Keskkonnamõju hindamiste register (KMH)

Siin on võimalik tutvuda Keskkonnaametis heaks kiidetud või nõuetele vastavaks tunnistatud KMH aruannetega.
Huvipakkuva aruande leiab otsingu abil ja failid on võimalik alla laadida.

Nimetus Tegevusvaldkond Piirkond Algatamise kpv Algatamise põhjus Menetluse seis Arendaja
Olemas
Ruusa puhkeala, Võhandu jõe endise harujõe settest puhastamine Veekasutus
Põlva maakond
22.09.2021 Kohustuslik Pooleli Räpina Vallavalitsus
Olemas
Rõngu jõele endise Lõve veski paisjärve rekonstrueerimise keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Tartu maakond
15.02.2022 Kohustuslik Lõpetatud Lõve Mill OÜ
Olemas
Rõngu vallas Lossimäe külas Rõngu jõele ujumiskoha rajamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Muud tegevusvaldkonnad ja muud juhud
Tartu maakond
17.07.2007 Kaalutletud Lõpetatud Võrtsjärve SA
Olemas
Rõngu vallas Rannaküla külas Võrtsjärve rannal asuvale Nooni ninale linnuvaatlustorni ehitamise keskkonnamõju hindamine Ehitussektor
Tartu maakond
17.07.2007 Kaalutletud Lõpetatud Võrtsjärve SA
Olemas
Rõstla dolokivimaardlasse kavandatava Rõstla III dolokivikarjääri rajamise ja töötamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Jõgeva maakond
14.09.2011 Kohustuslik Lõpetatud Osaühing Põltsamaa Graniit
Olemas
Räpina paisjärve korrastamise ja paisu rekonstrueerimise KMH Veekasutus
Põlva maakond
16.12.2008 Kohustuslik Lõpetatud Räpina vallavalitsus
Olemas
Räpin poldrile rajatava märgala eelprojekti keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Põlva maakond
01.02.2005 Kaalutletud Lõpetatud -
Olemas
Rääma prügila sulgemise keskkonnamõju hindamine Jäätmekäitlus
Pärnu maakond
17.12.2007 Kohustuslik Lõpetatud Osaühing PAIKRE
Olemas
Röa sigala rekonstrueerimise ja laiendamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Põllumajandus ja vesiviljelus
Järva maakond
29.01.2015 Kohustuslik Lõpetatud aktsiaselts Väätsa Agro
Olemas
Saesaare paisu likvideerimise teatise keskkonnamõju hindamine Muud tegevusvaldkonnad ja muud juhud
Põlva maakond
16.02.2015 Kaalutletud Lõpetatud Riigimetsa Majandamise Keskus
Olemas
Saikla turbatootmisala korrastamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Saare maakond
13.05.2015 Kohustuslik Lõpetatud osaühing MV Turvas
Olemas
Saku mõisapargi tiigi paisule kalapääsu rajamise eelprojekti keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Harju maakond
30.11.2010 Kohustuslik Lõpetatud Saku Vallavalitsus
Olemas
Salla turbatootmisala töötamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Lääne-Viru maakond
12.03.2019 Kohustuslik Lõpetatud Osaühing Vestur
Olemas
Sangla III turbatootmisala kasutuselevõtuga ja Sangla kütteturba tootmisalal kaevandamismahtude vähendamisega seotud keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Tartu maakond
28.04.2011 Kohustuslik Lõpetatud AS Sangla Turvas
Olemas
Sangla II turbatootmisala kasutuselevõtuga seotud keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Tartu maakond
18.04.2012 Kohustuslik Lõpetatud AS Sangla Turvas
Olemas
Sangla kütteturba tootmisala mäeeraldisel kavandatava tegevuse keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Tartu maakond
18.04.2012 Kohustuslik Lõpetatud AS Sangla Turvas
Olemas
Sarmeks Grupp OÜ Voore seafarmi keskkonnamõju hindamine Põllumajandus ja vesiviljelus
Jõgeva maakond
21.03.2019 Kohustuslik Lõpetatud Sarmeks Grupp OÜ
Olemas
Selli II kruusakarjääri ja Suuresöödi 2 kruusakarjääri kavandatava tegevusega kaasneva keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Harju maakond
18.05.2011 Kohustuslik Lõpetatud Lemminkäinen Eesti AS
Olemas
Sibila kruusakarjääri, Mõisametsa liivakarjääri, Mõisametsa II liivakarjääri mäeeraldiste kasutuselevõtuga seotud keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Harju maakond
Järva maakond
26.04.2011 Kaalutletud Lõpetatud RONK OÜ, Tallinna Teede Aktsiaselts
Olemas
