Keskkonnamõju hindamiste register (KMH)

Siin on võimalik tutvuda Keskkonnaametis heaks kiidetud või nõuetele vastavaks tunnistatud KMH aruannetega.
Huvipakkuva aruande leiab otsingu abil ja failid on võimalik alla laadida.

Nimetus Tegevusvaldkond Piirkond Algatamise kpv Algatamise põhjus Menetluse seis Arendaja
Olemas
Torma prügila keskkonnakompleksloa taotluse keskkonnamõju hindamine Jäätmekäitlus
Jõgeva maakond
17.10.2008 Kohustuslik Lõpetatud OÜ AMESTOP
Olemas
Torma prügila ladestusalade sulgemise keskkonnamõju hindamine Jäätmekäitlus
Jõgeva maakond
30.07.2013 Kohustuslik Lõpetatud OÜ AMESTOP
Olemas
Triigi Sigala laiendamise keskkonnamõju hindamine Põllumajandus ja vesiviljelus
Harju maakond
25.06.2013 Kohustuslik Lõpetatud Osaühing Valdereks ja OÜ TRIIGI SEAKASVATUS
Olemas
Tugimaantee nr 23 Rakvere-Haljala eelprojekti keskkonnamõju hindamine Transport ja taristu
Lääne-Viru maakond
15.12.2008 Kaalutletud Lõpetatud Maanteameti Ida Teedekeskus
Olemas
Tuurapera turbatootmisala töötamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Põlva maakond
20.04.2018 Kohustuslik Lõpetatud Van der Knaap Eesti OÜ
Olemas
Tääksi II ja Tääksi kruusakarjääride keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Viljandi maakond
30.08.2011 Kaalutletud Lõpetatud Maanteeamet
Olemas
TÜ Mereranna PÜ Tahula suurfarmi laienduse keskkonnamõju hindamine Põllumajandus ja vesiviljelus
Saare maakond
29.06.2009 Kohustuslik Lõpetatud tulundusühistu Mereranna Põllumajandusühistu
Olemas
Uikala prügila I ja III ladestusala sulgemise keskkonnamõju hindamine Jäätmekäitlus
Ida-Viru maakond
29.02.2016 Kohustuslik Lõpetatud AKTSIASELTS UIKALA PRÜGILA
Olemas
Uikala prügila sulgemise keskkonnamõju hindamine Jäätmekäitlus
Ida-Viru maakond
04.10.2022 Kohustuslik Lõpetatud OÜ EKOVIR
Olemas
Ulila III turbatootmisala keskkonnaloa taotluse keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Tartu maakond
26.10.2022 Kohustuslik Pooleli aktsiaselts Tootsi Turvas
Olemas
Ulila II turbatootmisala keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Tartu maakond
03.11.2015 Kohustuslik Lõpetatud aktsiaselts Tootsi Turvas
Olemas
Ulila turbakaevandamisala kuivendusvete ärajuhtimise keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Tartu maakond
19.10.2007 Kohustuslik Lõpetatud AS Tootsi Turvas
Olemas
Umbusi jõe ökoloogilise korrastamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Jõgeva maakond
18.02.2010 Kohustuslik Lõpetatud Põllumajandusameti Jõgeva keskus
Olemas
Uus Kiviõli kaevanduse keskkonnaloa nr L.MK/329491 muutmise taotluse ja Uus Kiviõli II kaevanduse keskkonnaloa nr L.MK/333343 muutmise taotluse keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Ida-Viru maakond
09.04.2021 Kohustuslik Pooleli Osaühing VKG Kaevandused, Enefit Power AS
Olemas
Vabaduse autosilla rajamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Tartu maakond
22.09.2005 Kohustuslik Lõpetatud Tartu Linnavalitsuse LMO
Olemas
Vaivara ohtlike jäätmete käitluskeskuse keskkonnakompleksloa nr L.KKL.IV-29520 muutmise taotluse keskkonnamõju hindamine Jäätmekäitlus
Ida-Viru maakond
30.08.2016 Kohustuslik Lõpetatud aktsiaselts EcoPro
Olemas
Vaivara ohtlike jäätmete käitluskeskuse prügila sulgemise keskkonnamõju hindamine Jäätmekäitlus
Ida-Viru maakond
06.04.2017 Kohustuslik Lõpetatud Keskkonnaagentuur
Olemas
Vaivara raudteejaama laiendamise keskkonnamõju hindamine Transport ja taristu
Ida-Viru maakond
25.06.2014 Kohustuslik Lõpetatud aktsiaselts EESTI RAUDTEE
Olemas
Vaivara tuuleelektrijaama keskkonnamõju hindamine Energeetika ja energiakandjate tootmine
Muud tegevusvaldkonnad ja muud juhud
Ida-Viru maakond
03.06.2012 Kohustuslik Lõpetatud Roheline Elekter AS
Olemas
Valga maakonna veemajandusprojektis 2003/EE16/P/PA/012 töö nr VA9 toodud tegevuste keskkonnamõju hindamine Transport ja taristu
Valga maakond
04.02.2009 Kaalutletud Lõpetatud Tõrva Linnavalitsus
Olemas
Valga prügila sulgemise keskkonnamõju hindamine Jäätmekäitlus
