Keskkonnamõjude hindamine nr KMH01015

Piilasoo turbatootmisala korrastamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Kaevandamine ja geoloogia
OÜ MV Turvas kaevandab Piilasoo turbatootmisalal maavara kaevandamise loa nr SAAM-018 alusel, mis kehtib 28.12.2019. aastani. Maavara kaevandamise loa põhjal on kaevandamisega rikutud korrastava maa kasutamise otstarve märgala. Korrastamise objektiks on maavara kaevandamisega rikutud Piilasoo turbatootmisala tervikuna, mille mäeeraldise pindala on 307,67 ha ja koos teenindusmaaga 408,69 ha.
Saare maakond
0714 - Saaremaa vald, Saare maakond
Määratud, puudutatud 8 katastriüksust.

Seotud keskkonnakaitseloa menetlused

Seotud menetlused puuduvad
12.05.2015
Kohustuslik
1.29 - pealmaakaevandamisega rikutud maa korrastamine suuremal kui 25 hektari suurusel alal, allmaakaevandamisega või turba mehhaniseeritud kaevandamisega rikutud maa korrastamine
osaühing MV Turvas
Keskkonnaamet
OÜ Inseneribüroo STEIGER
Keskkonnaameti Lääne regioon
Haeska küla

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Aadu Niidas KMH juhtekspert
Jah Jah Jah
Raili Kukk KMH juhtekspert
KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Marge Uppin KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Üllar Rammul KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Ole Sein KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
HLS 10 1 11763 1 12052015 1495312 263 KB Algatamise otsus 12.05.2015 16.08.2022
Piilasoo turbatootmisala korrastamisega kaasneva KMH programm 21 07 2016 885 KB Programm 21.07.2016 16.08.2022
Lisa 1 Keskkonnaameti 15 04 2015 a kiri Piilasoo turbatootmisala korrastamistingimu 112 KB Programm 16.08.2022
Lisa 2 Keskkonnaameti 12 05 2015 a kiri Piilasoo turbatootmisala korrastamisprojekt 124 KB Programm 16.08.2022
Lisa 3 Keskkonnaameti 09 06 2016 a ettepanekute kiri Saikla Piilasoo ja Kuumi KMH 868 KB Programm 16.08.2022
Lisa 4 Saikla Piilasoo ja Kuumi turbatootmisalade KMH programmide avaliku arutelu 442 KB Programm 16.08.2022
Piilasoo turbatootmisala korrastamisega kaasneva keskkonnamoju hind 292 KB Programmi otsus 17.08.2016 16.08.2022
Piilasoo turbatootmisala KMH aruanne 2.4 MB Aruanne 16.08.2022
Lisa 1 349 KB Aruanne 16.08.2022
Lisa 5 523 KB Aruanne 16.08.2022
Lisa 1 korrastamistingimused 103 KB Aruanne 16.08.2022
Lisa 2 104 KB Aruanne 16.08.2022
Lisa 3 853 KB Aruanne 16.08.2022
Lisa 4 430 KB Aruanne 16.08.2022
Piilasoo turbatootmisala korrastamisega kaasneva KMH programm 882 KB Aruanne 16.08.2022
Bioloogiline korrastmine ja korrastatud ala plaan graafiline lisa 6 3.1 MB Aruanne 16.08.2022
Tehnoloogiline plaan graafiline lisa 3 4.1 MB Aruanne 16.08.2022
Piilasoo turbatootmisala KMH algatamise teade Ametlikes Teadeannetes 30 KB Aruanne 16.08.2022
Piilasoo turbatootmisala KMH aruande avalikustamise teade Ametlikes Teadeannetes 32 KB Aruanne 16.08.2022
Piilasoo turbatootmisala KMH programmi avalikustamise teade Ametlikes Teadeannetes 32 KB Aruanne 16.08.2022
Piilasoo turbatootmisala KMH programmi heakskiitmise teade Ametlikes Teadeannetes 32 KB Aruanne 16.08.2022
Piilasoo KMH aruande heakskiitmine 299 KB Aruande otsus 12.04.2018 16.08.2022