Sihtasutus Pärnu Haigla jäätmepõletusseadme rajamise keskkonnamõju hindamine Jäätmekäitlus
Pärnu maakond
21.06.2021 Kohustuslik Lõpetatud Sihtasutus Pärnu Haigla
Olemas
Siili tn äärse paadisilla rajamise projekti keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Tartu maakond
08.02.2008 Kohustuslik Lõpetatud AS Fret Kinnisvara
Olemas
Siimusti liivamaardla Siimusti III liivakarjääri mäeeraldisel kaevandamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Jõgeva maakond
24.09.2010 Kohustuslik Lõpetatud SANDPIT OÜ
Olemas
Sillamäe klinkri terminali ja -veski ehituse ja tegevuse keskkonnamõju hindamine Mineraalsete materjalide töötlemine
Ida-Viru maakond
29.06.2009 Kaalutletud Lõpetatud Essentium Cement Eesti OÜ
Olemas
Sillamäele Kesk tn 2d kavandatava naftatöötlemistehase keskkonnamõju hindamine Energeetika ja energiakandjate tootmine
Ohtlike ainete käitlus
Ida-Viru maakond
05.07.2013 Kohustuslik Lõpetatud STK Group OÜ
Olemas
Sillamäe LNG ja LPG terminali keskkonnamõju hindamine Ohtlike ainete käitlus
Ida-Viru maakond
10.11.2011 Kaalutletud Lõpetatud Silgas OÜ
Olemas
Sillamäe naftasaaduste rafineerimise tehase projekteerimistingimuste taotluse keskkonnamõju hindamine Energeetika ja energiakandjate tootmine
Ohtlike ainete käitlus
Ida-Viru maakond
23.01.2014 Kohustuslik Lõpetatud Jukonoil OÜ
Olemas
Sillamäe sojaubade töötlemise tehase keskkonnamõju hindamine Keemiatööstus
Ida-Viru maakond
13.05.2010 Kohustuslik Lõpetatud OÜ FIVE GROUP
Olemas
Sindi hüdrosõlme rekonstrueerimise keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Pärnu maakond
26.05.2011 Kohustuslik Lõpetatud AS Raju
Olemas
Sirgala kaevevälja uue pealmaa kraavidevõrgu ehitamise keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Veekasutus
Ida-Viru maakond
20.06.2011 Kaalutletud Lõpetatud Enefit Kaevandused AS
Olemas
Soomra IV liivakarjääri maavara kaevandamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Pärnu maakond
22.07.2013 Kohustuslik Lõpetatud OÜ NURME TEEDEEHITUS
Olemas
Soomra kruusakarjääris kaevandamise keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Pärnu maakond
16.07.2010 Kaalutletud Lõpetatud Osaühing Soomramaa
Olemas
Sooniste II turbatootmisala keskkonnaloa nr HARM-041 muutmise taotluse keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Harju maakond
29.11.2023 Kaalutletud Algatatud Osaühing KEKKILÄ-BVB EESTI
Olemas
Soosaare III turbatootmisala keskkonnaloa nr VILM-029 muutmise taotluse keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Viljandi maakond
05.07.2023 Kaalutletud Pooleli Aktsiaselts Kraver
Olemas
Soosaare turbamaardla kaguosa Aimlametsa tootmisala keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Viljandi maakond
25.02.2004 Kohustuslik Lõpetatud AS Miksaar
Olemas
Sopimetsa IV lubjakivikarjääri keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Jõgeva maakond
18.08.2022 Kohustuslik Pooleli AS TREV-2 Grupp
Olemas
Sopimetsa lubjakivimaardla Sopimetsa II lubjakivikarjääri keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Jõgeva maakond
07.04.2008 Kohustuslik Lõpetatud osaühing MOREEN
Olemas
Sutlema III lubjakivikarjääri keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Rapla maakond
13.06.2008 Kohustuslik Lõpetatud aktsiaselts KIIRKANDUR
Olemas
Suurepsi kruusamaardlasse kavandatava Suurepsi liivakarjääri rajamise ja töötamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Hiiu maakond
17.11.2010 Kohustuslik Lõpetatud Riigimetsa Majandamise Keskus
Olemas
Suur-Sõjamäe 31a rajatava Ragn-Sells AS jäätmekütuse tehase keskkonnamõju hindamine Jäätmekäitlus
Harju maakond
15.04.2010 Kaalutletud Lõpetatud RAGN-SELLS AS
Olemas
Suur-Sõjamäe 37/39 ohtlike jäätmete põletusseadme rajamise ja käitamise keskkonnamõju hindamine Jäätmekäitlus
Harju maakond
04.11.2019 Kohustuslik Lõpetatud aktsiaselts Epler & Lorenz
Eelmine 1 .. 5 6 7 8 9 10 11 12 Järgmine lk 9/12-st. Kokku 459 kirjet