Keskkonnamõjude hindamine nr KMH01415

Eesti Energia AS vee erikasutusloa taotluse Jägala jõe paisutamiseks Linnamäe paisul ja hüdroenergia kasutamiseks elektrienergia tootmiseks keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Muud tegevusvaldkonnad ja muud juhud
Harju maakond
0245 - Jõelähtme vald, Harju maakond
Määratud, puudutatud 8 katastriüksust.

Seotud keskkonnaloa menetlus

Seotud keskkonnaloa menetlus puudub
19.03.2015
Kaalutletud
2.22 - muu tegevus, mis võib kaasa tuua olulise keskkonnamõju
Eesti Energia Aktsiaselts
Wooluvabrik OÜ (14345725)
Keskkonnaamet
aktsiaselts MAVES
Keskkonnaameti Põhja regioon
Jõesuu küla

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Karl Kupits KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
HJR 7 6 24462 38 19032015 1453667 603 KB Algatamise otsus 19.03.2015 16.08.2022
Linnamae HEJ KMH programm ptk 1 8 1.6 MB Programm 16.08.2022
Linnamae HEJ KMH programm uuendatud ptk 1 8 1.1 MB Programm 16.08.2022
Lisa 3 Ajakava nr 2 95 KB Programm 16.08.2022
Eesti Energia AS vee erikasutusloa taotluse Jagala joe p 417 KB Programmi otsus 05.05.2017 16.08.2022
Programmi muutmisega noustumine 419 KB Programmi otsus 05.05.2017 16.08.2022
Linnamae HEJ KMH aruanne 2021.04.22 3.5 MB Aruanne 21.04.2021 27.10.2022
LISA 1 Linnamae HEJ KMH programm 1.9 MB Aruanne 27.10.2022
LISA 2 kultuurivaartuste ekspertarvamus 579 KB Aruanne 27.10.2022
LISA 3 murauuring 4.0 MB Aruanne 27.10.2022
LISA 4a Nahkhiirte uuring 13.7 MB Aruanne 27.10.2022
Lisa 4b taiendavad selgitused nahkhiirte uuringu juurde 125 KB Aruanne 27.10.2022
LISA 4c Masing 2020 02 05 Vastus Eurobats i e kirjale 149 KB Aruanne 27.10.2022
LISA 5a oigushinnang 1.7 MB Aruanne 27.10.2022
Lisa 5b oiguslik ja sisuline hinnang 458 KB Aruanne 27.10.2022
LISA 5c 2019 12 20 Oiguslik analuus.Wooluvabrik.2019 12 20.Sorainen 258 KB Aruanne 27.10.2022
LISA 5d oigushinnang 542 KB Aruanne 27.10.2022
Lisa 6 Annuk KMH 26 KB Aruanne 27.10.2022
Lisa 7a Linnamae KMH avalikustamine protokoll 4.4 MB Aruanne 27.10.2022
LISA 8 Hinnang Udriku ojale Tauno Jurgenstein 2.3 MB Aruanne 27.10.2022
LISA 9 ulevaade Soome lahenemisest rannikujogedele seoses vee elustiku kaitsega 488 KB Aruanne 27.10.2022
KMH aruande otsus 328 KB Aruande otsus 03.05.2019 16.08.2022