Keskkonnamõjude hindamine nr KMH01115

Nasva liivakarjääri mere süvendamise vee erikasutusloa taotluse keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Veekasutus
Kavandatava tegevuse sisuks on merelise täiteliiva ja ehitusliiva kaevandamine ehk vee erikasutusloa taotluse kohaselt süvendamine Nasva liivakarjääris. Nasva liivakarjäär jamäeeraldise teenindusmaa asub osaliselt Eesti sisemeres ja osaliselt Saare maakonnas, Lääne-Saare vallas, Nasva alevikus (katastritunnus 34804:001:0092 ja kinnistu nimi Sadama tee 22).
Saare maakond
0714 - Saaremaa vald, Saare maakond
Määratud, puudutatud 1 katastriüksust.

Seotud keskkonnakaitseloa menetlused

Seotud menetlused puuduvad
15.05.2015
Kohustuslik
1.17 - mere ning Peipsi järve, Lämmijärve ja Pihkva järve süvendamine alates pinnase mahust 10 000 kuupmeetrit või muu veekogu süvendamine alates pinnase mahust 500 kuupmeetrit
osaühing MOREEN
Keskkonnaamet
Osaühing EstKONSULT
Keskkonnaameti Lääne regioon
Nasva alevik

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Aide Kaar KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Roland Kraavi KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Rain Männikus KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
HLS 7 6 10343 2 15052015 1497826 265 KB Algatamise otsus 15.05.2015 16.08.2022
E1367 KMHP 1.4 MB Programm 16.08.2022
Lisa 1 192 KB Programm 16.08.2022
Lisa 2 1.1 MB Programm 16.08.2022
Lisa 3 364 KB Programm 16.08.2022
Lisa 5 411 KB Programm 16.08.2022
Lisa 6 498 KB Programm 16.08.2022
Nasva liivakarjaari mere suvendamise vee erikasutusloa taotluse kes 297 KB Programmi otsus 01.12.2016 16.08.2022
E1367 KMH aruanne 3.6 MB Aruanne 16.08.2022
Lisa 1 1.4 MB Aruanne 16.08.2022
Lisa 2 701 KB Aruanne 16.08.2022
Lisa 3 374 KB Aruanne 16.08.2022
Lisa 4 138 KB Aruanne 16.08.2022
Nasva liivakarjaari vee erikasutusloa taotluse keskkonnamoju hindam 352 KB Aruande otsus 08.05.2017 16.08.2022