germanfort OÜ
Tartumaa ja Viljandimaa Verevi küla Rannu vald ja Vaibla küla Kolga-Jaani vald Jõesuu puhkeala randumissilla põhiprojekti keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Tartu maakond
Viljandi maakond
27.08.2008 Kohustuslik Lõpetatud VÕRTSJÄRVE SIHTASUTUS
Tartu maakonnas Kastre vallas Aardla külas Aardla liivakarjääri mäeeraldise kaevandamisloa taotluse keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Tartu maakond
12.11.2021 Kaalutletud Lõpetatud Osaühing Inest Invest
Tartumaa Piirissaare valla Piirissaare sadama rekonstrueerimise keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Tartu maakond
12.10.2007 Kohustuslik Lõpetatud AS Saarte Liinid
Tartumaa Tartu linn Aardla tänava eritasandilise raudteeülesõidukoha eelprojektiga kavandatavate tegevuste keskkonnamõju hindamine Transport ja taristu
Tartu maakond
20.11.2007 Kaalutletud Lõpetatud Tartu Linnavalitsus
Tartumaa Tartu linn Betooni tänava eritasandilise raudteeülesõidukoha eelprojektiga kavandatavate tegevuste keskkonnamõju hindamine Transport ja taristu
Tartu maakond
20.11.2007 Kaalutletud Lõpetatud Tartu Linnavalitsus
Tartumaa Tartu vald, Tähtvere vald ja Tartu linn. Tartu põhjapoolse ümbersõidu eelprojektiga kavandatavate tegevuste keskkonnamõju hindamine Transport ja taristu
Tartu maakond
12.02.2008 Kaalutletud Lõpetatud Tartu Teedevalitsus
Tartu Narva mnt 29 automaattankla tööprojekti keskkonnamõju hindamine Muud tegevusvaldkonnad ja muud juhud
Tartu maakond
19.05.2005 Kaalutletud Lõpetatud Neste Eesti AS
Tartu Ülikooli uue keemiahoone keskkonnamõju hindamine Muud tegevusvaldkonnad ja muud juhud
Tartu maakond
01.02.2006 Kaalutletud Lõpetatud Tartu Ülikool
Tartu Ümbersõidu eelprojekti keskkonnamõju hindamine Transport ja taristu
Tartu maakond
31.01.2007 Kohustuslik Lõpetatud Maanteeamet
Tarva dolokivikarjääri laiendamise keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Pärnu maakond
14.10.2014 Kaalutletud Lõpetatud KIVIKANDUR OÜ
Tatramäe II kruusakarjääri mäeeraldise kasutuselevõtuga seotud keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Harju maakond
04.04.2011 Kaalutletud Lõpetatud aktsiaselts KIIRKANDUR
Tehniline abi T11 Tallinna ringtee ja T8 Tallinn-Paldiski maantee rekonstrueerimiseks. Keskkonnamõju hindamine rekonstrueerimise eelprojektile "Tallinna ringtee lõik 0,6-12,6" Transport ja taristu
Harju maakond
04.01.2006 Kohustuslik Lõpetatud Maanteeamet
Tehniline abi T11 Tallinna ümbersõidu ja T8 Tallinn-Paldiski maantee rekonstrueerimiseks. Keskkonnamõju hindamine rekonstrueerimise eelprojektile "Keila ümbersõit" Transport ja taristu
Harju maakond
04.01.2006 Kohustuslik Lõpetatud Maanteeamet
Terase peakraavile Tusti mõisapargi paisjärve ja veskipaisu taastamise vee erikasutusloa taotluse keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Viljandi maakond
03.12.2012 Kohustuslik Lõpetatud Tusti Külaselts
Teraviljakaubandus OÜ ja Undverk Põllumajanduslik OÜ Rääbise ja Sireli seafarmide keskkonnamõjude hindamine Põllumajandus ja vesiviljelus
Jõgeva maakond
12.02.2019 Kohustuslik Lõpetatud Teraviljakaubandus OÜ ja Undverk Põllumajanduslik OÜ
Tiku talu Soofarmi seafarmi keskkonnakompleksloa muutmise taotluse ja farmi laiendamise keskkonnamõju hindamine Põllumajandus ja vesiviljelus
Tartu maakond
02.07.2013 Kohustuslik Lõpetatud Tiku talu
Torma prügila keskkonnakompleksloa taotluse keskkonnamõju hindamine Jäätmekäitlus
Jõgeva maakond
17.10.2008 Kohustuslik Lõpetatud OÜ AMESTOP
Torma prügila ladestusalade sulgemise keskkonnamõju hindamine Jäätmekäitlus
Jõgeva maakond
30.07.2013 Kohustuslik Lõpetatud OÜ AMESTOP
Triigi Sigala laiendamise keskkonnamõju hindamine Põllumajandus ja vesiviljelus
Harju maakond
25.06.2013 Kohustuslik Lõpetatud Osaühing Valdereks ja OÜ TRIIGI SEAKASVATUS
Tugimaantee nr 23 Rakvere-Haljala eelprojekti keskkonnamõju hindamine Transport ja taristu
Lääne-Viru maakond
15.12.2008 Kaalutletud Lõpetatud Maanteameti Ida Teedekeskus
Tuurapera turbatootmisala töötamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Põlva maakond
20.04.2018 Kohustuslik Lõpetatud Van der Knaap Eesti OÜ
Tääksi II ja Tääksi kruusakarjääride keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Viljandi maakond
30.08.2011 Kaalutletud Lõpetatud Maanteeamet
TÜ Mereranna PÜ Tahula suurfarmi laienduse keskkonnamõju hindamine Põllumajandus ja vesiviljelus
Saare maakond
29.06.2009 Kohustuslik Lõpetatud tulundusühistu Mereranna Põllumajandusühistu
Uikala prügila I ja III ladestusala sulgemise keskkonnamõju hindamine Jäätmekäitlus
Ida-Viru maakond
29.02.2016 Kohustuslik Lõpetatud AKTSIASELTS UIKALA PRÜGILA
Eelmine 1 2 3 4 5 Järgmine lk 4/5-st. Kokku 448 kirjet