Keskkonnamõjude hindamine nr KMH00206

Alatskivi paisjärve saneerimisprojekti keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Veekasutus
Kavandatava tegevuse eesmärgiks on Alatskivi paisjärve renoveerimine: järve puhastamine, veetaseme regulaatori rekonstrueerimine ning kõnnitee, parkla ja veevõtukoha rajamine
Tartu maakond
0586 - Peipsiääre vald, Tartu maakond
Määratud, puudutatud 7 katastriüksust.

Seotud keskkonnakaitseloa menetlused

Seotud menetlused puuduvad
26.10.2006
Kohustuslik
1.17 - mere ning Peipsi järve, Lämmijärve ja Pihkva järve süvendamine alates pinnase mahust 10 000 kuupmeetrit või muu veekogu süvendamine alates pinnase mahust 500 kuupmeetrit
Alatskivi VV
Alatskivi VV
Arvo Järvet
Keskkonnaameti Jõgeva-Tartu regioon
Alatskivi

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Arvo Järvet KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Nikolai Laanetu KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
doc01247820180927144136 366 KB Algatamise otsus 26.10.2006 16.08.2022
Alatskivi programm 87 KB Programm 16.08.2022
Alatskivi programmi heakskiit 195 KB Programmi otsus 19.01.2007 16.08.2022
Alatskivi KMH aruanne 5.7 MB Aruanne 16.08.2022
alatskivi aruande heakskiit 217 KB Aruande otsus 11.06.2007 16.08.2022