Siin on võimalik tutvuda Keskkonnaametis heaks kiidetud või nõuetele vastavaks tunnistatud KMH aruannetega.
Huvipakkuva aruande leiab otsingu abil ja failid on võimalik alla laadida.

Ava detailotsing ↓
Sulge detailotsing ↑
Nimetus Tegevusvaldkond Piirkond Algatamise kpv Algatamise põhjus Menetluse seis Arendaja
Aaspere Agro OÜ Kõldu veisefarmi rekonstrueerimise ja laienduse keskkonnamõju hindamine Põllumajandus ja vesiviljelus
Lääne-Viru maakond
09.02.2011 Kohustuslik Pooleli Osaühing Aaspere Agro
Ainja liivamaardla Ainja II liivakarjääri maavara kaevandamise keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Viljandi maakond
08.07.2015 Kohustuslik Lõpetatud OÜ FORESTONIA
Aktsiaselts Evemar Soomäe vabapidamislauda keskkonnamõju hindamine Põllumajandus ja vesiviljelus
Jõgeva maakond
05.02.2013 Kohustuslik Lõpetatud aktsiaselts EVEMAR
Alatskivi paisjärve saneerimisprojekti keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Tartu maakond
26.10.2006 Kohustuslik Lõpetatud Alatskivi VV
Alesti karjäärijärve läänekalda korrastamise ja järve lääneosa korrastamata ala süvendamise keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Rapla maakond
15.05.2014 Kohustuslik Lõpetatud Mittetulundusühing Speedline Racing
"Amme jõe Elistvere ja Kaiavere järvedest läbivoolu korrastamine ning nende veekogude ökoloogilise seisundi parendamine" eelprojektiga kavandatud tegevuste keskkonnamõju hindamine Muud tegevusvaldkonnad ja muud juhud
Jõgeva maakond
Tartu maakond
28.04.2010 Kaalutletud Lõpetatud Eesti Jõgede Taastamise Ühing
Anne kanali supelranna laienduse projektiga kavandatava tegevuse keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Tartu maakond
07.04.2005 Kohustuslik Lõpetatud Tartu Linnavalitsus
Arbi järve tervendamise projekti keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Tartu maakond
17.07.2007 Kohustuslik Lõpetatud Elva Linnavalitsus
Articer OÜ Sindi kalakasvatuse vee erikasutusloa muutmise ja jätkamise keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Pärnu maakond
29.07.2008 Kaalutletud Lõpetatud Articer OÜ
Arussaare dolokivikarjääri kasutuselevõtuga seotud keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Viljandi maakond
20.04.2010 Kohustuslik Lõpetatud Metsasaadused OÜ
AS Alexela Sillamäe välisõhu saasteloa taotluse keskkonnamõju hindamine Ohtlike ainete käitlus
Ida-Viru maakond
13.07.2009 Kohustuslik Lõpetatud Aktsiaselts Alexela Sillamäe
AS Eesti Energia Kaevandused Aidu karjääri vee erikasutusloa, välisõhu saasteloa ja jäätmeloa keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Ida-Viru maakond
17.11.2009 Kohustuslik Lõpetatud Eesti Energia Kaevandused AS
AS Eesti Energia Kaevandused Estonia kaevanduse vee erikasutusloa, jäätmeloa ja välisõhu saasteloa taotluste keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Ida-Viru maakond
27.11.2008 Kohustuslik Lõpetatud Eesti Energia Kaevandused AS
AS Eesti Energia Kaevandused Narva karjääri välisõhu saasteloa, vee erikasutusloa ja jäätmeloa keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Ida-Viru maakond
28.09.2009 Kohustuslik Lõpetatud Eesti Energia Kaevandused AS
AS Eesti Energia Kaevandused Viru kaevanduse vee erikasutusloa, jäätmeloa ja välisõhu saasteloa keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Ida-Viru maakond
16.12.2008 Kohustuslik Lõpetatud Eesti Energia Kaevandused AS
AS Ekseko Säkna seafarmi rekonstrueerimise ja tegevuse keskkonnamõju hindamine Põllumajandus ja vesiviljelus
Põlva maakond
22.06.2009 Kohustuslik Lõpetatud Aktsiaselts Ekseko
