Keskkonnamõju hindamiste register (KMH)

Siin on võimalik tutvuda Keskkonnaametis heaks kiidetud või nõuetele vastavaks tunnistatud KMH aruannetega.
Huvipakkuva aruande leiab otsingu abil ja failid on võimalik alla laadida.

Nimetus Tegevusvaldkond Piirkond Algatamise kpv Algatamise põhjus Menetluse seis Arendaja
Olemas
Suur-Sõjamäe piirkonna sademevee ärajuhtimise skeemi variantlahenduste C1 ja C1/B3 keskkonnamõju hindamine Transport ja taristu
Harju maakond
08.02.2008 Kaalutletud Lõpetatud AKTSIASELTS TALLINNA VESI
Olemas
SW Soojus OÜ ohtlike jäätmete käitluslitsentsi taotluse keskkonnamõju hindamine Jäätmekäitlus
Harju maakond
Järva maakond
20.06.2008 Kohustuslik Lõpetatud SW Soojus OÜ
Olemas
Sõru sadama rekonstrueerimise vee erikasutusloa taotluse keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Hiiu maakond
18.03.2015 Kohustuslik Lõpetatud aktsiaselts Saarte Liinid
Olemas
Sürgavere Põllumajandusühistu keskkonnakompleksloa taotluse keskkonnamõju hindamine Põllumajandus ja vesiviljelus
Viljandi maakond
14.07.2011 Kohustuslik Lõpetatud Sürgavere Põllumajandusühistu
Olemas
Süsinõmme II liivakarjääris maavara kaevandamisloa taotluse keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Ida-Viru maakond
10.12.2019 Kohustuslik Lõpetatud AS YIT Eesti, KMG OÜ
Olemas
T2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee 182,6-194,2 km (Tartu ümbersõidu) ja T3 Jõhvi-Tartu-Valga maantee Tartu-Elva teelõigu rekonstrueerimine. Tartu-Elva teelõigu eelprojekti keskkonnamõju hindamine Transport ja taristu
Tartu maakond
21.06.2007 Kohustuslik Lõpetatud Maanteeamet
Olemas
Taheva vallas Kallikülas asuva Saru prügila sulgemise keskkonnamõju hindamine Jäätmekäitlus
Valga maakond
09.02.2011 Kohustuslik Lõpetatud Valgamaa Omavalitsuste Liit
Olemas
Tallinna lennujaama lennuliiklusala arendusprojekti keskkonnamõju hindamine Transport ja taristu
Harju maakond
12.02.2013 Kohustuslik Lõpetatud Aktsiaselts Tallinna Lennujaam
Olemas
Tallinna linna Lasnamäe linnaosa Alvari 39 / Mustakivi tee 21 territooriumile golfikompleksi rajamise keskkonnamõju hindamine Muud tegevusvaldkonnad ja muud juhud
Harju maakond
04.10.2013 Kaalutletud Lõpetatud Tallinna Spordi- ja Noorsooamet
Olemas
Tallinn-Paldiski maantee eelprojekti Keila linnas keskkonnamõju hindamine Transport ja taristu
Harju maakond
11.04.2011 Kaalutletud Lõpetatud Maanteeamet
Olemas
Tammiku radioaktiivsete jäätmete hoidla ohutustamise keskkonnamõju hindamine Kiirgus
Harju maakond
16.05.2006 Kohustuslik Lõpetatud Aktsiaselts A. L. A. R. A.
Olemas
Tammikus OÜ keskkonnakompleksloa muutmise taotluse keskkonnamõju hindamine Põllumajandus ja vesiviljelus
Lääne-Viru maakond
24.10.2013 Kohustuslik Lõpetatud Osaühing Tammikus
Olemas
Tammsaare OÜ Rulli robotlüpsilauda keskkonnakompleksloa taotluse keskkonnamõju hindamine Põllumajandus ja vesiviljelus
Järva maakond
28.01.2013 Kohustuslik Lõpetatud Tammsaare OÜ
Olemas
Taotletavas Kose-Risti III kruusakarjääris kavandatava tegevusega kaasneva keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Harju maakond
29.06.2011 Kohustuslik Lõpetatud ELEET INVEST OÜ
Olemas
Taotletavas Maardu lubjakivikarjääris läbiviidava tegevusega ja kaevandamise lõpetamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Harju maakond
09.09.2013 Kohustuslik Lõpetatud OSAÜHING STARHILL
Olemas
Taotletavas Tabina IV liivakarjääris kavandatava tegevusega kaasneva keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Võru maakond
17.08.2012 Kohustuslik Lõpetatud O-I Production Estonia AS
Olemas
Taotletavas Vooremäe karjääris kavandatava tegevusega kaasneva keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Tartu maakond
19.07.2013 Kohustuslik Lõpetatud AS Telver
Olemas
Taotletavas Välgita kruusakarjääris kavandatava tegevusega kaasneva keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Viljandi maakond
26.06.2013 Kohustuslik Lõpetatud Maanteeameti Lääne regioon
Olemas
Tapa-Tartu raudtee lõigu 417,3-421,6 km olemasoleva silla asendamise ja kõverate ümberehitamise keskkonnamõju hindamine Transport ja taristu
Tartu maakond
27.04.2020 Kaalutletud Lõpetatud AS Eesti Raudtee
Olemas
Tapa veemajandusprojektiga kavandatud tegevuste keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Ida-Viru maakond
