Keskkonnamõju hindamiste register (KMH)

Siin on võimalik tutvuda Keskkonnaametis heaks kiidetud või nõuetele vastavaks tunnistatud KMH aruannetega.
Huvipakkuva aruande leiab otsingu abil ja failid on võimalik alla laadida.

Nimetus Tegevusvaldkond Piirkond Algatamise kpv Algatamise põhjus Menetluse seis Arendaja
Olemas
Aaspere Agro OÜ Kõldu veisefarmi rekonstrueerimise ja laienduse keskkonnamõju hindamine Põllumajandus ja vesiviljelus
Lääne-Viru maakond
09.02.2011 Kohustuslik Lõpetatud Osaühing Aaspere Agro
Olemas
Aimlametsa turbatootmisala keskkonnaloa uuendatud taotluse keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Viljandi maakond
15.12.2023 Kohustuslik Algatatud aktsiaselts MIKSKAAR
Olemas
Ainja liivamaardla Ainja II liivakarjääri maavara kaevandamise keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Viljandi maakond
08.07.2015 Kohustuslik Lõpetatud OÜ FORESTONIA
Olemas
Aktsiaselts Evemar Soomäe vabapidamislauda keskkonnamõju hindamine Põllumajandus ja vesiviljelus
Jõgeva maakond
05.02.2013 Kohustuslik Lõpetatud aktsiaselts EVEMAR
Olemas
Alatskivi paisjärve saneerimisprojekti keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Tartu maakond
26.10.2006 Kohustuslik Lõpetatud Alatskivi VV
Olemas
Alesti karjäärijärve läänekalda korrastamise ja järve lääneosa korrastamata ala süvendamise keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Rapla maakond
15.05.2014 Kohustuslik Lõpetatud Mittetulundusühing Speedline Racing
Olemas
"Amme jõe Elistvere ja Kaiavere järvedest läbivoolu korrastamine ning nende veekogude ökoloogilise seisundi parendamine" eelprojektiga kavandatud tegevuste keskkonnamõju hindamine Muud tegevusvaldkonnad ja muud juhud
Jõgeva maakond
Tartu maakond
28.04.2010 Kaalutletud Lõpetatud Eesti Jõgede Taastamise Ühing
Olemas
Anne kanali supelranna laienduse projektiga kavandatava tegevuse keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Tartu maakond
07.04.2005 Kohustuslik Lõpetatud Tartu Linnavalitsus
Olemas
Arbi järve tervendamise projekti keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Tartu maakond
17.07.2007 Kohustuslik Lõpetatud Elva Linnavalitsus
Olemas
Articer OÜ Sindi kalakasvatuse vee erikasutusloa muutmise ja jätkamise keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Pärnu maakond
29.07.2008 Kaalutletud Lõpetatud Articer OÜ
Olemas
Arussaare dolokivikarjääri kasutuselevõtuga seotud keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Viljandi maakond
20.04.2010 Kohustuslik Lõpetatud Metsasaadused OÜ
Olemas
AS Alexela Sillamäe välisõhu saasteloa taotluse keskkonnamõju hindamine Ohtlike ainete käitlus
Ida-Viru maakond
13.07.2009 Kohustuslik Lõpetatud Aktsiaselts Alexela Sillamäe
Olemas
AS Eesti Energia Kaevandused Aidu karjääri vee erikasutusloa, välisõhu saasteloa ja jäätmeloa keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Ida-Viru maakond
17.11.2009 Kohustuslik Lõpetatud Eesti Energia Kaevandused AS
Olemas
AS Eesti Energia Kaevandused Estonia kaevanduse vee erikasutusloa, jäätmeloa ja välisõhu saasteloa taotluste keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Ida-Viru maakond
27.11.2008 Kohustuslik Lõpetatud Eesti Energia Kaevandused AS
Olemas
AS Eesti Energia Kaevandused Narva karjääri välisõhu saasteloa, vee erikasutusloa ja jäätmeloa keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Ida-Viru maakond
28.09.2009 Kohustuslik Lõpetatud Eesti Energia Kaevandused AS
Olemas
AS Eesti Energia Kaevandused Viru kaevanduse vee erikasutusloa, jäätmeloa ja välisõhu saasteloa keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Ida-Viru maakond
16.12.2008 Kohustuslik Lõpetatud Eesti Energia Kaevandused AS
Olemas
AS Ekseko Säkna seafarmi rekonstrueerimise ja tegevuse keskkonnamõju hindamine Põllumajandus ja vesiviljelus
Põlva maakond
22.06.2009 Kohustuslik Lõpetatud Aktsiaselts Ekseko
Olemas
AS Elva E.P.T. turbatootmisala keskkonnaloa KMIN-029 muutmise taotluse keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Tartu maakond
