Keskkonnamõjude hindamine nr KMH00816

Lääne-Nigula valla Turvalepa küla Turvalepa turbatootmisala maavara kaevandamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine
Menetlus pooleli
Kaevandamine ja geoloogia
Arendaja taotleb maavara kaevandamise luba Lääne-Nigula vallas kohaliku tähtsusega Turvalepa turbamaardlas (maardla registrikaardi number 0103) Turvalepa turbatootmisalal vähe- ja hästilagunenud turba kaevandamiseks. Turvalepa turbamaardla turvas on kasutatav põllumajanduses ning energeetikas. Maavara kaevandamise aastaseks maksimummääraks taotletakse 10 tuh t aastas ning kaevandamise luba taotletakse 18 aastaks. Keskkonnamõju hindamise eesmärk on hinnata Turvalepa turbatootmisala töötamisega kaasnevat võimalikku keskkonnamõju ja selle olulisust.
Lääne maakond
0441 - Lääne-Nigula vald, Lääne maakond
Määratud, puudutatud 12 katastriüksust.

Seotud keskkonnakaitseloa menetlused

Seotud menetlused puuduvad
11.02.2016
Kohustuslik
1.28 - pealmaakaevandamine suuremal kui 25 hektari suurusel alal või turba kaevandamine suuremal kui 150 hektari suurusel alal või allmaakaevandamine
Peatec OÜ
Keskkonnaamet
Mõju OÜ
Keskkonnaameti Lääne regioon
Turvalepa küla

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Aadu Niidas KMH juhtekspert
Jah Jah Jah
Anna-Helena Purre KMH juhtekspert
KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Ei
Kadi Padur KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Ei
Ole Sein KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Ei
Kalev Raadla KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Ei

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
KMH algatamine 353 KB Algatamise otsus 11.02.2016 16.08.2022
Turvalepa 20 11 2017 2.2 MB Programm 20.11.2017 16.08.2022
KMH prog otsus 377 KB Programmi otsus 12.12.2017 16.08.2022