Keskkonnamõju hindamiste register (KMH)

Siin on võimalik tutvuda Keskkonnaametis heaks kiidetud või nõuetele vastavaks tunnistatud KMH aruannetega.
Huvipakkuva aruande leiab otsingu abil ja failid on võimalik alla laadida.

Nimetus Tegevusvaldkond Piirkond Algatamise kpv Algatamise põhjus Menetluse seis Arendaja
Olemas
Rakvere linnas F.R. Kreutzwaldi tänava ja T-5 Pärnu Rakvere Sõmeru maantee ristmiku ja viadukti ning seda ümbritseva ala detailplaneeringu keskkonnamõju hindamine Transport ja taristu
Lääne-Viru maakond
09.02.2009 Kaalutletud Lõpetatud Rakvere Linnavalitsus
Olemas
Rakvere reoveekogumisala veemajandusprojektiga kavandatud tegevuste keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Lääne-Viru maakond
25.05.2009 Kaalutletud Lõpetatud Aktsiaselts Rakvere Vesi
Olemas
Rakvere Ussimäe prügila sulgemise keskkonnamõju hindamine Jäätmekäitlus
Lääne-Viru maakond
09.10.2008 Kohustuslik Lõpetatud RAGN-SELLS AS
Olemas
Rannapungerja jõesuudme süvendamise ja muuli rajamise keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Ida-Viru maakond
30.10.2015 Kohustuslik Pooleli Tudulinna Vallavalitsus, Alutaguse Vallavalitsus
Olemas
Rapla maakonna Märjamaa valla Kuislemma turbatootmisala kuivendusvete ärajuhtimisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Põllumajandus ja vesiviljelus
Rapla maakond
22.03.2007 Kohustuslik Lõpetatud Osaühing KEKKILÄ EESTI
Olemas
Rapla maakonna Vigala valla Tõnumaa turbatootmisala maavara kaevandamise loa taotlemise ning kaevandamise lõpetamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Rapla maakond
03.10.2013 Kohustuslik Lõpetatud ERA Valduse Aktsiaselts
Olemas
Raplamaal Käru ja Kehtna vallas Toosikannu puhkekeskuse maadele piirdeaia rajamise (loomapargi loomise) keskkonnamõju hindamine Ehitussektor
Muud tegevusvaldkonnad ja muud juhud
Järva maakond
Rapla maakond
16.12.2008 Kaalutletud Lõpetatud TOOSIKANNU OÜ
Olemas
Raudsepa vesiveski vee erikasutuse jätkamise keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Võru maakond
01.06.2006 Kohustuslik Lõpetatud Kaugu veski OÜ
Olemas
Rautina oja süvendamise ja kaldajoone muutmise keskkonnaloa taotluse keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Valga maakond
03.06.2021 Kohustuslik Lõpetatud MÕÕNIKSO TALU
Olemas
Reinu III lubjakivikarjääri rajamise ja töötamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Rapla maakond
07.02.2014 Kohustuslik Lõpetatud Vahi OÜ
Olemas
Reinu lubjakivimaardla lubjakivikarjääri laiendamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Rapla maakond
05.12.2007 Kaalutletud Lõpetatud Osaühing RAPLA TEED
Olemas
Restu vesiveski keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Valga maakond
30.09.2010 Kohustuslik Lõpetatud Restu Ökoküla
Olemas
Riigihanke 009084 "Pääsküla prügila sulgemisprojekti ekspertiis ja keskkonnamõju hindamine" Jäätmekäitlus
Harju maakond
25.02.2003 Kohustuslik Lõpetatud Tallinna Kommunaalamet
Olemas
Riisipere, Riisipere III ja Riisipere IV turbatootmisalade kuivendamise ja kuivendusvete ärajuhtimisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Põllumajandus ja vesiviljelus
Harju maakond
20.10.2010 Kohustuslik Lõpetatud aktsiaselts Tootsi Turvas
Olemas
Ruhnu saare Ringsu sadama rekonstrueerimise keskkonnamõju hindamine Transport ja taristu
Veekasutus
Meri
Saare maakond
28.10.2005 Kohustuslik Lõpetatud aktsiaselts Saarte Liinid
Olemas
Rummu lubajakivimaardla Rummu III mäeeraldisel kaevandamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Harju maakond
03.01.2012 Kaalutletud Lõpetatud OÜ ERKSAAR
Olemas
Ruusa puhkeala, Võhandu jõe endise harujõe settest puhastamine Veekasutus
Põlva maakond
22.09.2021 Kohustuslik Pooleli Räpina Vallavalitsus
Olemas
Rõngu jõele endise Lõve veski paisjärve rekonstrueerimise keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Tartu maakond
15.02.2022 Kohustuslik Lõpetatud Lõve Mill OÜ
Olemas
Rõngu vallas Lossimäe külas Rõngu jõele ujumiskoha rajamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Muud tegevusvaldkonnad ja muud juhud
Tartu maakond
17.07.2007 Kaalutletud Lõpetatud Võrtsjärve SA