AS Enefit Kaevandused Ahtme II kaevanduse kaevandamisloa KMIN119 muutmise ja pikendamise taotluse keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Ida-Viru maakond
28.05.2019 Kohustuslik Lõpetatud Enefit Kaevandused AS
AS Enefit Kaevandused Estonia kaevanduse maavara kaevandamisloa KMIN-054 pikendamise taotluse keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Ida-Viru maakond
11.03.2016 Kohustuslik Lõpetatud Enefit Kaevandused AS
AS Enefit Kaevandused ja OÜ VKG Kaevandused maavara kaevandamislubade KMIN-053, KMIN-054, KMIN-055, KMIN-066 ja KMIN-119 muutmise ja pikendamise taotluse keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Ida-Viru maakond
12.02.2016 Kohustuslik Lõpetatud Enefit Kaevandused AS, osaühing VKG Kaevandused
AS Epler & Lorenz keskkonnakompleksloa taotluse alusel Lõuna-Eesti ohtlike jäätmete kogumine Jäätmekäitlus
Tartu maakond
06.01.2006 Kohustuslik Lõpetatud AS Epler&Lorenz
AS Epler & Lorenz Ravila tn 75a põletustehase laiendamise ja põletusvõimsuse suurendamise keskkonnamõju hindamine Jäätmekäitlus
Tartu maakond
28.01.2021 Kohustuslik Lõpetatud aktsiaselts Epler & Lorenz
Aseri Sadam OÜ veeloa taotluse keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Lääne-Viru maakond
25.07.2018 Kohustuslik Lõpetatud OÜ Aseri Sadam
AS Esfil Tehno tehnoloogiliste protsesside poolt põhjustatava keskkonnamõju hindamine Jäätmekäitlus
Ida-Viru maakond
30.05.2007 Kohustuslik Lõpetatud Aktsiaselts ESFIL TEHNO
AS Estonian Cell keskkonnakompleksloa taotluse keskkonnamõju hindamine Puidu, tselluloosi- ja paberitööstus
Lääne-Viru maakond
28.04.2011 Kohustuslik Lõpetatud Aktsiaselts Estonian Cell
AS HKScan Estonia Kiltsi broilerifarmi keskkonnamõjude hindamine Põllumajandus ja vesiviljelus
Lääne-Viru maakond
01.09.2021 Kohustuslik Lõpetatud AS HKScan Estonia
AS Pajusi ABF Kalana laudakompleksi keskkonnakompleksloa muutmise taotluse keskkonnamõju hindamine Põllumajandus ja vesiviljelus
Jõgeva maakond
04.11.2013 Kohustuslik Lõpetatud Aktsiaselts Pajusi ABF
AS Rey Kumma seafarmi renoveerimise ja tegevuse keskkonnamõju hindamine Põllumajandus ja vesiviljelus
Rapla maakond
10.02.2009 Kaalutletud Lõpetatud Aktsiaselts Rey
AS Silmet norm-jäätmete käitlemissüsteemi keskkonnamõju hindamine Jäätmekäitlus
Kiirgus
Ida-Viru maakond
25.04.2003 Kohustuslik Lõpetatud Aktsiaselts SILMET
AS Silmet tehnoloogiliste protsesside kompleksse keskkonnamõju ja kasutatava tehnoloogia parima võimaliku tehnika nõuetele vastavuse keskkonnamõju hindamine Jäätmekäitlus
Keemiatööstus
Metallide tootmine ja töötlemine
Ida-Viru maakond
06.11.2006 Kohustuslik Lõpetatud Aktsiaselts SILMET
AS Steri kõrgaktiivse kinnise kiirgusallikaga steriliseerimisseadme keskkonnamõju hindamine Muud tegevusvaldkonnad ja muud juhud
Harju maakond
06.04.2006 Kaalutletud Lõpetatud STERI AKTSIASELTS
AS Tallegg Kaarma farmi ümberehitamise ja broilerikasvatuse keskkonnamõju hindamine Põllumajandus ja vesiviljelus
Lääne-Viru maakond
30.01.2007 Kohustuslik Lõpetatud Aktsiaselts Tallegg
AS Tallegg Pääsusilma sugulinnufarmi rajamise ja tegevuse keskkonnamõju hindamine Põllumajandus ja vesiviljelus
Harju maakond
20.12.2007 Kaalutletud Lõpetatud Aktsiaselts Tallegg
AS Tallegg Uudeküla lindlate rekonstrueerimise ja tegevuse keskkonnamõju hindamine Põllumajandus ja vesiviljelus
Lääne-Viru maakond
10.01.2012 Kohustuslik Lõpetatud Aktsiaselts Tallegg
AS Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus jäätmete ladestusala sulgemislahenduse muutmise keskkonnamõju hindamine Jäätmekäitlus
Harju maakond
05.06.2012 Kohustuslik Lõpetatud AS TALLINNA JÄÄTMETE TAASKASUTUSKESKUS
