Keskkonnamõjude hindamine nr KMH00915

Kuumi turbatootmisala korrastamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Kaevandamine ja geoloogia
OÜ MV Turvas kaevandab Kuumi turbatootmisalal maavara kaevandamise loa nr SAAM-023 alusel, mis kehtib 28.12.2019. aastani. Maavara kaevandamise loa põhjal on kaevandamisega rikutud korrastava maa kasutamise otstarve märgala. Korrastamise objektiks on maavara kaevandamisega rikutud Kuumi turbatootmisala tervikuna, mille mäeeraldise pindala on 112,6 ha ja koos teenindusmaaga 159,92 ha.
Saare maakond
0714 - Saaremaa vald, Saare maakond
Määratud, puudutatud 5 katastriüksust.

Seotud keskkonnakaitseloa menetlused

Seotud menetlused puuduvad
13.05.2015
Kohustuslik
1.29 - pealmaakaevandamisega rikutud maa korrastamine suuremal kui 25 hektari suurusel alal, allmaakaevandamisega või turba mehhaniseeritud kaevandamisega rikutud maa korrastamine
osaühing MV Turvas
Keskkonnaamet
OÜ Inseneribüroo STEIGER
Keskkonnaameti Lääne regioon
Ohtja küla

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Aadu Niidas KMH juhtekspert
Jah Jah Jah
Raili Kukk KMH juhtekspert
KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Marge Uppin KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Üllar Rammul KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Ole Sein KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
HJR 10 1 11816 1 13052015 1495714 254 KB Algatamise otsus 13.05.2015 16.08.2022
Kuumi turbatootmisala korrastamisega kaasneva KMH programm 21 07 2016 902 KB Programm 16.08.2022
Lisa1 Keskkonnaameti 15 04 2015 a kiri Kuumi turbatootmisala korrastamistingimused 260 KB Programm 16.08.2022
Lisa2 Keskkonnaameti 13 05 2015 a kiri Kuumi turbatootmisala korrastamisprojekti ko 250 KB Programm 16.08.2022
Lisa 3 Keskkonnaameti 09 06 2016 a ettepanekute kiri Saikla Piilasoo ja Kuumi KMH 868 KB Programm 16.08.2022
Lisa 4 Saikla Piilasoo ja Kuumi turbatootmisalade KMH programmide avaliku arutelu 442 KB Programm 16.08.2022
Kuumi turbatootmisala korrastamisega kaasneva keskkonnamoju hindami 293 KB Programmi otsus 17.08.2016 16.08.2022
Kuumi turbatootmisala KMH aruanne 2.5 MB Aruanne 16.08.2022
Lisa 1 354 KB Aruanne 16.08.2022
Lisa 5 523 KB Aruanne 16.08.2022
Kuumi turbatootmisala korrastamisega kaasneva KMH programm 898 KB Aruanne 16.08.2022
Lisa 3 853 KB Aruanne 16.08.2022
Lisa 4 430 KB Aruanne 16.08.2022
Lisa1 korrastamistingimused 176 KB Aruanne 16.08.2022
Lisa2 176 KB Aruanne 16.08.2022
Bioloogiline korrastmine ja korrastatud ala plaan graafiline lisa 6 1.5 MB Aruanne 16.08.2022
Tehnoloogiline plaan graafiline lisa 3 2.0 MB Aruanne 16.08.2022
Kuumi turbatootmisala KMH algatamise teade Ametlikes Teadeannetes 30 KB Aruanne 16.08.2022
Kuumi turbatootmisala KMH aruande avalikustamise teade Ametlikes Teadeannetes 32 KB Aruanne 16.08.2022
Kuumi turbatootmisala KMH programmi avalikustamise teade Ametlikes Teadeannetes 32 KB Aruanne 16.08.2022
Kuumi turbatootmisala KMH programmi heakskiitmise teade Ametlikes Teadeannetes 32 KB Aruanne 16.08.2022
Kuumi KMH heakskiitmine 299 KB Aruande otsus 07.05.2018 16.08.2022