Keskkonnamõjude hindamine nr KMH00217

Kihnu sadama rekonstrueerimise vee erikasutusloa taotluse keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Veekasutus
Vastavalt vee erikasutusloa taotlusele on arendajal kavas kai nr 1 pikendamine ca 20 meetri võrra, kai ette uue metallsulundseina rajamine, akvatooriumi kaitseks kaitsemuuli rajamine ja akvatooriumi süvendamine.
Saare maakond
0303 - Kihnu vald, Pärnu maakond
Määratud, puudutatud 11 katastriüksust.

Seotud keskkonnakaitseloa menetlused

Seotud menetlused puuduvad
11.01.2017
Kohustuslik
1.17 - mere ning Peipsi järve, Lämmijärve ja Pihkva järve süvendamine alates pinnase mahust 10 000 kuupmeetrit või muu veekogu süvendamine alates pinnase mahust 500 kuupmeetrit
1.17.1 - merepõhja ning Peipsi järve, Lämmijärve ja Pihkva järve tahkete ainete uputamine alates ainete mahust 10 000 kuupmeetrit, vooluveekogusse tahkete ainete uputamine alates ainete mahust 2000 kuupmeetrit või muusse veekogusse tahkete ainete uputamine alates ainete mahust 500 kuupmeetrit
aktsiaselts Saarte Liinid
Keskkonnaamet
Osaühing EstKONSULT
Keskkonnaameti Lääne regioon
Lemsi küla

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Aide Kaar KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Roland Kraavi KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Rain Männikus KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Mati Kose KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
AS Saarte Liinid keskkonnamoju hindamise algatamine 290 KB Algatamise otsus 11.01.2017 16.08.2022
E1382 KMH programm 748 KB Programm 16.08.2022
Lisa 1 1.2 MB Programm 16.08.2022
Lisa 2 338 KB Programm 16.08.2022
Lisa 3 1.5 MB Programm 16.08.2022
Lisa 4 426 KB Programm 16.08.2022
Kihnu sadama rekonstrueerimise vee erikasutusloa taotluse keskkonna 453 KB Programmi otsus 13.10.2017 16.08.2022
Kihnu sadama rek KMH aruanne 3.0 MB Aruanne 16.08.2022
Kihnu sadama KMH aruande otsus 401 KB Aruande otsus 11.09.2018 16.08.2022