23.09.2009 Kaalutletud Lõpetatud Aktsiaselts TAPA VESI
Olemas
Tapiku II turbatootmisala keskkonnaloa taotluse KMh Kaevandamine ja geoloogia
Jõgeva maakond
20.12.2023 Kaalutletud Algatatud aktsiaselts TARA-TORF
Olemas
Tarbja paisjärve saneerimise ja paisu rekonstrueerimise keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Järva maakond
12.02.2010 Kohustuslik Lõpetatud Paide Vallavalitsus
Olemas
Tartu Aardlapalu prügila sulgemisprojekti keskkonnamõju hindamine Jäätmekäitlus
Tartu maakond
01.08.2008 Kohustuslik Lõpetatud Tartu Linnavalitsus
Olemas
Tartu linna idapoolse ringtee eelprojekti keskkonnamõju hindamine Transport ja taristu
Tartu maakond
25.11.2008 Kaalutletud Lõpetatud Tartu Linnavalitsus, Tartu Vallavalitsus, Luunja Vallavalitsus, Ülenurme Vallavalitsus
Olemas
Tartumaa Haaslaava vald Haaslava küla Sadama tee 1 vee erikasutusloa taotluse keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Tartu maakond
23.03.2009 Kohustuslik Lõpetatud Germanfort OÜ
Olemas
Tartumaa ja Viljandimaa Verevi küla Rannu vald ja Vaibla küla Kolga-Jaani vald Jõesuu puhkeala randumissilla põhiprojekti keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Tartu maakond
Viljandi maakond
27.08.2008 Kohustuslik Lõpetatud VÕRTSJÄRVE SIHTASUTUS
Olemas
Tartu maakonnas Kastre vallas Aardla külas Aardla liivakarjääri mäeeraldise kaevandamisloa taotluse keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Tartu maakond
12.11.2021 Kaalutletud Lõpetatud Osaühing Inest Invest
Olemas
Tartumaa Piirissaare valla Piirissaare sadama rekonstrueerimise keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Tartu maakond
12.10.2007 Kohustuslik Lõpetatud AS Saarte Liinid
Olemas
Tartumaa Tartu linn Aardla tänava eritasandilise raudteeülesõidukoha eelprojektiga kavandatavate tegevuste keskkonnamõju hindamine Transport ja taristu
Tartu maakond
20.11.2007 Kaalutletud Lõpetatud Tartu Linnavalitsus
Olemas
Tartumaa Tartu linn Betooni tänava eritasandilise raudteeülesõidukoha eelprojektiga kavandatavate tegevuste keskkonnamõju hindamine Transport ja taristu
Tartu maakond
20.11.2007 Kaalutletud Lõpetatud Tartu Linnavalitsus
Olemas
Tartumaa Tartu vald, Tähtvere vald ja Tartu linn. Tartu põhjapoolse ümbersõidu eelprojektiga kavandatavate tegevuste keskkonnamõju hindamine Transport ja taristu
Tartu maakond
12.02.2008 Kaalutletud Lõpetatud Tartu Teedevalitsus
Olemas
Tartu Narva mnt 29 automaattankla tööprojekti keskkonnamõju hindamine Muud tegevusvaldkonnad ja muud juhud
Tartu maakond
19.05.2005 Kaalutletud Lõpetatud Neste Eesti AS
Olemas
Tartu Ülikooli uue keemiahoone keskkonnamõju hindamine Muud tegevusvaldkonnad ja muud juhud
Tartu maakond
01.02.2006 Kaalutletud Lõpetatud Tartu Ülikool
Olemas
Tartu Ümbersõidu eelprojekti keskkonnamõju hindamine Transport ja taristu
Tartu maakond
31.01.2007 Kohustuslik Lõpetatud Maanteeamet
Olemas
Tarva dolokivikarjääri laiendamise keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Pärnu maakond
14.10.2014 Kaalutletud Lõpetatud KIVIKANDUR OÜ
Olemas
Tatramäe II kruusakarjääri mäeeraldise kasutuselevõtuga seotud keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Harju maakond
04.04.2011 Kaalutletud Lõpetatud aktsiaselts KIIRKANDUR
Olemas
Tehniline abi T11 Tallinna ringtee ja T8 Tallinn-Paldiski maantee rekonstrueerimiseks. Keskkonnamõju hindamine rekonstrueerimise eelprojektile "Tallinna ringtee lõik 0,6-12,6" Transport ja taristu
Harju maakond
04.01.2006 Kohustuslik Lõpetatud Maanteeamet
Olemas
Tehniline abi T11 Tallinna ümbersõidu ja T8 Tallinn-Paldiski maantee rekonstrueerimiseks. Keskkonnamõju hindamine rekonstrueerimise eelprojektile "Keila ümbersõit" Transport ja taristu
Harju maakond
04.01.2006 Kohustuslik Lõpetatud Maanteeamet
Olemas
Terase peakraavile Tusti mõisapargi paisjärve ja veskipaisu taastamise vee erikasutusloa taotluse keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Viljandi maakond
03.12.2012 Kohustuslik Lõpetatud Tusti Külaselts
Olemas
Teraviljakaubandus OÜ ja Undverk Põllumajanduslik OÜ Rääbise ja Sireli seafarmide keskkonnamõjude hindamine Põllumajandus ja vesiviljelus
Jõgeva maakond
12.02.2019 Kohustuslik Lõpetatud Teraviljakaubandus OÜ ja Undverk Põllumajanduslik OÜ
Eelmine 1 .. 6 7 8 9 10 11 12 Järgmine lk 10/12-st. Kokku 459 kirjet