Keskkonnamõjude hindamine nr KMH01016

Väo lubjakivimaardla Väo lubjakivikarjääride korrastamise projekti keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Kaevandamine ja geoloogia
Kavandatava tegevuse eesmärgiks on lubjakivikarjääri maa edasise kasutusotstarbe muutmine ettevõtlus – ja tootmisalaks. Korrastatava maa kasutamise sihtotstarbe määramisel lähtutakse maavara kaevandamise loas märgitust. Sealjuures tuleb säilitada Väo rohekoridor ja luua selle ühendus olemasoleva Tooma järve rohealaga lõuna suunal ning Tooma järvest Mustakivi teeni edela suunal. Maakasutuses tuleb arvestada ka perspektiivse Mustakivi tee pikenduse jaoks teekoridori reserveerimisega. Väo lubjakivikarjääri korrastatava ala üldpindala on 171,19 ha. Mäeeraldised külgnevad üksteisega, mistõttu oli eesmärk käsitleda kõiki mäeeraldisi ühtse alana ning koostada ühine korrastamise projekt kõigile neljale mäeeraldisele.
Harju maakond
0784 - Tallinn, Harju maakond
Määratud, puudutatud 22 katastriüksust.

Seotud keskkonnakaitseloa menetlused

Seotud menetlused puuduvad
27.01.2016
Kohustuslik
1.29 - pealmaakaevandamisega rikutud maa korrastamine suuremal kui 25 hektari suurusel alal, allmaakaevandamisega või turba mehhaniseeritud kaevandamisega rikutud maa korrastamine
Paekivitoodete tehase osaühing
Keskkonnaamet
Adepte Ekspert OÜ
Keskkonnaameti Põhja regioon
Lasnamäe linnaosa

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Rein Ratas KMH juhtekspert
KMH eksperdirühma liige
KSH juhtekspert
KSH eksperdirühma liige
Jah Jah Jah
Piret Toonpere KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Ei Jah Jah
Mihkel Vaarik KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Ei Jah Jah
Andrus Veskioja KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Milena Tae KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Janek Kivi KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
Vao lubjakivimaardla Vao karjaari Vao II karjaari Vao 349 KB Algatamise otsus 27.01.2016 16.08.2022
Vao lubjakivimaardla Vao lubjakivikarjaaride korrastamis 292 KB Programmi otsus 15.08.2016 16.08.2022
Vao KMH aruanne lisadeta 10.9 MB Aruanne 16.08.2022
Vao lubjakivimaardla Vao lubjakivikarjaaride korrastamis 353 KB Aruande otsus 04.07.2017 16.08.2022