Keskkonnamõjude hindamine nr KMH00317

Elbu V turbatootmisala rajamise ja töötamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Kaevandamine ja geoloogia
Kavandatav tegevus on Elbu V turbatootmisala toomiseks ettevalmistamine ja seejärel vähe- ja hästilagunenud turba kaevandamine pinnaviisiliselt freesmeetodil ja piiratud maa-alal mehhaniseeritult plokkturba tootmise tehnoloogiat kasutades.
Pärnu maakond
0624 - Pärnu linn, Pärnu maakond
Määratud, puudutatud 5 katastriüksust.

Seotud keskkonnaloa menetlus nr M-109085

Keskkonnakaitseloa esmataotlus
Lõpetatud
Agnes Putnik
17.03.2017
Kohustuslik
1.28 - pealmaakaevandamine suuremal kui 25 hektari suurusel alal või turba kaevandamine suuremal kui 150 hektari suurusel alal või allmaakaevandamine
OÜ Hiiu Turvas
Keskkonnaamet
OÜ Inseneribüroo STEIGER
Keskkonnaameti Lääne regioon
Lavassaare

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Aadu Niidas KMH juhtekspert
Jah Jah Jah
Raili Kukk KMH juhtekspert
KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Marge Uppin KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Üllar Rammul KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
Keskkonnamoju hindamise algatamine AS Hiiu Turvas Elbu V turbatootm 361 KB Algatamise otsus 17.03.2017 16.08.2022
Elbu V turbatootmisala rajamise ja tootamisega kaasneva KMH programm 05 12 17 1.1 MB Programm 16.08.2022
Lisa 1 941 KB Programm 16.08.2022
Lisa 2 287 KB Programm 16.08.2022
Lisa 3 111 KB Programm 16.08.2022
Lisa 4 87 KB Programm 16.08.2022
Lisa 5 288 KB Programm 16.08.2022
Lisa 6 272 KB Programm 16.08.2022
Lisa 7 24 KB Programm 16.08.2022
Lisa 8 1.0 MB Programm 16.08.2022
Lisa 9 208 KB Programm 16.08.2022
Lisa 13 1005 KB Programm 16.08.2022
Lisa 14 243 KB Programm 16.08.2022
Lisa 16 354 KB Programm 16.08.2022
Lisa 12 988 KB Programm 16.08.2022
Elbu V turbatootmisala rajamise ja tootamisega kaasneva keskkonnamo 525 KB Programmi otsus 26.01.2018 16.08.2022
Elbu V KMH aruanne lisadeta 26.8 MB Aruanne 16.08.2022
Elbu V KMHA otsus 318 KB Aruande otsus 22.10.2019 16.08.2022