Valga maakond
30.09.2009 Kohustuslik Lõpetatud Valga Linnavalitsus
Olemas
Valjala Söödatehas AS-i Jööri kompleksi sigala rekonstrueerimisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Põllumajandus ja vesiviljelus
Saare maakond
26.01.2009 Kohustuslik Lõpetatud aktsiaselts Valjala Söödatehas
Olemas
Vallema turbatootmisala rajamise ja töötamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Pärnu maakond
10.12.2015 Kohustuslik Lõpetatud Raikküla metsad OÜ
Olemas
Vanasadama uue, E (ida) kruiisikai rajamise keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Harju maakond
25.11.2011 Kohustuslik Lõpetatud aktsiaselts TALLINNA SADAM
Olemas
Vangu III liivakarjääri keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Pärnu maakond
26.08.2020 Kaalutletud Lõpetatud DER Group OÜ
Olemas
Vangu II liivakarjääri keskkonnaloa taotluse keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Pärnu maakond
05.12.2022 Kohustuslik Pooleli Osaühing Eesti Killustik
Olemas
Vao Agro AS Veski veisefarmi keskkonnakompleksloa muutmise taotluse keskkonnamõju hindamine Põllumajandus ja vesiviljelus
Lääne-Viru maakond
03.05.2011 Kohustuslik Lõpetatud Aktsiaselts Vao Agro
Olemas
Varstu alevikus asuvate Varstu järve ja Roobioru lumbi saneerimise projekti keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Võru maakond
25.03.2009 Kohustuslik Lõpetatud Varstu Vallavalitsus
Olemas
Varudi II turbatootmisala kasutuselevõtuga seotud keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Lääne-Viru maakond
07.05.2011 Kohustuslik Lõpetatud Osaühing Rakvere Põllumajandustehnika
Olemas
Varudi turbatootmisala töötamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Lääne-Viru maakond
14.07.2016 Kohustuslik Lõpetatud Osaühing Rakvere Põllumajandustehnika
Olemas
Vasalemma II lubjakivikarjääri keskkonnaloa taotluse keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Harju maakond
25.10.2022 Kohustuslik Pooleli OÜ Est-Paas
Olemas
Vasalemma karjääri keskkonnaloa nr KMIN-032 muutmise taotluse keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Harju maakond
27.06.2022 Kohustuslik Pooleli AS Nordkalk, Nordkalk AS
Olemas
Vee erikasutusloa taotlusega kavandatud tegevuse - Reedu oja Oina paisjärve korrastamise keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Võru maakond
27.09.2011 Kohustuslik Lõpetatud Osaühing Farad Group
Olemas
Victory Real Estate OÜ poolt rajatava naftasaaduste jäätmete käitluskompleksi keskkonnamõju hindamine Keemiatööstus
Ida-Viru maakond
16.06.2010 Kaalutletud Lõpetatud Osaühing Victory Real Estate
Olemas
Viira veski paisu rekonstrueerimise ja kalapääsu rajamise keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Põlva maakond
30.04.2012 Kohustuslik Lõpetatud Rain Tobreluts
Olemas
Viljandi järve supelrandade põhjasetetest puhastamise eelprojektiga kavandatud tegevustega kaasnevate mõjude keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Viljandi maakond
02.04.2012 Kohustuslik Lõpetatud Viljandi Linnavalitsus
Olemas
Viljandi prügila sulgemise keskkonnamõju hindamine Jäätmekäitlus
Viljandi maakond
06.10.2008 Kohustuslik Lõpetatud AS Cleanaway Viljandi
Olemas
Vinni, Vinni II, Vinni III kruusakarjääri mäeeraldiste kasutuselevõtuga seotud keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Lääne-Viru maakond
17.12.2010 Kaalutletud Lõpetatud Riigimetsa Majandamise Keskus, RONK OÜ
Olemas
VKG Energia OÜ Põhja SEJ laiendamisega planeeritava uue katla (keskkonnakompleksloa L.KKL.IV-204118 taotluse) keskkonnamõju hindamine Energeetika ja energiakandjate tootmine
Ida-Viru maakond
24.07.2014 Kohustuslik Lõpetatud Osaühing VKG Energia
Olemas
VKG Energia OÜ Põhja SEJ tuhaladestule rajatava uue ohtlike jäätmete prügila ühendamine riikliku prügilaga ja prügila uue sulgemislahenduse kasutuselevõtu keskkonnamõju hindamine Jäätmekäitlus
Ida-Viru maakond
06.10.2016 Kohustuslik Lõpetatud VKG OIL AS
Eelmine 1 .. 7 8 9 10 11 12 Järgmine lk 11/12-st. Kokku 457 kirjet