AS Tallinna Vesi Ülemiste järve alternatiivveehaarde vee erikasutusloa keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Harju maakond
15.03.2017 Kohustuslik Lõpetatud AKTSIASELTS TALLINNA VESI
AS Tankchem välisõhu saasteloa taotluse keskkonnamõju hindamine Ohtlike ainete käitlus
Ida-Viru maakond
14.09.2009 Kohustuslik Lõpetatud TankChem Aktsiaselts
AS Viru Keemia Grupp kavandatava tsemenditehase keskkonnamõju hindamine Mineraalsete materjalide töötlemine
Ida-Viru maakond
14.08.2007 Kaalutletud Lõpetatud VIRU KEEMIA GRUPP AS
E263 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee Kose-Võõbu (km 40,0-68,0) ja Võõbu-Mäo (km 68,0-85,0) teelõigu eelprojekti koostamise keskkonnamõju hindamine Transport ja taristu
Harju maakond
Järva maakond
01.10.2007 Kohustuslik Lõpetatud Maanteeamet
Eastman Specialties AS keskkonnakompleksloa muutmise taotluse keskkonnamõju hindamine Keemiatööstus
Ida-Viru maakond
04.01.2012 Kohustuslik Lõpetatud Eastman Specialties AS
Ecocleaner OÜ jäätmeloa taotluse keskkonnamõju hindamine Jäätmekäitlus
Valga maakond
18.02.2008 Kaalutletud Lõpetatud OÜ Ecocleaner
Eesti Energia AS Iru Elektrijaamas jäätmete põletamisel tekkivate tuhkade käitisevälise käitlemise keskkonnamõju hindamine Jäätmekäitlus
Harju maakond
25.04.2011 Kaalutletud Lõpetatud Eesti Energia Aktsiaselts
Eesti Maaülikooli Limnoloogiakeskuse muuli rekonstrueerimise keskkonnamõju hindamine Transport ja taristu
Veekasutus
Tartu maakond
15.06.2022 Kohustuslik Pooleli Eesti Maaülikool
Eesti Metall OÜ ja Eesti Vanapaber OÜ jäätmeloa taotluste ühendatud keskkonnamõju hindamine Jäätmekäitlus
Harju maakond
05.05.2008 Kaalutletud Lõpetatud Eesti Metall OÜ, Eesti Vanapaber OÜ
Eesti Värava ja Praaga kanalite süvendamise keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Tartu maakond
21.01.2006 Kohustuslik Lõpetatud Veeteede Amet
Elbu VII turbatootmisala rajamise ja töötamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Pärnu maakond
15.01.2020 Kohustuslik Algatatud aktsiaselts Tootsi Turvas
Elbu VI turbatootmisala rajamise ja töötamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Pärnu maakond
07.06.2019 Kohustuslik Pooleli AS Jiffy Products Estonia
Elbu V turbatootmisala rajamise ja töötamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Pärnu maakond
17.03.2017 Kohustuslik Lõpetatud OÜ Hiiu Turvas
Elva jõel Tõravere veski vee-erikasutusloa keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Tartu maakond
02.09.2004 Kaalutletud Lõpetatud FIE Kalev Oras
Emajõe-Peipsi veetee sildumisrajatiste keti ettevalmistavad tööd Veekasutus
Tartu maakond
30.05.2006 Kohustuslik Lõpetatud Tartumaa Omavalitsuste Liit
Emajõe-Peipsi veetee sildumisrajatiste keti rajamise projekti ettevalmistavad tööd. Mehikoorma sadama rekonstrueerimise keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Põlva maakond
30.05.2006 Kohustuslik Lõpetatud Tartumaa Omavalitsuste Liit
Emajõe-Peipsi-Velikaja veetee ettevalmistavad tööd keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Tartu maakond
04.05.2007 Kaalutletud Lõpetatud Tartumaa Omavalitsuste Liit
EMG Karjäärid OÜ Valistre II dolokivikarjääri KMH Kaevandamine ja geoloogia
Pärnu maakond
18.04.2023 Kaalutletud Algatatud EMG Karjäärid OÜ
Endisel Raadi lennuväljal Eesti Rahva Muuseumi uue hoone rajamisega seotud kinnistutel kavandatavate tegevuste keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Tartu maakond
11.12.2008 Kohustuslik Lõpetatud Eesti Rahva Muuseumi Ehituse Sihtasutus
Endise Paldiski tuumaobjekti tuumareaktorite pikaajalise ohutu hoiustamise tagamiseks tehtavate tööde keskkonnamõju hindamine Kiirgus
