Keskkonnamõjude hindamine nr KMH00814

Põltsamaa linnas Silla tn 1a hüdroenergia tootmise alustamise keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Veekasutus
Kavas on võtta kasutusele Põltsamaa paisul asuv Põltsamaa hüdroelektrijaam.
Jõgeva maakond
0618 - Põltsamaa vald, Jõgeva maakond
Määratud, puudutatud 15 katastriüksust.

Seotud keskkonnakaitseloa menetlused

Menetlus nr M-115836

Keskkonnakaitseloa ülevaatus või muutmine loa andja algatusel
Lõpetatud
01.09.2014
Kohustuslik
1.21 - tundlikule suublale hüdroelektrijaama, tammi, paisu või veehoidla püstitamine või selle rekonstrueerimine
osaühing RÄPINA VESIVESKI
Põltsamaa Linnavalitsus
aktsiaselts MAVES
Keskkonnaameti Lõuna regioon
Põltsamaa linn

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Madis Metsur KMH juhtekspert
Jah Jah Jah
Rein Järvekülg KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Rein Kitsing KMH juhtekspert
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
240 201409021026 288 KB Algatamise otsus 01.09.2014 16.08.2022
Poltsamaa HEJ kaivitamise KMH programmi dokumendid KAtil heakskiitmiseks 0 1.6 MB Programm 16.08.2022
Poltsamaa linnas Silla tn 1a hudroenergia tootmise alustamise keskk 291 KB Programmi otsus 07.09.2017 16.08.2022
6 22018739 1 18 04 2018 Valjaminev kiri 3.6 MB Aruanne 16.08.2022
Poltsamaa linnas Silla tn 1a hudroenergia tootmise alustamise keskkonnamoju hindamise aruande heakskiitmine 355 KB Aruande otsus 04.05.2018 16.08.2022