Olemas
Rõngu vallas Rannaküla külas Võrtsjärve rannal asuvale Nooni ninale linnuvaatlustorni ehitamise keskkonnamõju hindamine Ehitussektor
Tartu maakond
17.07.2007 Kaalutletud Lõpetatud Võrtsjärve SA
Olemas
Rõstla dolokivimaardlasse kavandatava Rõstla III dolokivikarjääri rajamise ja töötamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Jõgeva maakond
14.09.2011 Kohustuslik Lõpetatud Osaühing Põltsamaa Graniit
Olemas
Räpina paisjärve korrastamise ja paisu rekonstrueerimise KMH Veekasutus
Põlva maakond
16.12.2008 Kohustuslik Lõpetatud Räpina vallavalitsus
Olemas
Räpin poldrile rajatava märgala eelprojekti keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Põlva maakond
01.02.2005 Kaalutletud Lõpetatud -
Olemas
Rääma prügila sulgemise keskkonnamõju hindamine Jäätmekäitlus
Pärnu maakond
17.12.2007 Kohustuslik Lõpetatud Osaühing PAIKRE
Olemas
Röa sigala rekonstrueerimise ja laiendamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Põllumajandus ja vesiviljelus
Järva maakond
29.01.2015 Kohustuslik Lõpetatud aktsiaselts Väätsa Agro
Olemas
Saesaare paisu likvideerimise teatise keskkonnamõju hindamine Muud tegevusvaldkonnad ja muud juhud
Põlva maakond
16.02.2015 Kaalutletud Lõpetatud Riigimetsa Majandamise Keskus
Olemas
Saikla turbatootmisala korrastamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Saare maakond
13.05.2015 Kohustuslik Lõpetatud osaühing MV Turvas
Olemas
Saku mõisapargi tiigi paisule kalapääsu rajamise eelprojekti keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Harju maakond
30.11.2010 Kohustuslik Lõpetatud Saku Vallavalitsus
Olemas
Salla turbatootmisala töötamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Lääne-Viru maakond
12.03.2019 Kohustuslik Lõpetatud Osaühing Vestur
Olemas
Sangla III turbatootmisala kasutuselevõtuga ja Sangla kütteturba tootmisalal kaevandamismahtude vähendamisega seotud keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Tartu maakond
28.04.2011 Kohustuslik Lõpetatud AS Sangla Turvas
Olemas
Sangla II turbatootmisala kasutuselevõtuga seotud keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Tartu maakond
18.04.2012 Kohustuslik Lõpetatud AS Sangla Turvas
Olemas
Sangla kütteturba tootmisala mäeeraldisel kavandatava tegevuse keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Tartu maakond
18.04.2012 Kohustuslik Lõpetatud AS Sangla Turvas
Olemas
Sarmeks Grupp OÜ Voore seafarmi keskkonnamõju hindamine Põllumajandus ja vesiviljelus
Jõgeva maakond
21.03.2019 Kohustuslik Lõpetatud Sarmeks Grupp OÜ
Olemas
Selli II kruusakarjääri ja Suuresöödi 2 kruusakarjääri kavandatava tegevusega kaasneva keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Harju maakond
18.05.2011 Kohustuslik Lõpetatud Lemminkäinen Eesti AS
Olemas
Sibila kruusakarjääri, Mõisametsa liivakarjääri, Mõisametsa II liivakarjääri mäeeraldiste kasutuselevõtuga seotud keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Harju maakond
Järva maakond
26.04.2011 Kaalutletud Lõpetatud RONK OÜ, Tallinna Teede Aktsiaselts
Olemas
Sihtasutus Pärnu Haigla jäätmepõletusseadme rajamise keskkonnamõju hindamine Jäätmekäitlus
Pärnu maakond
21.06.2021 Kohustuslik Lõpetatud Sihtasutus Pärnu Haigla
Olemas
Siili tn äärse paadisilla rajamise projekti keskkonnamõju hindamine Veekasutus
Tartu maakond
08.02.2008 Kohustuslik Lõpetatud AS Fret Kinnisvara
Olemas
Siimusti liivamaardla Siimusti III liivakarjääri mäeeraldisel kaevandamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine Kaevandamine ja geoloogia
Jõgeva maakond
24.09.2010 Kohustuslik Lõpetatud SANDPIT OÜ
Olemas
Sillamäe klinkri terminali ja -veski ehituse ja tegevuse keskkonnamõju hindamine Mineraalsete materjalide töötlemine
Ida-Viru maakond
29.06.2009 Kaalutletud Lõpetatud Essentium Cement Eesti OÜ
Olemas
Sillamäele Kesk tn 2d kavandatava naftatöötlemistehase keskkonnamõju hindamine Energeetika ja energiakandjate tootmine
Ohtlike ainete käitlus
Ida-Viru maakond
05.07.2013 Kohustuslik Lõpetatud STK Group OÜ
Eelmine 1 .. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Järgmine lk 8/12-st. Kokku 453 kirjet