Keskkonnamõju hindamiste register (KMH)

Siin on võimalik tutvuda Keskkonnaametis heaks kiidetud või nõuetele vastavaks tunnistatud KMH aruannetega.
Huvipakkuva aruande leiab otsingu abil ja failid on võimalik alla laadida.

Nimetus Tegevusvaldkond Piirkond Algatamise kpv Algatamise põhjus Menetluse seis Arendaja
Olemas
OÜ Hiiu Teed poolt Määvli kruusamaardlas Kapasto IV kruusakarjääris kruusa kaevandamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Hiiu maakond
05.08.2010 Kohustuslik Lõpetatud Osaühing Hiiu Teed
Olemas
OÜ Jägala Energy poolt Harju maakonnas Jõelähtme vallas Jägala-Joa külas asuva Hüdroelektrijaama (HEJ) taaskasutuselevõtu ning Jägala jõe tõkestamiseks, paisutamiseks ja jõevee kõrvalejuhtimiseks vee erikasutusloa taotlemiseks läbiviidava keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Harju maakond
12.12.2005 Kohustuslik Lõpetatud Jägala Energy osaühing
Olemas
OÜ Järva Paas kavandatava Eivere lubjakivikarjääri rajamise ja lubjakivi kaevandamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Järva maakond
02.04.2003 Kohustuslik Lõpetatud Osaühing JÄRVA PAAS
Olemas
OÜ Järve Biopuhastus vee erikasutusloa taotluse keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Ida-Viru maakond
28.06.2017 Kaalutletud Pooleli Osaühing JÄRVE BIOPUHASTUS
Olemas
OÜ Karinu PM Reva suurfarmi rekonstrueerimise ja laiendamise keskkonnamõju hindamine Põllumajandus ja vesiviljelus
Järva maakond
21.04.2015 Kohustuslik Lõpetatud Osaühing Karinu PM
Olemas
OÜ Karinu PM robotlauda rajamise ja lautade rekonstrueerimise keskkonnamõju hindamine Põllumajandus ja vesiviljelus
Järva maakond
21.08.2012 Kohustuslik Lõpetatud Osaühing Karinu PM
Olemas
OÜ Kuivajõe Farmer 1020 pealise vabapidamisega piimakarjafarmi keskkonnamõju hindamine Põllumajandus ja vesiviljelus
Harju maakond
28.01.2008 Kohustuslik Lõpetatud OÜ KUIVAJÕE FARMER
Olemas
OÜ Mangeni PM lüpsilauda kompleksi ja biogaasijaama rajamise keskkonnamõju hindamine Põllumajandus ja vesiviljelus
Viljandi maakond
25.02.2013 Kohustuslik Lõpetatud osaühing Mangeni PM
Olemas
OÜ MERKO KAEVANDUSED Valistre dolokivikarjääri KMH Kaevandamine ja geoloogia
Pärnu maakond
23.03.2023 Kaalutletud Algatatud OÜ MERKO KAEVANDUSED
Olemas
OÜ Nigula Piim Leediküla suurfarmi keskkonnakompleksloa muutmise taotluse ja laiendamise keskkonnamõju hindamine Põllumajandus ja vesiviljelus
Lääne maakond
15.01.2015 Kohustuslik Lõpetatud OÜ Nigula Piim
Olemas
OÜ Pae Farmer Ingliste farmikompleksi keskkonnakompleksloa muutmise taotluse keskkonnamõju hindamine Muud tegevusvaldkonnad ja muud juhud
Rapla maakond
18.03.2015 Kaalutletud Lõpetatud OÜ Pae Farmer
Olemas
OÜ Põlva Peekon Kiltsi emisefarmi ümberehituse ja taaskäivitamise keskkonnamõju hindamine Põllumajandus ja vesiviljelus
Lääne-Viru maakond
09.10.2007 Kohustuslik Lõpetatud osaühing Põlva Peekon
Olemas
OÜ Raikküla Seakasvatus Luuka seafarmi rekonstrueerimise keskkonnamõju hindamine Põllumajandus ja vesiviljelus
Rapla maakond
08.12.2008 Kohustuslik Lõpetatud Osaühing Raikküla Seakasvatus
Olemas
OÜ SavaClean ohtlike jäätmetega saastunud pinnase termilise töötlemise seadme keskkonnamõju hindamine Jäätmekäitlus
Ida-Viru maakond
08.10.2009 Kohustuslik Lõpetatud OÜ SavaClean
Olemas
OÜ Slops tavajäätmeprügila sulgemiskava keskkonnamõju hindamine Jäätmekäitlus
Harju maakond
06.05.2008 Kohustuslik Lõpetatud Osaühing Slops
Olemas
OÜ Trovador Pajusti aleviku laudakompleksi rekonstrueerimise ja laiendamise keskkonnamõju hindamine Põllumajandus ja vesiviljelus
Lääne-Viru maakond
25.09.2013 Kohustuslik Lõpetatud Osaühing Trovador
Olemas
OÜ VKG Kaevandused Oandu kaevanduse kaevandamisloa taotluse keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Ida-Viru maakond
Lääne-Viru maakond
10.07.2018 Kohustuslik Pooleli Osaühing VKG Kaevandused, Enefit Kaevandused AS
Olemas
OÜ Väo Paas"i poolt kavandatava Jägala lubjakivimaardla I ploki ehk Ruu uuringualal leviva ehituslubjakivi kaevandamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Harju maakond
08.11.2004 Kohustuslik Lõpetatud OÜ Väo Paas
Olemas
OÜ Väo Paas taotletaval mäeeraldisel Kareda dolokivimaardlas kavandatava kaevandamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Järva maakond
