Keskkonnamõjude hindamine nr KMH01215

Kakumäe jahisadama rekonstrueerimise (ümberehitamise) keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Veekasutus
Haven Kakumäe OÜ esitas 25.09.2015 Keskkonnaametile vee erikasutusloa taotluse Kakumäe jahisadama (asukoht: Lesta tn 16/18, Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond) rekonstrueerimiseks. Keskkonnaamet algatas 16.10.2015 kirjaga nr 7-6/15/21758-4 vee erikasutusloa taotlusele KMH, mille eesmärgiks on hinnata jahisadama rekonstrueerimisel süvendatud pinnase kaadamisega (maht kuni 71 000 m3) ning tahkete ainete uputamisega (kaide, rannakindlustuse ja juurdepääsutee ehitamine, maht kuni 70 000 m3) kaasnevaid keskkonnamõjusid.
Harju maakond
0784 - Tallinn, Harju maakond
Määratud, puudutatud 4 katastriüksust.

Seotud keskkonnakaitseloa menetlused

Seotud menetlused puuduvad
16.10.2015
Kohustuslik
1.17 - mere ning Peipsi järve, Lämmijärve ja Pihkva järve süvendamine alates pinnase mahust 10 000 kuupmeetrit või muu veekogu süvendamine alates pinnase mahust 500 kuupmeetrit
Haven Kakumäe OÜ
Keskkonnaamet
Osaühing Corson
Keskkonnaameti Põhja regioon
Haabersti linnaosa

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Toomas Liiv KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Nelly Oldekop KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Kerli Liiv KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Kristin Liiv KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Peeter Vissak KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Mihkel Parksepp KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Kalev-August Parksepp KMH juhtekspert
KMH eksperdirühma liige
KSH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Peeter Ude KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Tiit Leinsalu KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Tarmo Sulger KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Andrei Popkov KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Elmo Jahhu KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Andres Kask KMH juhtekspert
Ei Ei Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
7 6 15 21758 4 16102015 1596119 43 KB Algatamise otsus 16.10.2015 16.08.2022
Kakumae jahisadama rekonstrueerimise KMH programm 192 KB Programm 16.08.2022
Lisa 1 Keskkonnaameti 16 10 2015 KMH algatamine 259 KB Programm 16.08.2022
Lisa 2 KMH algatamise teade 19 10 2015 24 KB Programm 16.08.2022
Lisa 4 Jahisadama alternatiivi 1 pohijoonis 3.8 MB Programm 16.08.2022
Lisa 5 Asjaomaste asutuste seisukohad ja nendega arvestamine 1.1 MB Programm 16.08.2022
Lisa 6 Asjaomaste asutuste seisukohad ja nendega arvestamine 23 KB Programm 16.08.2022
Lisa 7 Jahisadama alternatiiv 2 pohijoonis 3.8 MB Programm 16.08.2022
Lisa 8 Programmi teated 212 KB Programm 16.08.2022
Lisa 9 Keskkonnaameti 21 01 2016 KMH programmi avalikustamise teade menetluses osalejatele 364 KB Programm 16.08.2022
Lisa 10 Kakumae Seltsi 08 02 2016 e posti kiri Keskkonnaametile KMH programmi kohta 19 KB Programm 16.08.2022
Lisa 11 Terviseamet Pohja talituse 11 02 2016 e posti kiri Keskkonnaametile KMH programmi kohta 294 KB Programm 16.08.2022
Lisa 12 KMH programmi 11 02 2016 avaliku arutelu protokoll ja osalenute nimekiri 3.0 MB Programm 16.08.2022
Lisa 13 Arendaja vastuskiri 16 02 2016 Kakumae Seltsi 08 02 2016 21 KB Programm 16.08.2022
Kakumae jahisadama rekonstrueerimise umberehitamise keskkonnamoju 380 KB Programmi otsus 15.03.2016 16.08.2022
Kakumae jahisadama KMH aruanne 06 09 2016 1.2 MB Aruanne 16.08.2022
Lisa 2 Keskkonnaameti 15 03 2016 KMH programmi nouetele vastavaks tunnistamine 483 KB Aruanne 16.08.2022
Lisa 3 Keskkonnaameti teade AT 13 04 2016 KMH programmi nouetele vastavaks tunnistam 13 KB Aruanne 16.08.2022
Lisa 4 Keskkonnaameti 13 04 2016 KMH programmi nouetele vastavusest teatamine menetl 287 KB Aruanne 16.08.2022
Lisa 5 BMGS kiri proovide skeem ja too nr 3714 15 1.3 MB Aruanne 16.08.2022
Lisa 6 Laevaliiklusmura Akukon too nr 7433 1 137 KB Aruanne 16.08.2022
lisa 7 Muratasemed Lesta 16 18 Finestum 2016 940 KB Aruanne 16.08.2022
Lisa 8 Hudrotehnilise modelleerimise joonised 3.7 MB Aruanne 16.08.2022
Lisa 9 Paljassaare lahe ja poolsaare linnuliikid ning nende kaitsestaatus 49 KB Aruanne 16.08.2022
Lisa 10 Corson OU too nr 0609 lisast 2 asjakohased valjavotted 50 KB Aruanne 16.08.2022
Lisa 11 Asjaomaste asutuste seisukohad KMH aruande kohta 754 KB Aruanne 16.08.2022
Lisa 12 KA kiri 06 07 2016 jahisadama kohta 400 KB Aruanne 16.08.2022
Lisa 13 Asjaomaste asutuste seisukohtadega arvestamine KMH aruandes 39 KB Aruanne 16.08.2022
Lisa 14 Eesti pinnaveekogumite seisundi 2014 hinnangu lisast 1 valjavote 71 KB Aruanne 16.08.2022
Lisa 15 Aternatiiv 1 joonis 3.8 MB Aruanne 16.08.2022
Lisa 16 Alternatiiv 2 joonis 3.8 MB Aruanne 16.08.2022
Lisa 17 Alternatiiv 3 joonis 1.8 MB Aruanne 16.08.2022
Lisa 18 Avalikustamise teated 760 KB Aruanne 16.08.2022
Lisa 20 OU Cautor 24 08 2016 vastuvaited KMH aruande kohta ja 29 08 08 2016 vastuskiri vastuvaidetele 41 KB Aruanne 16.08.2022
Lisa 21 Asutuste ettepanekud aruandele 549 KB Aruanne 16.08.2022
Lisa 22 Kakumae Seltsi 22 08 2016 kiri KMH aruande kohta ja vastuskiri 29 08 2016 174 KB Aruanne 16.08.2022
Lisa 23 KMH aruande 24 08 2016 avaliku arutelu protokoll ja osalenute nimekiri 273 KB Aruanne 16.08.2022
Lisa 24 Asutuste ettepanekutega arvestamine 15 KB Aruanne 16.08.2022
Lisa 25 A Kase ekspertarvamus Kakumae sadama rajatiste mojust sellest loodesse jaavale rannale 300 KB Aruanne 16.08.2022
Kakumae jahisadama rekonstrueerimise umberehitamise keskkonnamoju 411 KB Aruande otsus 19.10.2016 16.08.2022