Harju maakond
08.12.2003 Kaalutletud Lõpetatud Aktsiaselts A. L. A. R. A.
Endise Püssi PPK (praeguse AS Repo Vabrikud) prügila sulgemise keskkonnamõju hindamine Jäätmekäitlus
Ida-Viru maakond
17.02.2018 Kohustuslik Lõpetatud Aktsiaselts REPO VABRIKUD
Endise Rakke lubjatehase prügila sulgemiskava keskkonnamõju hindamine Jäätmekäitlus
Lääne-Viru maakond
13.08.2014 Kohustuslik Lõpetatud Nordkalk AS
Enefit280-2 põlevkiviõli tootmisseadme rajamise keskkonnamõju hindamine Energeetika ja energiakandjate tootmine
Ida-Viru maakond
06.04.2022 Kaalutletud Lõpetatud Enefit Power AS
Enefit Power AS Estonia II põlevkivi kaevandamisloa taotluse keskkonnamõjude hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Ida-Viru maakond
17.12.2019 Kohustuslik Pooleli Enefit Power AS
Enefit Power AS Sirgala karjääri maavara kaevandamise loa KMIN-074 muutmisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Ida-Viru maakond
04.12.2019 Kohustuslik Pooleli Enefit Power AS
ERA Turvas OÜ Illaste turbamaardlasse kavandatava turba kaevandamisega Natura 2000 võrgustiku alale (Konuvere loodusala, Illaste raba) kaasneva eeldatava keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Rapla maakond
02.09.2003 Kaalutletud Lõpetatud ERA Turvas Osaühing
ESTLINK II maismaakaabli trassi keskkonnamõju hindamine Energeetika ja energiakandjate tootmine
Ida-Viru maakond
05.06.2008 Kohustuslik Lõpetatud Osaühing Põhivõrk
Estonian Cell AS-i haavapuitmassi tehase veevõtu laiendamise keskkonnamõju hindamine Muud tegevusvaldkonnad ja muud juhud
Lääne-Viru maakond
10.07.2019 Kaalutletud Lõpetatud Aktsiaselts Estonian Cell
Genovique Specialties AS benzoflekside tootmise seadme poolt põhjustatava keskkonnamõju hindamine Keemiatööstus
Ida-Viru maakond
16.09.2008 Kohustuslik Lõpetatud GENOVIQUE SPECIALTIES AS
Hagudi turbatootmisala rajamise ja töötamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Rapla maakond
01.06.2020 Kohustuslik Lõpetatud ERA Valduse Aktsiaselts
Haljala veemajandusprojektiga kavandatud tegevuste keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Lääne-Viru maakond
17.02.2009 Kaalutletud Lõpetatud Haljala Vallavalitsus
Hansa Biodiesel OÜ poolt rajatava vanarehvide pürolüüsi tehase võimaliku keskkonnamõju hindamine Muud tegevusvaldkonnad ja muud juhud
Lääne-Viru maakond
10.10.2008 Kaalutletud Lõpetatud Hansa Biodiesel OÜ
Harjumaa Anija vald Ülejõe küla Kehra prügila kompleksi (tavajäätmete ja tselluloositootmise tööstusjäätmete ladestusala) sulgemisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Jäätmekäitlus
Harju maakond
13.09.2011 Kohustuslik Lõpetatud "HORIZON" TSELLULOOSI JA PABERI AKTSIASELTS
Harjumaa, Kernu vald, Riigi põhimaantee 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla Kernu ümbersõidu km 37-42 eelprojektiga kavandatavate tegevuste keskkonnamõju hindamine Transport ja taristu
Harju maakond
30.07.2013 Kaalutletud Lõpetatud Maanteeamet
Harju maakonna Nissi valla Sooniste ja Sooniste II turbatootmisalade kuivendamise ja kuivendusvete ärajuhtimisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Põllumajandus ja vesiviljelus
Harju maakond
15.09.2011 Kohustuslik Lõpetatud Osaühing KEKKILÄ EESTI