02.05.2005 Kohustuslik Lõpetatud OÜ Väo Paas
Olemas
Paasi lubjakivikarjääri keskkonnaloa taotluse keskkonnamõju hindamise programm Kaevandamine ja geoloogia
Lääne-Viru maakond
02.03.2021 Kohustuslik Lõpetatud KIVIKANDUR OÜ
Olemas
Paide linna reoveepuhasti rekonstrueerimise keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Järva maakond
23.05.2011 Kaalutletud Lõpetatud Aktsiaselts Paide Vesi
Olemas
Paikuse prügila ladestusala I etapi sulgemise keskkonnamõju hindamine Jäätmekäitlus
Pärnu maakond
28.06.2021 Kohustuslik Lõpetatud Osaühing PAIKRE
Olemas
Paldiski biodiislikütuse tehase keskkonnamõju hindamine Muud tegevusvaldkonnad ja muud juhud
Harju maakond
15.12.2006 Kaalutletud Lõpetatud AS BIODIESEL PALDISKI
Olemas
Paldiski Lõunasadama lainemurdja rajamise keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Harju maakond
06.08.2007 Kohustuslik Lõpetatud aktsiaselts TALLINNA SADAM
Olemas
Paldiski Põhjasadama 0. kai rajamise ja süvendustööde keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Harju maakond
20.03.2012 Kohustuslik Lõpetatud PALDISKI SADAMATE AS
Olemas
Paldiski Põhjasadama kaide rajamise keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Harju maakond
03.11.2016 Kohustuslik Lõpetatud PALDISKI SADAMATE AS
Olemas
Pannjärve liivakarjääris kaevandamise ning Pannjärve ja Pannjärve II liivakarjääride korrastamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Ida-Viru maakond
06.01.2014 Kohustuslik Lõpetatud OÜ SILBET
Olemas
Parika ja Parika II turbatootmisaladel kaevandamise jätkamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Viljandi maakond
09.05.2018 Kohustuslik Lõpetatud aktsiaselts Ramsi Turvas
Olemas
Partsi 2 ja Partsi IV kruusakarjääride ning Partsi 3 karjääri korrastamisprojektiga kaasneva keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Hiiu maakond
15.08.2013 Kohustuslik Lõpetatud Maanteeamet
Olemas
Partsi kruusamaardlasse kavandatava Partsi IV kruusakarjääri rajamise ja töötamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Hiiu maakond
02.09.2010 Kohustuslik Lõpetatud Lääne Regionaalne Maanteeamet
Olemas
Pedeli esimese ja Pedeli teise paisjärve süvendamise keskkonnaloa taotluse keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Valga maakond
20.11.2020 Kohustuslik Lõpetatud Valga Vallavalitsus
Olemas
Peeda jõe tõkestamise ja paisutamise jätkamisega ning veejõu kasutamisega Paju vesiveskis seotud vee erikasutuse keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Tartu maakond
30.03.2007 Kohustuslik Lõpetatud Raul Veskioja
Olemas
Peeri turbamaardla Kalina turbatootmisala taaskasutusse võtmise keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Ida-Viru maakond
10.02.2009 Kaalutletud Lõpetatud aktsiaselts Tootsi Turvas
Olemas
Peningi turbatootmisala kuivendamise ja kuivendusvete ärajuhtimisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Põllumajandus ja vesiviljelus
Harju maakond
07.10.2010 Kohustuslik Lõpetatud aktsiaselts Tootsi Turvas
Olemas
Peri oja paisutatud osa süvendamise keskkonnaloa taotluse keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Põlva maakond
08.03.2021 Kohustuslik Lõpetatud Põlva Vallavalitsus
Olemas
Piibenõmme OÜ Risti-Muru II liivakarjääri keskkonnaloa taotluse keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Lääne maakond
19.03.2024 Kohustuslik Algatatud Piibenõmme OÜ
Olemas
Piibenõmme OÜ Risti-Muru II liivakarjääri keskkonnaloa taotluse keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Lääne maakond
16.08.2023 Kaalutletud Lõpetatud Piibenõmme OÜ
Olemas
Piilasoo turbatootmisala korrastamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Saare maakond
12.05.2015 Kohustuslik Lõpetatud osaühing MV Turvas
Olemas
Pikknurme dolokivimaardlas Pikknurme dolokivikarjääris karbonaatkivimite kaevandamise keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Jõgeva maakond
09.11.2011 Kaalutletud Lõpetatud OÜ KTM VARA
Olemas
Polli jäätmekäitluskeskuse (Karksi vald, Viljandimaa) keskkonnamõju hindamine Jäätmekäitlus
Viljandi maakond
16.02.2009 Kaalutletud Lõpetatud Polli Prügila OÜ
Eelmine 1 .. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Järgmine lk 7/12-st. Kokku 458 kirjet