Keskkonnamõjude hindamine nr KMH00107

Paldiski Lõunasadama lainemurdja rajamise keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Veekasutus
KMH objektiks on lainemurdja rajamine Paldiski Lõunasadamasse. Hindamise aluseks on lainemurdja rajamise, lainemurdja taha uute kaide rajamist võimaldava sadamaala täitmise ja eelnimetatud tegevuste tulemusena moodustuva sadamabasseini süvendamise eskiisprojekt. Projekti eesmärgiks on Paldiski Lõunasadama laiendamine ja võimaluste loomine uute terminalide rajamiseks ja nende teenindamiseks vajaliku sadama infrastruktuuri ehitamine.
Harju maakond
0431 - Lääne-Harju vald, Harju maakond
Määratud, puudutatud 15 katastriüksust.

Seotud keskkonnaloa menetlus

Seotud keskkonnaloa menetlus puudub
06.08.2007
Kohustuslik
1.16 - sadama või maismaaga ühendatud kai püstitamine, kui see teenindab 1350 tonni ületava veeväljasurvega aluseid
aktsiaselts TALLINNA SADAM
Keskkonnaministeeirum
OÜ E-Konsult
(osales programmi ja aruande koostamisel)
Keskkonnaministeerium
Paldiski laht. Paldiski lõunasadama akvatoorium

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Lembit Linnupõld KMH juhtekspert
Jah Jah Jah
Kaarin Juhat KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Eike Riis KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Ei Jah Jah
Laur Linnupõld KMH juhtekspert
Ei Jah Jah
Aide Kaar KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
paldiski algatamine 47 KB Algatamise otsus 06.08.2007 16.08.2022
Paldiski lainemurdja KMH programm 666 KB Programm 16.08.2022
paldisi lainemurdja programmi heakskiit 227 KB Programmi otsus 16.11.2007 16.08.2022
Paldiski lainemurdja KMH aruanne 1.4 MB Aruanne 16.08.2022
Paldiski laienmurdja aruande heakskiit 204 KB Aruande otsus 30.04.2008 16.08.2022