Harju maakonna Rae valla Rae ja Rae 2 turbatootmisalade kuivendamise ja kuivendusvee ärajuhtimisega Rae-Lagedi peakraavi kaasneva keskkonnamõju hindamine Põllumajandus ja vesiviljelus
Harju maakond
28.12.2012 Kohustuslik Lõpetatud Aktsiaselts AHTOL
Harju maakonna Saue valla Ääsmäe turbatootmisala kuivendusvete ärajuhtimisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Põllumajandus ja vesiviljelus
Harju maakond
12.07.2012 Kohustuslik Lõpetatud AS Jiffy Products Estonia
Harjumaal Nissi vallas Ellamaa külas Kalda kruusamaardlas taotletavast mäeeraldisest "Kalda III kruusakarjäär" ja mäeeraldise "Kalda" taotletavast laiendusest kaevandamise keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Harju maakond
12.07.2011 Kohustuslik Lõpetatud aktsiaselts KIIRKANDUR
Harjumaa Tallinna linn Pärnu maantee Nõmme eritasandiliste raudteeülesõidukoha eelprojektiga kavandatavate tegevuste keskkonnamõju hindamine Transport ja taristu
Harju maakond
31.10.2007 Kaalutletud Lõpetatud Tallinna Linnavalitsus
Harjumaa Tallinna linn Pärnu maantee Pääsküla eritasandilise raudteeülesõidukoha eelprojektiga kavandatavate tegevuste keskkonnamõju hindamine Transport ja taristu
Harju maakond
31.10.2007 Kaalutletud Lõpetatud Tallinna Linnavalitsus
Harku IV lubjakivikarjääri keskkonnaloa muutmise taotluse keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Harju maakond
06.07.2022 Kohustuslik Pooleli Aktsiaselts Harku Karjäär
Harku valla Vahi küla Vääna turbamaardla Vääna turbatootmisala mäeeraldise kavandatava laiendamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Põllumajandus ja vesiviljelus
Harju maakond
27.09.2012 Kohustuslik Lõpetatud AS Jiffy Products Estonia
Harku VII lubjakivikarjääri maavara kaevandamise loa taotluse keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Harju maakond
11.05.2022 Kohustuslik Pooleli Aktsiaselts Harku Karjäär
Helmi-Aakre liivamaardla Helmi-Aakre VI kruusakarjääris kaevandamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Põllumajandus ja vesiviljelus
Valga maakond
11.07.2012 Kohustuslik Lõpetatud KIVIKANDUR OÜ
Hulja turbatootmisalal maavara kaevandamisloa taotluse keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Lääne-Viru maakond
19.11.2013 Kohustuslik Lõpetatud aktsiaselts Tootsi Turvas
Huntaugu I ja Huntaugu V liivakarjäärides kavandatava tegevusega kaasneva keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Harju maakond
11.07.2014 Kohustuslik Lõpetatud AS Teede REV-2, Osaühing KIIU SOON
Huntaugu liivakarjääris kavandatava tegevusega kaasneva keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Harju maakond
11.03.2015 Kohustuslik Lõpetatud Aktsiaselts KUMARI
Huntaugu VIII liivakarjääri kaevandamise loa taotluse keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Harju maakond
23.10.2008 Kohustuslik Lõpetatud EMG Karjäärid OÜ
Härgla lubjakivikarjääri rajamise ja töötamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Rapla maakond
11.06.2018 Kaalutletud Pooleli Osaühing Eesti Killustik
Ida-Virumaa Jõhvi vald Jõhvi-Tartu-Valga maanteel asuva Jõhvi liiklussõlme ümberehituse eelprojektiga kavandatavate tegevuste keskkonnamõju hindamine Transport ja taristu
Ida-Viru maakond
18.04.2007 Kaalutletud Lõpetatud Jõhvi Vallavalitsus
Ihaste tee kergliiklustee ehituse keskkonnamõju hindamine Transport ja taristu
Tartu maakond
