Keskkonnamõjude hindamine nr KMH00517

AS Tallinna Vesi Ülemiste järve alternatiivveehaarde vee erikasutusloa keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Veekasutus
Planeeritud tegevuse eesmärgiks on Ülemiste järve alternatiivveehaarde rajamine.
Harju maakond
0784 - Tallinn, Harju maakond
Määratud, puudutatud 5 katastriüksust.

Seotud keskkonnaloa menetlus

Seotud keskkonnaloa menetlus puudub
15.03.2017
Kohustuslik
1.17.1 - merepõhja ning Peipsi järve, Lämmijärve ja Pihkva järve tahkete ainete uputamine alates ainete mahust 10 000 kuupmeetrit, vooluveekogusse tahkete ainete uputamine alates ainete mahust 2000 kuupmeetrit või muusse veekogusse tahkete ainete uputamine alates ainete mahust 500 kuupmeetrit
AKTSIASELTS TALLINNA VESI
Keskkonnaamet
Estonian, Latvian & Lithuanian Environment OÜ
Keskkonnalahendused OÜ
Keskkonnaameti Põhja regioon
Kesklinna linnaosa, Ülemiste järv

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Toomas Pallo KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Silver Lind KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Pille Antons KMH eksperdirühma liige
KSH juhtekspert
Ei Jah Jah
Indrek Tamberg KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Katrin Väljataga KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Anne Aan KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Janek Reinik KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
Vee erikasutusloa taotluse menetlusse votmine ning keskkonnamoju hi 433 KB Algatamise otsus 15.03.2017 16.08.2022
ASTV Ylemiste KMH programm ELLE 180717 2.8 MB Programm 16.08.2022
Lisa 1 Harju MV 96 KB Programm 16.08.2022
Lisa 1 KKA 479 KB Programm 16.08.2022
Lisa 1 KKI 137 KB Programm 16.08.2022
Lisa 1 MKA 342 KB Programm 16.08.2022
Lisa 1 RMK 143 KB Programm 16.08.2022
Lisa 1 TA 146 KB Programm 16.08.2022
Lisa 1 TLN KKA 118 KB Programm 16.08.2022
Lisa 1 Vastuskiri ELLE 090617 272 KB Programm 16.08.2022
Lisa 2 Teated 1.1 MB Programm 16.08.2022
Lisa 2 Ulemiste KMH prog avaliku arutelu protokoll 06072017 141 KB Programm 16.08.2022
Lisa 2 Ulemiste KMH prog avalikustamisel osalejad 06072017 596 KB Programm 16.08.2022
Lisa 2 Ylemiste programmi avalik arutelu ELLE taiendAA 13072017 1.2 MB Programm 16.08.2022
Lisa 4 ASTV vee erikasutusloa taotlus 2 357 KB Programm 16.08.2022
Programmi otsus 261 KB Programmi otsus 11.08.2017 16.08.2022
Ulemiste KMH aruanne 8.0 MB Aruanne 16.08.2022
AS Tallinna Vesi Ulemis 348 KB Aruande otsus 09.07.2018 16.08.2022