Keskkonnamõju hindamiste register (KMH)

Siin on võimalik tutvuda Keskkonnaametis heaks kiidetud või nõuetele vastavaks tunnistatud KMH aruannetega.
Huvipakkuva aruande leiab otsingu abil ja failid on võimalik alla laadida.

Nimetus Tegevusvaldkond Piirkond Algatamise kpv Algatamise põhjus Menetluse seis Arendaja
Olemas
Jõgevamaa Pala vald Pala küla Pala ökopaisjärve vee erikasutusloa taotlusega kavandatud tegevuse keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Jõgeva maakond
Tartu maakond
03.08.2010 Kohustuslik Lõpetatud Pala Vallavalitsus
Olemas
Jõusa veehoidla (79402:002:0022) keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Tartu maakond
20.03.2007 Kohustuslik Lõpetatud Erakliinik Dentes AS
Olemas
Järvamaa Türi valla Allikumõisa farmi kompleksloa taotluse keskkonnamõju hindamine Põllumajandus ja vesiviljelus
Järva maakond
14.07.2011 Kohustuslik Lõpetatud AS TAC-Ettevõtted
Olemas
Jääkreostusobjektide inventariseerimine 2014-2015. Kroodi oja jääkreostuse ohutustamisega kavandatud tegevuste keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Harju maakond
18.11.2014 Kohustuslik Lõpetatud OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskus
Olemas
Jääkreostusobjektide inventariseerimine 2014-2015. Purtse, Erra ja Kohtla jõgedes jääkreostuse ohutustamise eelprojektiga kavandatud tegevuste keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Ida-Viru maakond
22.12.2014 Kohustuslik Lõpetatud OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskus
Olemas
Kaarmise järve saneerimise keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Saare maakond
16.04.2007 Kohustuslik Lõpetatud Kaarma Vallavalitsus
Olemas
Kabala Agro OÜ Kabala suurfarmi keskkonnakompleksloa muutmise taotluse keskkonnamõju hindamine Põllumajandus ja vesiviljelus
Järva maakond
03.09.2012 Kohustuslik Lõpetatud KABALA AGRO OSAÜHING
Olemas
Kagu Mets OÜ puusöe valmistamise seadme rekonstrueerimise keskkonnamõju hindamine Muud tegevusvaldkonnad ja muud juhud
Võru maakond
14.01.2009 Kaalutletud Lõpetatud Kagu Mets OÜ
Olemas
Kahala järve tervendamise insenertehnilise tegevuskava keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Harju maakond
31.12.2014 Kaalutletud Lõpetatud Kuusalu Vallavalitsus
Olemas
Kaitseliidu Jõgeva maleva olemasoleva 200 m täisohualaga lahtise Utsali lasketiiru 300 m täisohualaga lahtiseks lasketiiruks arendamise keskkonnamõju hindamine Ehitussektor
Muud tegevusvaldkonnad ja muud juhud
Jõgeva maakond
22.11.2012 Kohustuslik Lõpetatud Kaitseliit
Olemas
Kaitseliidu Kapasto täisohualaga lasketiiru kavandamise keskkonnamõju hindamine Muud tegevusvaldkonnad ja muud juhud
Hiiu maakond
23.02.2011 Kaalutletud Lõpetatud Kaitseliit
Olemas
Kaiu LT OÜ Karitsa lüpsikarjafarmi laienduse keskkonnamõju hindmaine Põllumajandus ja vesiviljelus
Rapla maakond
28.01.2013 Kohustuslik Lõpetatud Osaühing Kaiu LT
Olemas
Kakumäe jahisadama rekonstrueerimise (ümberehitamise) keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Harju maakond
16.10.2015 Kohustuslik Lõpetatud Haven Kakumäe OÜ
Olemas
Kalkahju dolokivikarjääri kaevandamisloa taotluse keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Piiriülene
Võru maakond
30.08.2013 Kohustuslik Pooleli Aigren Kaevandus OÜ
Olemas
Kamali II ja III karjääri kaeveloa taotluste keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Pärnu maakond
08.06.2015 Kohustuslik Lõpetatud Geoforce OÜ, Osaühing L.U. Konsult, Osaühing Metsagrupp
Olemas
Kambja järve saneerimisprojekti keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Tartu maakond
06.09.2007 Kohustuslik Lõpetatud Kambja Vallavalitsus
Olemas
Kambja vallas Riiviku k Kaasiku mü tiigi rajamise keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Tartu maakond
08.05.2006 Kohustuslik Lõpetatud Rain Lepik
Olemas
Kanepi Põllumajandusliku OÜ Vapa farmi ümberehitamise keskkonnamõju hindamine Põllumajandus ja vesiviljelus
Põlva maakond
10.08.2009 Kohustuslik Lõpetatud EKSO FARM OÜ
Olemas
Kaopalu III kruusakarjääri maavara kaevandamise loa taotluse keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Lääne maakond
05.06.2019 Kohustuslik Lõpetatud aktsiaselts KIIRKANDUR