29.01.2007 Kaalutletud Lõpetatud Tartu Linnavalitsus
Iisaku valla Lipniku küla Lipniku turbatootmisala töötamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Ida-Viru maakond
02.03.2011 Kohustuslik Lõpetatud aktsiaselts Tootsi Turvas
Ilmatsalu jõe ja Haage paisjärve ökoloogilise seisundi parandamiseks kavandatud tegevus Veekasutus
Tartu maakond
15.11.2005 Kohustuslik Lõpetatud Tähtvere Vallavalitsus
Ilmatsalu jõe ja Ropka paisjärve ökoloogilise seisundi parandamine Transport ja taristu
Jäätmekäitlus
Muud tegevusvaldkonnad ja muud juhud
Veekasutus
Tartu maakond
18.03.2010 Kaalutletud Lõpetatud Ülenurme Vallavalitsus
IMG Energy OÜ hüdroelektrijaama (HEJ) vee erikasutusloa taotluse keskkonnamõju hindamine Muud tegevusvaldkonnad ja muud juhud
Lääne-Viru maakond
24.04.2014 Kaalutletud Lõpetatud IMG Energy OÜ
Imsi turbatootmisala mäeeraldise kasutuselevõtuga seotud keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Rapla maakond
22.10.2012 Kaalutletud Lõpetatud AKTSIASELTS TURVAS
Jaakna kruusamaardla Jaakna III kruusakarjääri mäeeraldisel kaevandamisega kaasneva KMH Kaevandamine ja geoloogia
Lääne maakond
15.07.2010 Kohustuslik Lõpetatud SANDPIT OÜ
Jaama oja kalade rändetee parandamise projektiga kavandatud tegevuste vee erikasutuse keskkonnaloa taotluse keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Lääne maakond
19.06.2018 Kohustuslik Lõpetatud Haapsalu Linnavalitsus
Jaani maardlas kavandatavates kruusakarjäärides (Jaani II, Jaani III, Jaanikivi, Palometsa) kaevandamise keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Võru maakond
14.03.2011 Kohustuslik Lõpetatud AS Kagu Teed, METSATERVENDUSE OSAÜHING, Tarmo Kasak
Jõelähtme vallas Loo alevikus Saha tee 25 maaüksusele termotöötlusseadmete rajamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Puidu, tselluloosi- ja paberitööstus
Harju maakond
06.11.2014 Kaalutletud Lõpetatud Osaühing Brenstol
Jõgevamaa Pala vald Pala küla Pala ökopaisjärve vee erikasutusloa taotlusega kavandatud tegevuse keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Jõgeva maakond
Tartu maakond
03.08.2010 Kohustuslik Lõpetatud Pala Vallavalitsus
Jõusa veehoidla (79402:002:0022) keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Tartu maakond
20.03.2007 Kohustuslik Lõpetatud Erakliinik Dentes AS
Järvamaa Türi valla Allikumõisa farmi kompleksloa taotluse keskkonnamõju hindamine Põllumajandus ja vesiviljelus
Järva maakond
14.07.2011 Kohustuslik Lõpetatud AS TAC-Ettevõtted
Jääkreostusobjektide inventariseerimine 2014-2015. Kroodi oja jääkreostuse ohutustamisega kavandatud tegevuste keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Harju maakond
18.11.2014 Kohustuslik Lõpetatud OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskus
Jääkreostusobjektide inventariseerimine 2014-2015. Purtse, Erra ja Kohtla jõgedes jääkreostuse ohutustamise eelprojektiga kavandatud tegevuste keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Ida-Viru maakond
22.12.2014 Kohustuslik Lõpetatud OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskus
Kaarmise järve saneerimise keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Saare maakond
16.04.2007 Kohustuslik Lõpetatud Kaarma Vallavalitsus
1 2 3 4 5 Järgmine lk 1/5-st. Kokku 448 kirjet