Keskkonnamõjude hindamine nr KMH00815

Saikla turbatootmisala korrastamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Kaevandamine ja geoloogia
OÜ MV Turvas kaevandab Saikla turbatootmisalal maavara kaevandamise loa nr SAAM-019 alusel, mis kehtib 28.12.2019. aastani. Maavara kaevandamise loa põhjal on kaevandamisega rikutud korrastava maa kasutamise otstarve märgala. Korrastamise objektiks on maavara kaevandamisega rikutud Saikla turbatootmisala tervikuna, mille mäeeraldise pindala on 130,91 ha ja koos teenindusmaaga 171,48 ha.
Saare maakond
0714 - Saaremaa vald, Saare maakond
Määratud, puudutatud 1 katastriüksust.

Seotud keskkonnaloa menetlus nr M-109218

Keskkonnakaitseloa muutmine taotleja algatusel
Lõpetatud
Merike Rosin
13.05.2015
Kohustuslik
1.29 - pealmaakaevandamisega rikutud maa korrastamine suuremal kui 25 hektari suurusel alal, allmaakaevandamisega või turba mehhaniseeritud kaevandamisega rikutud maa korrastamine
osaühing MV Turvas
Keskkonnaamet
OÜ Inseneribüroo STEIGER
Keskkonnaameti Lääne regioon
Koigi küla

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Aadu Niidas KMH juhtekspert
Jah Jah Jah
Raili Kukk KMH juhtekspert
KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Marge Uppin KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Üllar Rammul KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Ole Sein KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
HLS 10 1 11815 1 13052015 1495713 254 KB Algatamise otsus 13.05.2015 16.08.2022
Saikla turbatootmisala korrastamisega kaasneva KMH programm 21 07 2016 795 KB Programm 16.08.2022
Lisa 1 Keskkonnaameti 15 04 2015 a kiri Saikla turbatootmisala korrastamistingimuse 115 KB Programm 16.08.2022
Lisa 2 Keskkonnaameti 13 05 2015 a kiri Saikla turbatootmisala korrastamisprojekti 107 KB Programm 16.08.2022
Lisa 3 Keskkonnaameti 09 06 2016 a ettepanekute kiri Saikla Piilasoo ja Kuumi KMH 868 KB Programm 16.08.2022
Lisa 4 Saikla Piilasoo ja Kuumi turbatootmisalade KMH programmide avaliku arutelu 442 KB Programm 16.08.2022
Saikla turbatootmisala korrastamisega kaasneva keskkonnamoju hindam 288 KB Programmi otsus 17.08.2016 16.08.2022
Saikla turbatootmisala KMH aruanne 2.6 MB Aruanne 16.08.2022
Lisa 1 338 KB Aruanne 16.08.2022
Saikla turbatootmisala korrastamisega kaasneva KMH programm 795 KB Aruanne 16.08.2022
Lisa 1 korrastamistingimused 107 KB Aruanne 16.08.2022
Lisa 2 102 KB Aruanne 16.08.2022
Lisa 3 853 KB Aruanne 16.08.2022
Lisa 4 430 KB Aruanne 16.08.2022
Lisa 5 523 KB Aruanne 16.08.2022
Bioloogiline korrastmine ja korrastatud ala plaan graafiline lisa 6 1005 KB Aruanne 16.08.2022
Tehnoloogiline plaan graafiline lisa 3 466 KB Aruanne 16.08.2022
Saikla turbatootmisala KMH algatamise teade Ametlikes Teadeannetes 30 KB Aruanne 16.08.2022
Saikla turbatootmisala KMH aruande avalikustamise teade Ametlikes Teadeannetes 32 KB Aruanne 16.08.2022
Saikla turbatootmisala KMH programmi avalikustamise teade Ametlikes Teadeannetes 32 KB Aruanne 16.08.2022
Saikla turbatootmisala KMH programmi heakskiitmise teade Ametlikes Teadeannetes 32 KB Aruanne 16.08.2022
Saikla turbatootmisala k 299 KB Aruande otsus 07.05.2018 16.08.2022