Olemas
Karinu IV lubjakivikarjääri rajamise ja töötamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Järva maakond
10.09.2021 Kohustuslik Pooleli Nordkalk AS
Olemas
Karude kruusamaardla Karude IV liivakarjääri keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Järva maakond
09.01.2011 Kohustuslik Lõpetatud Nordecon AS
Olemas
Kaska-Luiga talu keskkonnamõju hindamine Põllumajandus ja vesiviljelus
Põlva maakond
11.11.2011 Kohustuslik Lõpetatud KASKA-LUIGA TALU
Olemas
Kauoja liivakarjääri kaevandamise loa taotluse keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Pärnu maakond
12.12.2018 Kohustuslik Lõpetatud aktsiaselts KIIRKANDUR
Olemas
Kavandatava Kavasoo turbatootmisala rajamise ja töötamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Pärnu maakond
25.05.2011 Kohustuslik Lõpetatud AS Jiffy Products Estonia
Olemas
Kavandatava Kodasoo turbatootmisala rajamise ja töötamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Põllumajandus ja vesiviljelus
Harju maakond
14.07.2011 Kohustuslik Lõpetatud aktsiaselts Tootsi Turvas
Olemas
Kavandatava Niibi II turbatootmisala rajamise ja töötamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Lääne maakond
06.04.2011 Kohustuslik Lõpetatud aktsiaselts Tootsi Turvas
Olemas
Kavandatava Partsi VI kruusakarjääri rajamise ja töötamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Hiiu maakond
05.05.2011 Kohustuslik Lõpetatud Osaühing Hiiu Teed
Olemas
Keava turbatootmisala kuivendamise ning kuivendusvee suublasse juhtimise keskkonnamõju hindamine Põllumajandus ja vesiviljelus
Rapla maakond
12.03.2015 Kohustuslik Lõpetatud AKTSIASELTS TURVAS
Olemas
Kehra suletud tööstusjäätmete prügila peale uue tööstusjäätmete prügila ja puidujäätmete ning reoveesette kompostimisala rajamise ja käitamise keskkonnamõju hindamine Jäätmekäitlus
Harju maakond
23.01.2013 Kohustuslik Lõpetatud "HORIZON" TSELLULOOSI JA PABERI AKTSIASELTS
Olemas
KEHTNA MÕISA osaühingu Ülejõe farmi ja noorkarja farmikompleksi laiendamise keskkonnamõju hindamine Põllumajandus ja vesiviljelus
Rapla maakond
12.05.2014 Kohustuslik Lõpetatud KEHTNA MÕISA osaühing
Olemas
Keila-Joa reoveepuhasti rekonstrueerimise keskkonnamõju hindamine Keemiatööstus
Harju maakond
06.07.2012 Kaalutletud Lõpetatud Aktsiaselts Lahevesi
Olemas
Keila valla Ohtu turbatootmisala kuivendamise ja kuivendusvete suublasse ärajuhtimisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Põllumajandus ja vesiviljelus
Harju maakond
26.07.2012 Kohustuslik Lõpetatud AS Jiffy Products Estonia
Olemas
Kelnase sadama veeloa keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Harju maakond
29.08.2017 Kohustuslik Lõpetatud Viimsi Vallavalitsus
Olemas
Kentsi paisjärve saneerimise eelprojektiga kavandatud tegevuste keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Tartu maakond
01.08.2006 Kohustuslik Lõpetatud Konguta Vallavalitsus
Olemas
Keressaare turbamaardla põhjaosa turbatootmisala kasutuselevõtuga kaasneva tegevuse keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Tartu maakond
05.07.2006 Kohustuslik Lõpetatud AS Tartu Jõujaam
Olemas
Kernu järve korrastamise projekti keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Harju maakond
12.04.2021 Enne loa taotluse esitamist Lõpetatud Saue Vallavalitsus
Olemas
Keskkonnaloa nr HARM-100 (Soodla II liivakarjäär) muutmise taotluse keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Harju maakond
06.07.2022 Kohustuslik Lõpetatud OÜ MERKO KAEVANDUSED
Olemas
Kihnu sadama rekonstrueerimise vee erikasutusloa taotluse keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Pärnu maakond
11.01.2017 Kohustuslik Lõpetatud aktsiaselts Saarte Liinid
Olemas
Kiisa-Jüri (62904:001:0831) katastriüksusel (Viljandimaa, Viljandi vald, Pinska küla) asuva veehoidla rekonstrueerimise keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Viljandi maakond
23.09.2013 Kohustuslik Lõpetatud Priit Tammeorg
Olemas
Kiusumetsa liivakarjääri keskkonnaloa taotluse keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Pärnu maakond
20.04.2021 Kaalutletud Pooleli KMG Inseneriehituse AS
Eelmine 1 2 3 4 5 6 7 .. 12 Järgmine lk 3/12-st. Kokku 458 kirjet