Keskkonnamõjude hindamine nr KMH01315

OÜ Pae Farmer Ingliste farmikompleksi keskkonnakompleksloa muutmise taotluse keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Muud tegevusvaldkonnad ja muud juhud
Keskkonnamõju hindamise (KMH) objektiks on Raplamaal Kehtna vallas Ingliste külas Pae talu (29201:003:0144) katastril asuva suurenenud tootmisvõimsusega veisefarmi ümber ehitamine, laiendamine ja tegevus. Kavandatava tegevuse eesmärgiks on tootmismahu suurendamine võrreldes olemasoleva kompleksloaga ja loomakasvatuse efektiivistamine. Ettevõte soovib laiendada olemasolevat Ingliste veisefarmikompleksi. KMH programmi koostamise ajal peetakse käitises keskkonnakompleksloa alusel kokku kuni 1060 veist.
Rapla maakond
0293 - Kehtna vald, Rapla maakond
Määratud, puudutatud 10 katastriüksust.

Seotud keskkonnakaitseloa menetlused

Menetlus nr M-119159

Keskkonnakaitseloa ülevaatus või muutmine loa andja algatusel
Lõpetatud
18.03.2015
Kaalutletud
2.22 - muu tegevus, mis võib kaasa tuua olulise keskkonnamõju
OÜ Pae Farmer
Keskkonnaamet
Estonian, Latvian & Lithuanian Environment OÜ
Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioon
Ingliste küla

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Toomas Pallo KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Marit Abiline KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Pille Antons KMH eksperdirühma liige
KSH juhtekspert
Ei Jah Jah
Silver Lind KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Kaido Soosaar KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
HJR 6 7 4282 2 18032015 1452118 428 KB Algatamise otsus 18.03.2015 16.08.2022
OU Pae Farmer KMH programm ELLE 540 KB Programm 15.12.2022
Prog otsus 299 KB Programmi otsus 11.03.2016 16.08.2022
KMH aruanne lisadeta 3.7 MB Aruanne 16.08.2022
OU Pae Farmer Ingliste farmikompleksi keskkonnakompleksl 373 KB Aruande otsus 16.09.2016 16.08.2022