22.04.2024 Kohustuslik Algatatud aktsiaselts Elva E.P.T.
Olemas
AS Enefit Kaevandused Ahtme II kaevanduse kaevandamisloa KMIN119 muutmise ja pikendamise taotluse keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Ida-Viru maakond
28.05.2019 Kohustuslik Lõpetatud Enefit Kaevandused AS
Olemas
AS Enefit Kaevandused Estonia kaevanduse maavara kaevandamisloa KMIN-054 pikendamise taotluse keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Ida-Viru maakond
11.03.2016 Kohustuslik Lõpetatud Enefit Kaevandused AS
Olemas
AS Enefit Kaevandused ja OÜ VKG Kaevandused maavara kaevandamislubade KMIN-053, KMIN-054, KMIN-055, KMIN-066 ja KMIN-119 muutmise ja pikendamise taotluse keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Ida-Viru maakond
12.02.2016 Kohustuslik Lõpetatud Enefit Kaevandused AS, osaühing VKG Kaevandused
Olemas
AS Epler & Lorenz keskkonnakompleksloa taotluse alusel Lõuna-Eesti ohtlike jäätmete kogumine Jäätmekäitlus
Tartu maakond
06.01.2006 Kohustuslik Lõpetatud AS Epler&Lorenz
Olemas
AS Epler & Lorenz Ravila tn 75a põletustehase laiendamise ja põletusvõimsuse suurendamise keskkonnamõju hindamine Jäätmekäitlus
Tartu maakond
28.01.2021 Kohustuslik Lõpetatud aktsiaselts Epler & Lorenz
Olemas
Aseri Sadam OÜ veeloa taotluse keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Lääne-Viru maakond
25.07.2018 Kohustuslik Lõpetatud OÜ Aseri Sadam
Aseri valda Aseriaru külla kavandatava tuulepargi arendamise keskkonnamõju hindamine Energeetika ja energiakandjate tootmine
Lääne-Viru maakond
26.05.2004 Kaalutletud Lõpetatud Osaühing Irbeni
Olemas
AS Esfil Tehno tehnoloogiliste protsesside poolt põhjustatava keskkonnamõju hindamine Jäätmekäitlus
Ida-Viru maakond
30.05.2007 Kohustuslik Lõpetatud Aktsiaselts ESFIL TEHNO
Olemas
AS Estonian Cell keskkonnakompleksloa taotluse keskkonnamõju hindamine Puidu, tselluloosi- ja paberitööstus
Lääne-Viru maakond
28.04.2011 Kohustuslik Lõpetatud Aktsiaselts Estonian Cell
Olemas
AS HKScan Estonia Kiltsi broilerifarmi keskkonnamõjude hindamine Põllumajandus ja vesiviljelus
Lääne-Viru maakond
01.09.2021 Kohustuslik Lõpetatud AS HKScan Estonia
Olemas
AS Pajusi ABF Kalana laudakompleksi keskkonnakompleksloa muutmise taotluse keskkonnamõju hindamine Põllumajandus ja vesiviljelus
Jõgeva maakond
04.11.2013 Kohustuslik Lõpetatud Aktsiaselts Pajusi ABF
Olemas
AS Rey Kumma seafarmi renoveerimise ja tegevuse keskkonnamõju hindamine Põllumajandus ja vesiviljelus
Rapla maakond
10.02.2009 Kaalutletud Lõpetatud Aktsiaselts Rey
Olemas
AS Silmet norm-jäätmete käitlemissüsteemi keskkonnamõju hindamine Jäätmekäitlus
Kiirgus
Ida-Viru maakond
25.04.2003 Kohustuslik Lõpetatud Aktsiaselts SILMET
Olemas
AS Silmet tehnoloogiliste protsesside kompleksse keskkonnamõju ja kasutatava tehnoloogia parima võimaliku tehnika nõuetele vastavuse keskkonnamõju hindamine Jäätmekäitlus
Keemiatööstus
Metallide tootmine ja töötlemine
Ida-Viru maakond
06.11.2006 Kohustuslik Lõpetatud Aktsiaselts SILMET
Olemas
AS Steri kõrgaktiivse kinnise kiirgusallikaga steriliseerimisseadme keskkonnamõju hindamine Muud tegevusvaldkonnad ja muud juhud
Harju maakond
06.04.2006 Kaalutletud Lõpetatud STERI AKTSIASELTS
Olemas
AS Tallegg Kaarma farmi ümberehitamise ja broilerikasvatuse keskkonnamõju hindamine Põllumajandus ja vesiviljelus
Lääne-Viru maakond
30.01.2007 Kohustuslik Lõpetatud Aktsiaselts Tallegg
Olemas
AS Tallegg Pääsusilma sugulinnufarmi rajamise ja tegevuse keskkonnamõju hindamine Põllumajandus ja vesiviljelus
Harju maakond
20.12.2007 Kaalutletud Lõpetatud Aktsiaselts Tallegg
Olemas
AS Tallegg Uudeküla lindlate rekonstrueerimise ja tegevuse keskkonnamõju hindamine Põllumajandus ja vesiviljelus
Lääne-Viru maakond
10.01.2012 Kohustuslik Lõpetatud Aktsiaselts Tallegg
Olemas
AS Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus jäätmete ladestusala sulgemislahenduse muutmise keskkonnamõju hindamine Jäätmekäitlus
Harju maakond
05.06.2012 Kohustuslik Lõpetatud AS TALLINNA JÄÄTMETE TAASKASUTUSKESKUS
Olemas
AS Tallinna Vesi Ülemiste järve alternatiivveehaarde vee erikasutusloa keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Harju maakond
15.03.2017 Kohustuslik Lõpetatud AKTSIASELTS TALLINNA VESI
Olemas
AS Tankchem välisõhu saasteloa taotluse keskkonnamõju hindamine Ohtlike ainete käitlus
Ida-Viru maakond
14.09.2009 Kohustuslik Lõpetatud TankChem Aktsiaselts
Olemas
AS Viru Keemia Grupp kavandatava tsemenditehase keskkonnamõju hindamine Mineraalsete materjalide töötlemine
Ida-Viru maakond
14.08.2007 Kaalutletud Lõpetatud VIRU KEEMIA GRUPP AS
1 2 3 4 5 .. 12 Järgmine lk 1/12-st. Kokku 459 kirjet