Keskkonnamõjude hindamine nr KMH00417

Lahepera järve ökoloogilise seisundi parandamise insenertehnilise kava keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Veekasutus
Kavandatava tegevuse "Lahepera järve ökoloogilise seisundi parandamise insener-tehnilise kava" eesmärk on Lahepera järve tervendamine, mis tagaks tulevikus järve hea ökoloogilise seisundi.
Tartu maakond
0586 - Peipsiääre vald, Tartu maakond
Määratud, puudutatud 37 katastriüksust.

Seotud keskkonnakaitseloa menetlused

Seotud menetlused puuduvad
21.03.2017
Kaalutletud
Mittetulundusühing Lahepera Järv
Keskkonnaamet
aktsiaselts MAVES
Keskkonnaameti Lõuna regioon
Savimetsa küla

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Madis Metsur KMH juhtekspert
Jah Jah Jah
Ingmar Ott KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Artto Pello KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Ivar Ojaste KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Kalev Raadla KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
Vee erikasutusloa taotluse menetlusse votmine keskkonnamoju hindam 299 KB Algatamise otsus 21.03.2017 16.08.2022
PDF Lahepera KMH programm 15072017 1.8 MB Programm 28.10.2022
Lahepera 397 KB Programmi otsus 31.07.2017 16.08.2022
Lahepera KMH aruanne tekst 14 06 2018 3.4 MB Aruanne 16.08.2022
Lahepera jarve insenertehniline tegevuskava 07052018 4.0 MB Täiendavad materjalid 16.08.2022
Lahepera jarve okoloogilise seisundi parandamise insenertehnilise kava 350 KB Aruande otsus 17.07.2018 16.08.2022